Olet täällä

Kumppaniblogit

Pohdintaa Indonesian syklistä, small-cappien tuotoista ja riskeistä

"JOM Rahastot tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden sijoittaa Indonesian, Filippiinien, Vietnamin ja Kiinan pieniin ja keskisuuriin pörssiyhtiöihin."

Kaupallinen yhteistyö:
Sijoitustiedon lukijoille JOM Rahastot ilman merkintäpalkkiota.


 

Aika ajoin Indonesian small cap -yhtiöt (Alla: MSCI Indonesia Small Cap Index. Lähde: Bloomberg) ottavat nopeita spurtteja, jolloin näiden tuotto saattaa olla huomattavasti parempaa kuin maan yleisindeksillä, JCI:llä. Vuoden alusta lähtien maan PK-yritykset ovatkin tuottaneet selvästi JCI-indeksiä paremmin. Näin tapahtui myös vuoden 2018 alkupuolella, mutta kauppasota-asioiden tullessa kesän kynnyksellä pinnalle, monet sijoittajat siirtyivät taas turvallisemmiksi koettuihin isoihin osakkeisiin.

Kuitenkin on hyvä pohtia, minkälainen tilanne erinäisillä indikaattoreilla täytyy olla, jotta voisimme nähdä pidempiaikaisia hyviä jaksoja PK-sektorilla.

Investointisyklin (alla: Real Gross Fixed Capital Investment. Lähde: CLSA) uusi tuleminen on mm. yksi hyvä indikaattori, joka kertoo missä tilanteessa parhaillaan ollaan menossa. Vuosien 2013-2017 syklisen kuopan jälkeen ollaan nyt selkeästi menossa uudestaan ylöspäin. Pidempiaikainen korrelaatio yllä olevan PK-ideksin kanssa on myös aikalailla merkittävä.

Pankkilainasyklin (Alla: Pankkilainojen vuosikasvu 10 vuoden aikana. Lähde: Trading Economics) nousu pitkäaikaisesta syklisestä kuopasta on myös lähtenyt selkeästi ylöspäin, vaikka olemmekin vielä kaukana vuosien 2011-2014 kasvuluvuista. Nähdäksemme pankkilainasyklin huippu kesti viimeksi liian monta monta vuotta, minkä seurauksena myös lainanantosyklin kuoppa kesti huomattavan kauan. Myös pankkilainasykli korreloi positiivisesti sekä investointisyklin että PK-indeksin kanssa.

Politiikan merkitys suurta

Kuten muuallakin Aasiassa, politiikalla on myös Indonesiassa erittäin suuri merkitys. Esimerkiksi Jakartan vuoden 2017 hyvin likaiset kuvernöörivaalit, joissa käytettiin häikäilemättä sekä uskonto- että rotukortteja, saivat monet ulkomaiset ja etenkin kotimaiset sijoittajat varovaisiksi uusien investointien suhteen. Monet toivat tuolloin esiin, että he odottavat, kunnes tilanne rauhoittuu ja/tai on selvillä, saako istuva Presidentti Jokowi jatkokauden vuonna 2019. Vuonna 2017 kristityn Ahokin hävitessä Jakartan kuvernöörivaalit, PK-indeksi laski vapusta vuoden 2017 loppuun 10 %, kun taas JCI-indeksi nousi samaan aikaan pankkien vetämänä yli 13%. Näiden kahden saman maan sisällä olevan indeksin korrelaatio oli siis tuolloin korkean negatiivinen, mikä on hyvin harvinaista.

Yllä: MSCI Indo Small Cap vs JCI ajanjaksolla 04/2017-12/2017. Indeksien tuottoero oli jopa 22 %. Lähde: Bloomberg

Presidentti Jokowin suosio on tällä hetkellä hyvin laaja-alaista hänen johtaessaan oppositiojohtaja Subianto Prabowoa galluppien mukaan n. 12-15 % erolla. Jos ja kun Jokowi voittaa vaalit, on aika selkeää, että epävarmuuden poistuessa monet kotimaiset ja ulkomaiset tahot tulevat toteuttamaan investointisuunnitelmiaan, jotka ovat olleet jäissä yllä mainitun poliittisen epävarmuuden vallitessa. Näin ollen 17. huhtikuuta järjestettävät presidentti- ja yleisvaalit ovat kuluvan vuoden tärkein tapahtuma Indonesiassa.

Rahavirrat

Ulkomaisten sijoittajien rahavirrat Indonesian osakemarkkinalle ovat myös keskeisiä PK-sektorin performanssin kannalta. Alla olevassa kuvassa (Lähde: Bloomberg) näkyy selvästi Jakartan kuvernöörivaaleista alkunsa saanut varojen ulosvirtaus maasta. Toukokuusta 2017 vuoden 2018 loppuun Indonesian osakkeista virtasi ulos ennätykselliset +8mrd USD, mikä on lähes yhtä paljon kuin sinne virtasi rahaa sisään vuosien 2009-2017 aikana. Vuoden 2019 alusta rahavirrat ovat kääntyneet positiivisiksi lähes 1mrd USD:n arvosta yllä mainittujen syklisten seikkojen ansiosta, ja mm. siitä syystä, että Indonesia nähdään pitkälti kotimarkkinavetoisena maana – eli globaalin syklin nyt hidastuessa sijoittajat hakevat tuottoja rakenteellisesti kasvavasta Indonesiasta.

Yllä olevasta kuvasta myös selviää, että JCI-indeksin korrelaatio ulkomaalaisten sijoittajien rahavirtoihin verrattuna on lähes kadonnut vuoden 2017 vapun jälkeisenä aikana. Tähän on mm. syynä se, että kotimaiset instituutiosijoittajat – kuten myös retail sijoittajat – ovat vahvistuneet viime vuosina. Merkittävää on myös se, että vaikka PK-sektori on viime aikoina performoinut hyvin, ei sinne ole juurikaan virrannut ulkomaista sijoitusrahaa, vaan lähiaikojen rahavirrat Indonesiaan ovat olleet lähinnä passiivista sijoitusrahaa (ETF -virtoja ym.), joka on lähinnä mennyt suuriin indeksiosakkeisiin. Jos ulkomainen raha alkaa virrata PK-sektorille vaalien sujuttua hyvin, voidaan nähdä myös monien PK-sektorin yhtiöiden valuaatioiden palautumisia vuosien 2011 – 2013 tasoille, mikä yhtiöstä riippuen tarkoittaa 30 – 50 % nykyistä korkeampia arvostustasoja.

Riskit

Suurimmat riskit liittyvät yllä mainittuun politiikkaan, vaihtotaseen vajeeseen ja valuuttaan. Maan vaihtotaseen vaje oli vuonna 2018 pakkasella -2,98 % BKT:een nähden, kun vuonna 2017 vaihtotaseen vaje oli vastaavasti -1,6 %. Suuri vaje johtuu lähinnä maan vahvasta kotimaisesta kysynnästä sekä kulutus-, että investointitavaroissa ja toisaalta vientisektorin suhteellisen pienestä osuudesta taloudessa. Myös polttoaineiden hintoja on pidetty keinotekoisesti alhaalla vaalien takia, mikä on myös huonontanut vajetilannetta (Indonesian ollessa öljyn nettotuoja), mutta tämä tilanne normalisoituu vaalien jälkeen, eli hinnat tulevat seuraamaan markkinahintoja.

Positiivista 2018 viimeisellä kvartaalilla oli kuitenkin maan maksutaseen (Balance of payments) suuri nousu, kun portfolioinvestointeja ja FDI virtoja suuntautui maahan yhteensä huomattavan paljon (ks. kuva alla. Lähde: MandiriSek). Näin ollen Indonesian suhteen onkin nyt ja tulevaisuudessa tärkeää, että maksutase (etenkin FDI) pystyy paikkaamaan vaihtotaseen vajetta.

Maan valuutan IDR:n arvon (kuva alla. Lähde: Bloomberg) tasaisuus on myös huomattavan tärkeää yrityssektorin kannattavuudelle, kuten myös ulkomaisten sijoitusten houkuttelevuudelle. Parhaillaan IDR on nousussa juuri yllä mainittujen positiivisten seikkojen ansiosta, mutta kun stressi kehittyville markkinoille iskee (2015 Kiinan minidevalvointi ja öljyn hinnan lasku, 2018 kauppasota, 2013 Fed tapering jne.), niin se tuntuu luonnollisesti myös vaihtotasevajeisten maiden valuutoissa.

Yhteenvetona näkisimme riskien olevan enemmän positiiviseen suuntaan Indonesian PK-sektorin tuottojen suhteen. Vaalivuosi on historiallisesti tuonut aina vauhtia myös pääomamarkkinalle, mikä näkyi mm. JOM Komodo -rahaston vuoden 2014 hyvässä tuotossa (+73,92 %). Toisaalta Jokowin voitto tuolloin oli hyvinkin merkittävä vedenjakaja, kun ns. ”vanhan liiton” valtakausi tuli päätökseensä. Odotukset olivat tuolloin erittäin korkealla, mutta kuitenkaan povattuihin 7 % BKT-kasvulukuihin ei päästy, mikä näkyi pettymyksenä seuraavina vuosina. Nyt taas odotukset ovat suhteellisen alhaalla, ja pääasia vaikuttaa olevan se, että Presidentti Jokowin valta säilyy. Näin ollen myös positiivisille yllätyksille on mielestämme potentiaalia lähikvartaaleina.

Salkunhoitaja Juuso Mykkänen


"JOM Rahastot tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden sijoittaa Indonesian, Filippiinien, Vietnamin ja Kiinan pieniin ja keskisuuriin pörssiyhtiöihin."

Kaupallinen yhteistyö:
Sijoitustiedon lukijoille JOM Rahastot ilman merkintäpalkkiota.

Jarkko "Random Walker" Aho: Mikä on sijoitussalkun sopiva osakepaino?
Liity Sijoitustiedon jäseneksi