Olet täällä

Artikkelit

Sijoittamisella ja uhkaapelaamisella on eroja

Vaikka kysymyksenasettelu lähteekin vastakkainasettelusta, aloitetaan kuitenkin ennemmin siitä, mitä yhteistä sijoittamisella ja uhkapelaamisella oikeastaan on. Molemmat ainakin aiheuttavat useimmissa ihmisissä pelkoreaktion, niin sanotun tuntemattoman pelon. Sijoittaminen näyttäytyy spekulointiin ja arvailuihin perustuvana toimintana, samalla tavalla kuin ruletissa sijoittaisit pelimerkkisi mustalle tai punaiselle, tai että panostaisit summan jollekin tietylle pelikierrokselle sen mukaan, miten voittosi ja häviösi ovat tähän astisessa pelissäsi jakautuneet. Tämän lisäksi haluaisit ottaa pelatessasi ehkä huomioon esimerkiksi tiettyjen käsien todennäköisyydet. Samalla otat huomioon mahdolliset erilaiset skenaariot ja tuloutumat. Nettikasino näyttäytyykin tällöin ehkä riskittömämpänä pelipaikkana kuin sijoitusmaailma.

Eikö sijoittamisen periaate sitten toimi samalla tavalla? Kyllä ja ei. Sijoittamiseen, kuten uhkapelaamiseenkin, liittyy aina riskejä. Sijoittamisessa nämä riskit kuitenkin pyritään minimoimaan perustamalla sijoitusratkaisut tutkittuun tietoon ja matemaattisiin malleihin. Tämä voidaan ajatella vaikka tilastollisesti tasoittavana toimintana. Uhkapelaaminen puolestaan tarkoittaa, että olet lähtökohtaisesti altavastaajana esimerkiksi kasinoon tai urheiluvedonlyönnin todennäköisyyksiä vastaan, eikä voi juuri omalla toiminnallasi vaikuttaa näihin todennäköisyyksiin. Toisin sanoen, uhkapeleissä pelaat onnella, sijoittamisessa tiedolla. Tämän lisäksi erottavana tekjänä sijoittamisen ja uhkapelaamisen välillä on kuitenkin pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin tuotto-odotus. Pitkän aikavälin sijoittamisessa tärkeintä on osakkeiden pitkän aikavälin arvo ja osakkeiden arvon kasvu. Osake voi siis nousta tai laskea arvossaan lyhyellä aikavälillä useita kertoja. Pitkällä aikavälillä sijoittajat voivat sen sijaan kokea vaihtelua silloin, kun osakkeet liikkuvat kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan. Tämä volatiliteetti ei kuitenkaan välttämättä vaikuta osakkeiden itseisarvoon. Aika on siis se tekijä joka tasoittaa sijoittamiseen liittyviä riskejä ja nostaa samalla tuotto-odotuksia.

Sijoittamisen tuotot

Tarkastellaan ensin sijoittamista. Sijoittaminen määritellään useimmiten esimerkiksi rahaa, aikaa tai vaivannäköä tarvitsevana toimintana, jonka tarkoituksena on saavuttaa voittoja tai etuja. Nämä voitot ovat yleensä suurempia kuin investoitu aika tai raha, toisin sanoen, ne sisältävät tuotto-odotuksen. Sijoittaminen osakkeisiin tarkoittaa, että omistat osakkeitasi vastaavan osuuden yrityksestä, johon varojasi sijoitat. Sijoituskohteena voi olla esimerkiksi kaupallinen yritys, tuote tai kiinteistö, jolloin osakkeenomistajana sinulle saatetaan maksaa myös osinkoina tietty prosentti sen tuottamista tuloista. Sijoittamalla et siis ainoastaan panosta kohteesi pitkän aikavälin itseisarvoon, vaan voit odottaa, että sijoituskohteesi tuottaa sinulle myös keskipitkän aikavälin tuottoja. Vaikka osakemarkkinat voivat myös lähteä ajoittain laskuun, sijoittamalla vakaiden yritysten tai valtion osakkeisiin ja viime vuosina myös esimerkiksi kiinteistöihin osakkeiden arvo on pysynyt varsin vakaassa nousussa, joskin menneisyyden trendi ei aina takaa tuottoja tulevaisuudessa. Parhaiten onnistut minimoimaan tällaiset riskit sijoittamalla erityyppisiin sijoituskohteisiin. Tällöin tasaat häviöiden ja tuottojen suhdetta omaa salkkuasi koskien etkä päädy kokonaisuudessaan miinukselle.

Uhkapelaamisen tuotot

Oletko koskaan kuullut uhkapelejä harrastavan viittavan pelaamiseensa sijoittamisena? Vaikka pelaamisen liittyy tietenkin myös odotuksia voitoista, nämä perustuvat suurimmaksi osaksi tiettyjen tuloutumien todennäköisyyksiin lyhyellä aikavälillä. Sijoittamisesta ja pelaamisesta ei sen aikaväliodotusten kohdalla oikeastaan edes voida puhua samassa lauseessa. Pelaamiseen liittyvät tuloutumat nimittäin ratkeavat yleensä korkeintaan muutamissa minuuteissa, sijoittamiseen puolestaan liittyy lähes poikkeuksetta pitkän tähtäimen, vähintään vuosien, suunnitelmallisuutta. Mikä sitten on pelaamisen tuottoa? Riippuu siitä mitä olet pelaamisesta hakemassa. Ajanvietteenä ja tietoisena varallisuuden kuluttamisena puhtaasti viihteellisessä mielessä voit ajatella tuotoksi esimerkiksi jännitystä ja lyhyen tähtäimen mielihyvää. Sellaista tuottoa, jonka voisit sen sijaan ajatella puhtaana tuottona niin, että panostamasi varallisuus palautuisi sinulle takaisin voitollisena on taas vaikeampi saavuttaa.

Mitä tästä opimme?

Vaikka uhkapelaamisessa ja sijoittamisessa on samalla tavalla riskejä, riskit eivät kuitenkaan ole laadultaan samanlaisia. Uhkapelit pohjautuvat onneen toimintaympäristössä, jonka ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa talon voitto. Sijoittaminen tapahtuu sen sijaan kannaltasi neutraalissa toimintaympäristössä, jonka tarkoituksena on tuottaa voittoa yleensä tasaisesti ja pitkällä tähtäimellä. On sinun valintasi, miten haluat tulevaisuuteesi sijoittaa.

"Uskomme parhaiden sijoituskohteiden löytyvän Aasiasta."
Liity Sijoitustiedon jäseneksi