Kumppaniblogit

Mikä on minifutuuri?

Jaa Twiittaa

Sijoitusblogeissa tyypillisesti pyörivät termit kuten warrantit, turbowarrantit ja Bull ja Bear – sertifikaatit saattavat kuulostaa luotaantyöntävän pelottavilta kokemattomalle sijoittajalle. Lisäksi ne usein mielletään korkean riskin tuotteiksi, joilla ainoastaan vähintäänkin rahoituksen maisterintutkinnon suorittaneet ovat kykeneviä ottamaan näkemystä. Todellisuudessa kuka tahansa sijoittamisesta kiinnostunut pystyy hajauttamaan ja suojaamaan salkkuaan sekä ottamaan markkinatilannesidonnaista näkemystä johdannaisinstrumenteilla, vivulla tai ilman. Vivutetuissa sijoitusinstrumenteissa tappio on rajattu sijoitettuun pääomaan toisin kuin sijoituslainalla sijoittaessa, jolloin tappioiden realisoituessa sijoittajalle jäisi joka tapauksessa lainan kustannukset maksettavaksi. Tärkeintä on kuitenkin ymmärtää tuotteisiin liittyvät riskit. Sijoitetun summan tulee olla korkeintaan sellainen, jonka on myös valmis menettämään.

Minifutuuri on verrattain tuntematon johdannaisinstrumentti, mutta toimintaperiaatteeltaan kohtalaisen yksinkertainen, ja voi siksi sopia erinomaisesti myös aloittelevalle johdannaissijoittajalle. Alussa lueteltujen instrumenttien tavoin minifutuurit ovat pörssinoteerattuja sijoitustuotteita, joiden avulla sijoittaja pystyy hyötymään tietyn osakkeen, indeksin tai hyödykkeen arvonnoususta tai -laskusta. Turbowarranttien tavoin minifutuureilla on ns. stop-loss taso (turboilla knock out –taso), jonka saavutettuaan kaupankäynti kyseisellä instrumentilla lopetetaan ja sijoittajalle maksetaan mahdollinen jäännösarvo. Rajatason saavutettuaan nämä tuotteet erääntyvät usein arvottomana. Turbowarranteista minifutuurit eroavat siinä, että niillä ei ole ennalta määrättyä eräpäivää, mikä tekee minifutuurien arvon laskemisesta huomattavasti yksinkertaisempaa. Minifutuurien käyttö on viime vuosina yleistynyt hurjaa vauhtia Pohjoismaissa ja näitä tuotteita tarjoavat yhä useammat liikkeeseenlaskijat, pian uusimpana myös Nordea.

Long Minifutuuri (lyhennetään MINI L) hyötyy kohde-etuuden arvonnoususta ja vastaavasti Short Minifutuuri (MINI S) hyötyy kohde-etuuden laskusta. Nimensä mukaisesti Mini Short toimii kuten osakkeiden ”shorttaaminen”, eli lyhyeksi myynti. Se, mikä tekee osakkeisiin sijoittavista minifutuureista sopivan sisäänheittotuotteen johdannaismarkkinoille, on niiden arvon määrittelyn yksinkertaisuus. Koska minifutuureille ei ole määritelty erääntymispäivää, niiden hinnoittelussa ei tarvitse huomioida aika-arvoa. Minifutuurien teoreettisen hinnan laskemiseen tarvitaan ainoastaan osakkeen markkinahinta sekä liikkeeseenlaskijan määrittelemä rahoitustaso. Rahoitustaso on minifutuurin sisään leivottu liikkeeseenlaskijan myöntämä laina.

Miten minifutuurin hinta lasketaan?

Otetaan yksinkertainen esimerkki: Pörssinoteeratun yhtiön Firma Oyj:n osake on Mini Longin kohde-etuutena. Firma Oyj:n osakekurssi on 10 euroa ja kyseiselle Mini Longille määritelty rahoitusosa on 7,5 euroa. Mini Longin hinta on yksinkertaisesti osakekurssi - rahoitusosa eli esimerkin tapauksessa Mini Longin hinta on 10 – 7,5 = 2,5 euroa. Vipu saadaan jakamalla osakkeen arvo minifutuurin hinnalla, eli tässä tapauksessa 10 / 2,5 = 4. Näin ollen sijoittaja hyötyy kohde-etuuden arvonnoususta nelinkertaisesti. Mini Longin arvo liikkuu aina yhtä monta euroa kuin kohde-etuutena oleva osake.

Ostat Mini Longin hintaan 2,5 euroa kun Firma Oyj:n osakekurssi on 10 euroa. Firma Oyj:n osakekurssi nousee yhden euron 11 euroon, jolloin suoran osakkeen omistaja nauttii 10 % tuoton (11 / 10 -1). Samaan aikaan Mini Longin arvo nousee 3,5 euroon, jolloin Mini Longista saatu tuotto on 40 % (3,5 / 2,5 -1). Tällöin myös vipu muuttuu. Osakkeen hinta olisi nyt 11 euroa ja minifutuurin 3,5 euroa, jolloin vipu olisi pienentynyt 11 / 3,5 = 3,14. Vipu elää jatkuvasti kohde-etuuden muuttuessa, rahoitustason pysyessä aina samana. Tätä esimerkkiä havainnollistetaan alla olevassa kuvassa.

Jos sijoittajan näkemys kohde-etuuden kehityksestä onkin väärä, ja Firma Oyj:n osakekurssi laskee alkutilanteesta yhden euron 9 euroon, osakkeenomistaja kokisi -10 % tappion (9 / 10 -1). Mini Longin arvo laskisi vastaavasti yhden euron 1,5 euroon, jolloin vipuvaikutuksen myötä sijoittajan tappio olisi myös nelinkertainen, -40 % (1,5 / 2,5 -1).

Mini Short toimii samalla periaatteella, mutta päinvastaiseen suuntaan. Otetaan vielä selvennyksen vuoksi vastaavanlainen esimerkki Mini Shortille: Sijoitat Firma Oyj:n osakkeeseen sidottuun Mini Shortiin, kun Firma Oyj:n osake on 10 euroa ja Mini Shortin hinta 2,5 euroa. Tällöin Mini Longin rahoitusosa on samalla nelinkertaisella vivulla osakkeen hinta + Mini Shortin hinta = 10 + 2,5 = 12,5 euroa (Vipu saadaan aina laskettua jakamalla osakkeen hinta minifutuurin hinnalla). Firma Oyj:n osake laskee yhden euron 9 euroon, jolloin suoraan Firman Oyj:n osakkeeseen sijoittaneen tappio on -10 % (9 / 10 – 1). Samaan aikaan Mini Shortin arvo on noussut yhden euron, eli sen arvo on 3,5 euroa. Tällöin olisit saanut sijoituksestasi 40 % tuoton (3,5 / 2,5 – 1). Jos Firma Oy:n osake nousee, Mini Shortiin sijoittanut kokisi tässä tapauksessa nelinkertaisen tappion.

Kuten esimerkistä voi huomata, minifutuurin teoreettisen hinnan laskemiseen ei tarvita sen korkeampaa matematiikkaa. Otathan kuitenkin huomioon, että laskelmissa ei ole huomioitu laina- eikä hallinnointikustannuksia, jotka sisällytetään minifutuurin hintaan. Todellisuudessa sijoittaja maksaa minifutuurin rahoitusosasta myös rahoituskustannuksen, jonka arvo vähennetään (tai Mini Longin tapauksessa lisätään) Minifutuurin arvoon päivittäin. Rahoituskustannus määritellään tuotekohtaisesti ja senkin laskeminen on helppoa. Oletetaan esimerkiksi, että rahoituskustannus on 2 % vuodessa. Edellä mainitun Mini Long esimerkin tapauksessa, kun osakkeen kurssi oli 10 euroa ja rahoitusosa 7,5 euroa, päivittäinen rahoituskustannus vähennetään Minifutuurin arvosta seuraavasti:

Rahoituskustannus x Rahoitusosa / 360 päivää = 2 % * 7,5 / 360 = 0,00042 euroa päivässä.

Ennen kuin lähdet sijoittamaan minifutuureihin, muista nämä

Mitä suurempi vipuvaikutus, sitä enemmän sijoittaja hyötyy kohde-etuuden arvonnoususta. Mutta edelleenkään tarjolla ei ole ilmaisia lounaita, sillä meheviä tuottoja ei valitettavasti saa ottamatta yhtä mehevästi riskiä. Eli, mitä lähempänä rahoitustaso on osakkeen hintaa, sitä suurempi vipu ja sitä lähempänä sijoittaja on myös stop-loss tasoa, jolloin koko pääoman menettäminen on todennäköisempää. Sijoittajien iloksi minifutuureja tulee löytymään useisiin eri kohde-etuuksiin ja monella eri vipukertoimella, joten voit vapaasti määritellä juuri itsellesi sopivan riskitason.

Voit kuitenkin nukkua yösi huoletta, sillä minifutuureihin sijoittamalla et voi menettää enempää kuin olet tuotteisiin sijoittanut. Siinä tapauksessa, että markkinat kehittyisivätkin epäsuotuisasti, ja kohde-etuuden arvo alittaa (Mini Long) tai ylittää (Mini Short) stop loss –tason, liikkeeseenlaskija likvidoi positionsa kohde-etuudessa ja laskee Minifutuurille jäännösarvon. Jäännösarvo määritetään seuraavan muutaman tunnin kuluessa stop lossin saavuttamisesta, ja sen suuruus riippuu tasosta, jolla liikkeeseenlaskija onnistuu myymään tai ostamaan kohde-etuuden takaisin. Huonoimmassa mahdollisessa skenaariossa jäännösarvo on nolla, jolloin sijoittaja menettää koko sijoittamansa pääoman.

Minifutuureista löytyy rutkasti tietoa liikkeeseenlaskijoiden sivuilta ja eri markkinapaikoilta. Seuraavassa blogitekstissämme käsittelemme minifutuurien käyttöä osana sijoitussalkkua. Nordean minifutuurit lasketaan liikkeelle toukokuun aikana.

Ilona Vaateri
Asiantuntija, Nordea Markets

Kirjoittaja työskentelee Nordea Marketsilla sijoitustuotemyynnin parissa asiantuntijatehtävissä.

Keskustele kirjoituksesta foorumillamme.

Näkyvyys Sijoitustiedossa, ota yhteyttä!
Artikkelit
Osavuosikatsauskalenteri Q4/2023
Artikkelit
Almanakka - Seurantalistapäivitys: Marimekko
Syöksylaskija tyynenä