Olet täällä

Näkemys: Arvoyhtiöiden uusi tuleminen on alkanut

Jaa Twiittaa

Osakemarkkinat ovat nousseet finanssikriisin jälkeen vuodesta 2009 alkaen huimasti. Yhdysvaltain S&P 500-indeksin pisteluku on kutakuinkin kolminkertaistunut, Euroopassa vastaavan aikavälin nousu on ollut hieman maltillisempaa johtuen muun muassa Etelä-Euroopan velkakriisistä ja Yhdysvaltoja heikommasta talouskasvusta. Ongelmista huolimatta Euroopassakin on paikoin päästy indeksitasolla yli 100 prosentin tuottoon finanssikriisin pohjista laskettuna.

Osakemarkkinoiden nousua ovat johtaneet erityisesti kasvuyhtiöt, joiden tuoma vakaa tuloskasvu on houkutellut sijoittajia puolelleen keskuspankkien elvyttävän rahapolitiikan ja alhaisen korkotason ympäristössä. Tilanne on ollut historiallisesti tarkasteltuna poikkeava, sillä useat tutkimukset osoittavat nk. arvoyhtiöiden tuottavan pitkällä aikavälillä kasvuyhtiöitä paremmin.

Arvoyhtiöille tyypillistä on, että niiden osakekurssi on edullinen mm. suhteessa osakekohtaiseen tulokseen ja/tai osakekohtaisen oman pääoman määrään. Toisin sanoen sijoittajat odottavat arvoyhtiöiltä vähemmän kuin kasvuyhtiöitä, joihin kohdistuu suuremmat odotukset tuloskasvun suhteen. Joidenkin akateemisten tutkimusten mukaan arvoyhtiöiden parempi tuotto voi selitettyä muun muassa niiden korkeammalla riskillä kasvuyhtiöihin verrattuna. Toisaalta moni sijoittaja voi nähdä myös kasvuyhtiöiden kohdalla korkean riskiprofiilin niihin kohdistuvien suurten tulosodotusten vuoksi, jotka toteutumatta jäädessään voivat aiheuttaa nopean kurssiliikkeen alaspäin.

Arvoyhtiöt nostaneet päätään kuluvana vuonna

Nykytilanteesta mielenkiintoisen tekee kasvuyhtiöiden viime vuosien ylituotto arvoyhtiöiden verrattuna. Kuluvana vuonna tilanne tuoton suhteen on kääntynyt pitkästä aikaa kuitenkin arvoyhtiöiden hyväksi. Vuoden alusta arvoyhtiöt ovat tuottaneet Yhdysvalloissa 8,45 % (tilanne 16.9.2016 päätöskursseilla), kun vertailuindeksinä käytetään maan osakemarkkinaa seuraavaa Russell 3000 Value-indeksiä. Kasvuyhtiöiden tuotto on vastaavana aikana Russell 3000 Growth-indeksissä jäänyt 4,78 prosenttiin (tilanne 16.9. päätöskursseilla).

Historiallisesti tarkasteltuna järjestyksen vaihtuminen on tarkoittanut arvoyhtiöiden kehitykselle useita vahvoja vuosia (jopa +5 vuotta). Tästä hyvänä esimerkkinä IT-buumin aikajakso vuosina 1995-1999, jolloin edellisen kerran kasvuyhtiöt voittivat arvoyhtiöt. Kyseisellä aikavälillä tuottoero kasvuyhtiöiden hyväksi oli yhteensä 8,6 % (USA, Russell-indeksit). Tämän jälkeen alkoi arvoyhtiöiden aika ja vuosien 2000-2004 välillä arvoyhtiöt tuottivat yhteensä peräti 19,43 % (USA, Russell-indeksit) enemmän kuin kasvuyhtiöt.

Arvoyhtiöiden voittokulun jatkumiselle useita perusteluita

Useat eri seikat puoltavat arvoyhtiöiden voittokulun jatkumista lähivuosille. Ensiksikin kasvuyhtiöiden vahva menestys on perustunut joidenkin teknologiayhtiöiden (mm. Alphabet, Amazon, Facebook ja Netflix) nopeaan arvonnousuun, jonka myötä myös niiden arvostustaso on noussut korkealle tasolle. Kasvuyhtiöiden yhä korkeampi arvostustaso saanee sijoittajat siirtymään jatkossa yhä enemmän halvempiin arvoyhtiöiden osakkeisiin.

Fedin tulevilla koronnostoilla on lisäksi arvoyhtiöiden kursseja tukeva vaikutus. Arvoyhtiöt kun maksavat keskimäärin kasvuyhtiöitä korkeampaa osinkoa. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittajan arvoyhtiöistä saatava kassavirta painottuu enemmän sijoitushorisontin alkupäähän kasvuyhtiöiden verrattuna. Kasvuyhtiöiden tuotto kun tulee suhteellisesti enemmän osakkeen oston ja myynnin välisestä arvonmuutoksesta. Nousevat korot vaikuttavat sitä enemmän osakkeen nykyhintaan, mitä kauemmaksi tulevaisuuteen osakkeesta saatava kassavirta ajoittuu. Kasvuyhtiöt ovat siis tätä kautta arvoyhtiöitä herkempiä korkojen muutoksille.

Kolmas arvoyhtiöitä mahdollisesti tukeva tekijä liittyy Yhdysvaltain taloussykliin ja sen vaiheeseen. Yhtiöiden tuloskasvu on takkuillut rapakon takana viime kvartaalit ja tämä yhdessä tiukentuvan rahapolitiikan kanssa on aiheuttanut pelkoja talouden hidastumisesta. Nämä tekijät kertovat Yhdysvaltain noususyklin päättymisestä tai ainakin talouskasvun hidastumisesta. Nykyisen kaltaisena epävarmana aikana arvoyhtiöihin kohdistuvat odotukset ovat laskeneet entisestään, joka lisää niiden yllätysmahdollisuutta ylittää odotukset ja voittaa tätä kautta tuoton osalta kasvuyhtiöt. 

Euroopassa arvoyhtiöiden kohdalla piilee vaaran paikat

Euroopan osakemarkkinoiden arvo- ja kasvuyhtiöiden tuoton tilanne ei ole vielä kääntynyt kuten Yhdysvalloissa, vaan arvoyhtiöt ovat halventuneet selvästi muutoinkin mollivoittoisen pörssivuoden aikana. Kurssilasku on johtunut erityisesti pankkien heikosta kehityksestä. Niistä kun useat kuuluvat arvoyhtiöiden kategoriaan. Pankit ovat kyllä erittäin edullisella tasolla historiallisesti, mutta tätä selittää suuret koko sektoria koskevat riskit. Niistä mainittakoon alhainen korkotaso, osakemarkkinoiden heikentynyt kehitys ja kasvanut varjopankkitoiminta.

Euroopan kohdalla arvoyhtiöiden parempi tuottokehitys lähivuosina näyttää siis Yhdysvaltoja epävarmemmalta. Yksittäisenä tekijänä kuitenkin maanosamme ja euroalueen inflaation kiihtyminen indikoisi vahvasti arvoyhtiöiden voittokulun alkamisen puolesta. Inflaation nousu kun nostaisi myös odotuksia tulevien koronnostojen osalta ja tämä antaisi välitöntä tukea finanssisektorien osakkeille. Lisäksi arvoyhtiöihin kuuluvien useiden energia- ja kaivosyhtiöiden osakkeet hyötyisivät nousevista hinnoista.

- Henri Huovinen

Kirjoittaja toimii Osakesäästäjien Keskusliiton analyytikkona sekä Helsingin Osakesäästäjien toiminnanjohtajana. Osakesäästäjien Keskusliitto on valtakunnallinen osakkeenomistajien etujärjestö, joka edistää osakesäästämistä ja muuta yksityishenkilöiden varojen hallintaa. Osakesäästäjillä on yli 23 000 henkilöjäsentä ja sen tärkeimmät tehtävät ovat edunvalvonta ja oikean tiedon välittäminen. Järjestö julkaisee jäsenlehteä, neuvottelee jäsenilleen jäsenetuja ja järjestää sijoittamiseen liittyviä tapahtumia. Lisätietoja Osakesäästäjien kotisivuilta.

Keskustele arvoyhtiöistä ja arvosijoittamisesta keskustelufoorumillamme.

Lisätietoja Osakesäästäjien kotisivuilta.
Osakesäästäjien Keskusliitto ry edistää osakesäästämistä ja muuta yksityishenkilöiden varojen hallintaa. Sijoitustieto julkaisee OSKL:n vieraskirjoituksia kuukausittain.
Twitter5 kirjoitusta

Samanlaista sisältöä

Artikkelit

Sijoitusidea: DAX

Kaupallinen yhteistyö | Vontobel - 23.10.2017
Artikkelit

Käyttäytymistieteillä on paljon annettavaa osakesäästäjälle

Timo Rothovius | Viisas Raha - 23.10.2017
Artikkelit

Somepoiminnat 42: #Nokia #InvestorsHouse #Altia #Q3

Sijoitustieto - 20.10.2017

Sisältöä muualta

Artikkelit & kolumnit

Artikkelit

Sijoitusidea: DAX

Kaupallinen yhteistyö | Vontobel - 23.10.2017
Artikkelit

Käyttäytymistieteillä on paljon annettavaa osakesäästäjälle

Timo Rothovius | Viisas Raha - 23.10.2017
Kolumnit

Ilman kossua pännii, mutta Altiaa tuskin otan

Aki Pyysing - 22.10.2017
Artikkelit

Somepoiminnat 42: #Nokia #InvestorsHouse #Altia #Q3

Sijoitustieto - 20.10.2017
Artikkelit

Miten keskuspankit toimivat

Johannes Ankelo - 19.10.2017
Kumppaniblogit

Onko keskuspankkien inflaatiotavoite vaarallisella tavalla vanhentunut?

Timo Metsola | Vuokraturva - 17.10.2017
Haastattelut

Sijoitustiedon haastattelussa tuore kolumnistimme: Daytrader

Sijoitustieto - 16.10.2017
Kolumnit

Kolumni: Suonenisku suomalaiselle journalismille

Aki Pyysing - 15.10.2017

Aktiivinen keskustelu

Uusin viesti: Daytrader, 23.10. 18:25
Uusin viesti: Aki Pyysing, 23.10. 17:55
Uusin viesti: Sijoitustieto, 23.10. 15:56
Uusin viesti: Aki Pyysing, 23.10. 14:49
Uusin viesti: Sijoitustieto, 22.10. 22:44
Uusin viesti: Aki Pyysing, 22.10. 21:17
Uusin viesti: Aki Pyysing, 22.10. 21:13
Uusin viesti: Acumen, 20.10. 17:09
Uusin viesti: Acumen, 20.10. 15:46
Uusin viesti: Sijoitustieto, 20.10. 15:16

Seuraa Sijoitustietoa