Olet täällä

Artikkelit
Kaupallinen yhteistyö

Minne valuutat ovat matkalla?

Mainos | Vontobel

Talousmaailman maailmanlaajuisesti ollessa myllerryksessä ovat eri valuuttaparin hinnat heilahdelleet voimakkaasti inflaatio- ja korkotasojen sekä kasvuennusteiden muuttuessa eri valtioiden ja talousalueiden välillä.

Erityisesti Ison-Britannian punnan (GBP/USD) ja Japanin jenin (USD/JPY) arvot ovat heilahdelleet rajusti USA:n dollaria vastaan. Myös euron (EUR/USD) liikkeet ovat olleet merkittäviä tämän vuoden aikana, joskaan ei niin voimakkaita kuin kahden muun mainitun.

Suomen pörssissä valuuttaparien vaihteluita voi treidata Vontobelin viputuotteilla, jotka tarjoavat mahdollisuuksia tuottojen tavoittelemiseen GBP/USD- ja EUR/USD-valuuttapareilla.

USA:n dollari on ollut valuutoista tämän vuoden voittaja, sen arvo on noussut käytännössä kaikkia valuuttoja vastaan taantumauhan vallitessa ympäri maailmaa.

Punnan romahdus jenkkitaalaa vastaan viime vuoden kevään yli 1,40 tasoilta lähes pariteettiin on ollut eeppinen. Sittemmin punta näyttää löytäneen lokaalin pohjan, mutta treidaajien kaipaamaa volatiliteettia tämä valuuttapari tarjoaa potentiaalisesti myös jatkossa. GBP/USD treidaa tällä hetkellä noin 1,13 tasossa.

GBP/USD-valuuttaparia on viime aikoina heilutellut yleisen epävarmuuden lisäksi pääministeri Liz Trussin virkaan astuminen ja sitä seurannut nopea eroaminen vain 44 päivän jälkeen. Trussin seuraajaa ei ole vielä päätetty, mutta uusi nimitys voi potentiaalisesti edelleen vaikuttaa punnan arvoon dollaria vastaan.


Lähde: Investing.com. Aiempi kehitys ei ole luotettava indikaattori tulevista tuloksista.

EUR/USD on viime viikkoina treidannut pariteetissa tai sen alla ensi kertaa sitten vuoden 2002. Euroa painavat erityisesti huolet talouskasvusta alueen valmistautuessa vaikeaan talveen energiakriisin uhatessa koko Eurooppaa.

Lähde: Investing.com. Aiempi kehitys ei ole luotettava indikaattori tulevista tuloksista.
Markkinoiden volatiliteetti tuskin on tältä erää ohi ja maailman suurimpana talousmarkkinana valuutat tulevat myös tarjoamaan mahdollisuuksia tuottojen tavoittelemiseen.

Mitkä tekijät sitten vaikuttavat valuuttaparien heilahteluihin? Seuraavassa lista merkittävimmistä tekijöistä:

1.Erot inflaatiossa

Jatkuvasti alempi inflaatiotaso tyypillisesti korreloi nousevan valuutan arvo kanssa ja vastaavasti. Inflaation ollessa alhainen, valuutan ostovoima on korkeampi. Valtiot, joissa inflaatio on korkea, kokevat tyypiliisesti valuutan arvon alenemista verrattuna muiden maiden valuuttoihin. Korkea inflaatiota normaalisti seuraa korkeammat korkotasot. Mikäli valtion inflaatiotaso ei ole erityisen korkea, lievä nousu inflaatiossa voi antaa vihjeitä keskuspankin tulevista koronnostoista, kuten olemme tämän vuoden aikana nähneet keskuspankkien ympäri maailmaa taistellessa nousevaa inflaatiota vastaan. Nouseva korkotaso tekee kotimaisista osakkeista ja bondeista houkuttelevampia ulkomaisille sijoittajille. Sijoittajien ostaakseen niitä, tulee heidän hankkia enemmän kyseistä valuuttaa ja kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan kyseisen valuutan arvo nousee.

Nyrkkisääntö: jos Englannin inflaatiotaso on jatkuvasti USA:ta matalampi, GBP/USD nousee, ellei lievässä inflaatioympäristössä USA:n inflaation nousu viittaa FED:n tuleviin koronnostoihin.

2. Erot korkotasoissa

Tehdessään päätöksiä korkotasoista keskuspankit vaikuttavat epäsuorasti sekä inflaatioon että valuuttamarkkinoihin, ja muuttuvat korot vaikuttavat inflaatioon ja valuuttojen arvoihin. Korkeammat korot tarjoavat lainanantajille korkeamman tuoton muihin maihin verrattuna. Tästä johtue korkeammat korot houkuttelevat ulkomaista pääomaa ja kotimainen valuutta vahvistuu. Korkeampien korkojen vaikutus kuitenkin lievenee, jos inflaatio maassa on paljon korkeampi kuin muissa maissa. Päinvastainen suhde vallitsee alenevilla koroilla – toisin sanoen alemmat korot heikentävät valuuttaa.

Nyrkkisääntö: GBPUSD nousee, kun Ison-Britannian korot nousevat enemmän kuin Yhdysvaltojen korot (esim. Bank of England nostaa korkoja ja FED ei).

3. Vaihtotase

Vaihtotase on maan ja sen kauppakumppanien välinen kauppatase, joka sisältää kaikki tavaroista, palveluista, koroista ja osingoista suoritetut maksut. Alijäämä tarkoittaa, että maa kuluttaa enemmän kuin se ansaitsee ja lainaa pääomaa ulkomailta. Maa tarvitsee enemmän ulkomaista valuuttaa kuin se saa viennistä ja se toimittaa enemmän omaa valuuttaa kuin ulkomaalaiset vaativat sen tuotteisiin. Ulkomaan valuutan ylikysyntä laskee maan valuuttakurssia.

Nyrkkisääntö: EURUSD nousee, kun vaihtotaseen saldo euroalueen ja USA:n välillä kasvaa euroalueen osalta.

4. Julkisen talouden kestävyys

Valtiot, joilla on suuri alijäämä ja paljon velkaa, ovat vähemmän houkuttelevia ulkomaisille sijoittajille. Korkea velkataso johtaa korkeaan inflaatioon, ja jos inflaatio on korkea, velkaa hoidetaan ja lopulta maksetaan pois heikentyneellä reaalivaluutalla. Hallitus voi "rahallistaa" osan suuresta velkataakastaan, mutta rahan tarjonnan lisääminen aiheuttaa väistämättä inflaatiota. Tämän lisäksi jos hallitus ei pysty hoitamaan alijäämäänsä kotimaisin keinoin (myymällä kotimaisia bondeja, lisäämällä rahan tarjontaa), sen on lisättävä ulkomaalaisille sijoittajille myytävien arvopapereiden tarjontaa, mikä alentaa niiden hintoja. Lopulta iso velkataakka voi olla huolestuttava merkki ulkomaalaisille sijoittajille, jos he uskovat, että maa on vaarassa laiminlyödä velvoitteensa. Ulkomaalaiset ovat vähemmän halukkaita omistamaan kyseisen valuutan määräisiä arvopapereita, jos maksukyvyttömyyden riski on suuri. Tästä syystä maan luottoluokitus on sen valuuttakurssin ratkaiseva tekijä.

Nyrkkisääntö: GBP/USD nousee, kun Yhdysvaltain julkinen alijäämä/velka kasvaa enemmän kuin Ison-Britannian alijäämä/velka.

5. Kasvu

Talouskasvu on aina paras muuttuja talouden hyvinvoinnin mittaamiseen. Sijoittajia houkuttelevat maat, joissa BKT:n kasvu on korkea, sillä tämä viittaa korkeampiin tuleviin tuottoihin. Sijoittajat tarvitsevat enemmän valuuttaa ostaakseen tavaroita, palveluita ja arvopapereita, minkä seurauksena kyseisen valuutan kysyntä kasvaa.

Nyrkkisääntö: EUR/USD nousee, kun euroalueen BKT kasvaa enemmän kuin USA:n BKT.

6. Työmarkkinaolosuhteet

Työmarkkinoiden terveys on toinen muuttuja talouden hyvinvoinnin mittaamiseksi, sillä se korreloi positiivisesti BKT:n kasvuvauhtiin. Työttömyysaste, palkkataso ja työttömyysetuuksien määrä ovat paras mittari työmarkkinoiden olosuhteiden arvioimiseen, ja sijoittajilla on taipumus sijoittaa rahojaan maihin, joissa työttömyysaste on alhainen.

Nyrkkisääntö: GBP/USD nousee, kun Ison-Britannian työttömyysaste on alhaisempi kuin Yhdysvaltojen.

Mikäli uskot punnan vahvistuvan taalaa vastaan, voit tavoitella tuottoja Vontobelin TLNG GBUS V9-Turbolla, joka kirjoitushetkellä tarjoaa 7,5-kertaisen vipuvaikutuksen. Mikäli punta vahvistuu prosentilla dollaria vastaa, nousee Turbon arvo 7,5 prosentilla. Jos punta puolestaan heikkenee prosentilla, tuottaa Turbo 7,5 prosentin tappion.

Jos näkemyksenäsi on euron heikentyminen dollaria vastaan, voit treidata Vontobelin liikkeellelaskemalla TSRT EUUS V78-Turbolla. Kirjoitushetkellä sen vipu on 11,8. Mikäli euro heikkenee dollaria vastaan prosentilla, tuottaa Turbo 11,8 prosenttia voittoa. Jos euro vastoin odotuksia nousee prosentilla, muodostuu Turbo-position tappioksi 11,8 prosenttia.

Tärkeä tiedote

Tämä tiedote ei ole sijoitusneuvontaa eikä sijoitus- tai sijoitusstrategiasuositus vaan mainos. Täydelliset tiedot tässä mainituista kaupankäyntituotteista (arvopapereista), erityisesti sijoituksen rakenteesta ja siihen liittyvistä riskeistä, on kuvattu ohjelmaesitteessä ja sen mahdollisissa liitteissä sekä lopullisissa ehdoissa.

Liikkeeseenlaskuesite ja lopulliset ehdot muodostavat arvopapereiden sitovat myyntiasiakirjat, ja ne ovat saatavilla tuotelinkkien alla. Mahdollisten sijoittajien tulisi lukea nämä asiakirjat ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Kyseiset asiakirjat ja avaintietoasiakirja on julkaistu liikkeeseenlaskijan (Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Saksa) verkkosivuilla osoitteessa prospectus.vontobel.com ja ne ovat saatavilla maksutta liikkeeseenlaskijalta. Esitteen hyväksymistä ei pidä ymmärtää arvopapereiden hyväksymiseksi. Arvopaperit ovat tuotteita, jotka eivät ole yksinkertaisia ja joita saattaa olla vaikea ymmärtää.

Näitä tietoja saa levittää tai julkaista vain maissa, joissa niiden levittäminen tai julkaiseminen on sallittua sovellettavan lain mukaan. Kuten asiaa koskevassa ohjelmaesitteessä todetaan, näissä tiedoissa mainittujen arvopapereiden jakeluun sovelletaan rajoituksia tietyillä oikeudenkäyttöalueilla.

Liity postituslistalle ja kuulet kohteista jotka eivät tule julkisille markkinoille