Olet täällä

Kumppaniblogit

Minifutuurit osana sijoitussalkkua

Tätä edeltävässä kirjoituksessa käsiteltiin pintaraapaisuna verraten uutta sijoittamisen johdannaisinstrumenttia minifutuuria, sekä sen toimintaa. Tässä tekstissä tarkoitus on avata tarkemmin instrumentin käyttöä osana sijoitussalkkua ja toisaalta verrata kyseistä sijoitustuotetta muihin pörssilistattuihin viputuotteisiin, kuten pörssinoteerattuihin sertifikaatteihin ja warrantteihin. Erilaisten vivutettujen tuotteiden kirjo laajenee koko ajan, jonka myötä piensijoittajienkin käytössä olevien johdannaistuotteiden skaala on hyvin laaja jos tilannetta vertaa muutaman vuoden takaiseen. Kyseisten instrumenttien kautta sijoittajan on mahdollista päästä hyötymään osakkeiden ja osakeindeksien arvonkehityksen ohella esimerkiksi raaka-aineiden tai jalometallien kurssiliikkeistä oman näkemyksen mukaisesti. Vastaavia vaihtoehtoja ei ollut samassa mittakaavassa ei-ammattimaisten sijoittajien ulottuvilla vielä joitain vuosia sitten. Olipa näkemyksesi kohde-etuuden hinnankehityksestä sitten positiivinen tai negatiivinen, on sinun mahdollista saavuttaa tuottoa niin nousevassa kuin laskevassa markkinatilanteessa näiden tuotteiden avulla.

Valinta eri tuotteiden välillä voi tuntua hämmentävältä, kun samankaltaisia tuotteita vaihdetaan pörssissä päivittäin ja kohde-etuudet ovat erilaisissa tuotteissa usein samoja. Tuotteissa on kuitenkin tiettyjä eroja, mitkä ohjaavat tietoisen sijoittajan ja salkunhoitajan valintaa tarpeen ja henkilökohtaisen näkemyksen mukaan. Uusien tuotteiden hyödyntäminen vaatii sijoittajalta hieman vaivannäköä uuden oppimisen suhteen, mutta kolikon kääntöpuolena on mahdollisuus hyödyntää omaa näkemystään eri kohde-etuuksien suhteen entistä paremmin.

Pörssinoteerattujen minifutuurien arvonmääräytyminen ja hinnoittelu on esimerkiksi perinteisiin warrantteihin verrattuna suoraviivaisempaa, kun tuotteen hintaan ei vaikuta samanaikaisesti yhtä moni tekijä. Pörssinoteerattuihin ETN-sertifikaatteihin verrattuna minifutuurin arvo on helpommin ennakoitavissa, kun vipuvaikutus ei ole päivänsisäinen vaan muuttuu suoraan* kohde-etuuden hinnan ja rahoitustason muuttuessa.

Seuraavassa on esitetty kolme erilaista skenaariota, jossa sijoittaja päättää hyödyntää minifutuuria sijoitussalkkunsa hallinnassa. Seuraavissa esimerkeissä käytetään kahta eri tuotetta, Mini Longia (arvo nousee kohde-etuuden arvon noustessa) ja Mini Shortia (arvo nousee kohde-etuuden arvon laskiessa).

Salkun suojaaminen

Oletetaan että sijoittaja omistaa 100 000€ osakesalkun, joka koostuu OMX25-indeksin yhtiöistä. Hänellä on vahva näkemys, että salkkuun kuuluvien osakkeiden kurssit tulevat laskemaan voimakkaasti tulevina päivinä. Sijoittajalla on käteistä 5 000€ käyttötilillään, jotka hän on valmis käyttämään minifutuurien ostoon. Oletetaan, että osakekurssit tosiaan laskevat tuon -10%. Yksinkertaisuuden vuoksi oletetaan, että kaikkien osakkeiden hinta on tällä hetkellä tuo 10€. Sijoittaja ei kuitenkaan halua realisoida osakesalkkuaan myymällä salkkuun kuuluvat osakkeet. Hän päättää ostaa minifutuureita ja näin ”vakuuttaa” salkkunsa mahdollista arvonlaskua vastaan. Alla esimerkki laskettuna auki:

Mikäli sijoittaja ei osta Mini Short -minifutuureita, hänellä on kurssilaskun myötä käteisenä 5 000€ ja osakesalkun markkina-arvo on 90 000€ ((1.0-0.1)*100 000€ = 90 000€), jolloin sijoittajan omaisuuden arvo on 95 000€. Tällöin hänen omaisuutensa arvo on laskenut 10 000€.

Toinen vaihtoehto on suojata salkku arvonlaskua vastaan ja ostaa Mini Short minifutuureita, joiden arvo kehittyy positiviisesti kohde-etuuden arvon laskiessa. Minifutuurin hinta on rahoitustason ja kohde-etuuden hinnan erotus eli esimerkissämme 11€-10€=1€. Täten 5 000€:lla saa 5 000€/1€ = 5 000 minifutuuria. Osakekurssien laskun myötä osakesalkun markkina-arvo on kurssilaskun jälkeen 90 000€ ((1.0-0.1)*100 000€ = 90 000€). Samaa aikaa Mini Short -minifutuurien arvo on 5 000 * (11-9) = 10 000€, jolloin koko salkun arvo on 100 000€ minifutuurien arvonnousun myötä.

Näin minifutuuria voi hyödyntää ikään kuin vakuutuksen tavoin, jolloin sijoittaja voi menettää ainoastaan minifutuureihin sijoittamansa pääoman, mikäli kurssit eivät laskekaan ja kohde-etuuden hinta nousee minifutuurin stop loss -rajatasolle, jolloin minifutuuri erääntyy ja sijoittajalle maksetaan mahdollinen jäännösarvo**. Jäännösarvon suuruus riippuu markkinaliikkeistä ja siitä tasosta, jolla liikkeeseenlaskija pystyy purkamaan positionsa kohde-etuudessa. Mini Shortin jäännösarvo on rahoitustason ja liikkeeseenlaskijan määrittämän kohde-etuuden hinnan erotus. Jos yllä esitetyn esimerkin tapauksessa liikkeeseenlaskija määrittäisi kohde-etuuden hinnaksi positiota purkaessaan 10,7 euroa, olisi jäännösarvo tällöin 11€ - 10,7€ = 0,3€ jokaista minifutuuria kohden. Vastaavasti Mini Longin jäännösarvo on liikkeeseenlaskijan kohde-etuuden myynnistä saaman hinnan ja rahoitustason erotus.

Kurssirallin hyödyntäminen nousevassa markkinassa

Oletetaan, että sijoittajalla on vahva näkemys osakkeen tulevasta positiivisesta kurssikehityksestä ja hän haluaa hyödyntää näkemystään. Tarkastellaan tilannetta, jossa sijoittajalla olisi hallussaan suora osake tai minifutuuri. Hänellä on käytössään 2000€ ja vaihtoehtoina on sijoittaa ne suoraan osakkeisiin tai vaihtoehtoisesti minifutuureihin.

  • Osakkeen hinta: 10€
  • Rahoitustaso: 9€
  • Stop Loss -taso: 9.5€

Jos osakekurssi nousisi euron näkemyksen osoittautuessa oikeaksi, olisi suorien osakkeiden omistajan laskennallinen voitto 200€. Samaa aikaa minifutuureita ostaneen sijoittajan tuotto on 2 000€. Jos näkemys osoittautuisikin vääräksi, erääntyisi minifutuuri osakekurssin laskettua tasolle 9,5€ jolloin mahdollista jäännösarvoa lukuun ottamatta sijoittaja menettäisi sijoittamansa 2 000€. Osakesijoittajalla sen sijaan olisi salkussaan osakepotti, jonka markkina-arvo olisi edelleen 1 900€, jolloin hän kärsisi 100€ laskennallisen tappion.

Kurssiluisun hyödyntäminen laskevassa markkinassa

Oletetaan, että sijoittajalla on vahva näkemys osakkeen tulevasta negatiivisesta kurssikehityksestä ja hän haluaa hyödyntää näkemystään. Tarkastellaan tilannetta, jossa sijoittajalla olisi hallussaan suora osake tai minifutuuri.

  • Osakkeen hinta: 10€
  • Rahoitustaso: 12€
  • Stop Loss -taso: 11€

Laskevassa markkinatilanteessa Mini Short -minifutuurit tarjoavat mahdollisuuden hyödyntää laskevaa markkinanäkemystä. Näin ollen osakekurssin tippuessa esimerkiksi vain 1%:in, nousee ylläesitetyn minifutuuriposition arvo 100 eurolla, kun samaa aikaa samansuuruisen osakeposition arvo olisi laskenut 20 euroa. Tässäkin tapauksessa sijoittajan näkemyksen osoittautuessa vääräksi ja kohde-etuuden kurssin noustua stop loss -tasolle, erääntyisi minifutuuri jäännösarvoa lukuun ottamatta arvottomana sijoittajan menettäessä instrumenttiin sijoittamansa pääoman.

Nordean minifutuurit lasketaan liikkeelle touko-kesäkuun vaihteessa, jonka jälkeen asiasta on saatavilla lisätietoa täältä.

Simon Rintala,
Asiantuntija, Nordea Markets

Kirjoittaja työskentelee Nordea Marketsilla sijoitustuotteiden parissa asiantuntijatehtävissä.

*Lisäksi käytännössä tulisi huomioida laina- ja hallinnointikustannukset, jotka sisällytetään minifutuurin hintaan. Rahoituskustannus on määrä, jonka maksat Mini Longin rahoitusosasta, ja jonka saat Mini Shortin rahoitusosasta. Arvo vähennetään tai lisätään Minifutuurin arvoon päivittäin. Rahoituskustannuksen määrä lasketaan seuraavalla tavalla: Oletetaan, että rahoituskustannus on 2 % vuodessa. Osakkeen kurssi on 10 euroa ja Mini Longin rahoitusosa on 7,5 euroa. Päivittäinen rahoituskustannus, joka vähennetään Minifutuurin arvosta, lasketaan seuraavasti:

Rahoituskustannus x Rahoitustaso / 360 päivää = 2 % * 7,5 / 360 = 0,00042 euroa päivässä.

**Jos Minifutuurin kohde-etuus saavuttaa stop loss -tason ja Minifutuuri erääntyy ennenaikaisesti, määritetään sille jäännösarvo. Jäännösarvo määritetään muutaman tunnin kuluessa stop lossin saavuttamisesta ja sen suuruus riippuu markkinaliikkeistä ja siitä tasosta, jolla liikkeeseenlaskija pystyy purkamaan positionsa kohde-etuudessa. Huonoimmassa mahdollisessa tilanteessa jäännösarvo voi olla nolla. Stop Loss -tasoa päivitetään päivittäin rahoitustason  muuttuessa.

Kommentoi kirjoitusta täällä.

Tutustu Suomen suosituimpiin viputuotteisiin ilman välityspalkkiota
Liity Sijoitustiedon jäseneksi