Olet täällä

Artikkelit
Kaupallinen yhteistyö

Maataloustuotteiden hintojen voimakas nousu avaa mahdollisuuksia treidaajille

Mainos | Vontobel

Nousevat maataloustuotteiden hinnat runtelevat erityisesti kehittyviä valtioita. Bloomberg raportoi Yhdistyneiden Kansakuntien tutkimuksesta, jonka mukaan ruokien hinnat nousivat helmikuussa yhdeksäntenä kuukautena peräkkäin. Se tekee nousuputkesta pisimmän sitten vuoden 2008, jolloin lyhyessä ajassa koettiin kaksi ruokakriisiä.

Hinnat nousivat helmikuussa aina sokerista kasviöljyihin, nostaen ruokien hinnat kuuden vuoden huippuihinsa.

Raaka-aineiden hinnat ovat nousussa Kiinan ostaessa valtavia määriä satoja, epävakaa sää uhkaa maatiloja ja esimerkiksi maitotuotteiden tarjonta laskee.

Pahiten tilanteesta kärsivät pienituloiset, tuonnista riippuvaisen valtiot. FAO (Food and Agriculture Organization) raportoi köyhien valtioiden viljakasvien tuontitarpeen olevan keskimääräistä korkeampaa vuosina 2020-21.

Globaalit ruokien hinnat ovat vielä vuoden 2011 huipputasojen alapuolella. Tuotantovaikeudet ovat helpottumassa ja vehnän tuotannon ennustetaan saavuttavan ennätystason 780 miljoonaa tonnia ensi satokaudella ja maissituotannon Etelä-Amerikassa uskotaan olevan keskimääräistä parempi.

Alkuvuodesta lihan ja maitotuotteiden hinnan nousu on kerännyt mediassa huomiota, mutta viime aikoina erityisesti palmu- ja soijaöljyn hintojen nousut ovat nostaneet kulmakarvoja. Palmuöljyn hinta on 10 prosentin nousussa tänä vuonna ja soijaöljyn hinta on pompannut noin 30 prosenttia.

Ruuan hinnat kautta linjat ovat nousussa, vaikkei se vielä näy kehittyneiden valtioiden julkistamissa inflaatioluvuissa.

Soija ja vehnä kuuluvat tärkeimpien maataloushyödykkeiden joukkoon. Käymme seuraavassa läpi niiden markkinatilannetta, niiden hintoihin vaikuttavia ja miten niitä voi Suomessa treidata.

Soijapapu ja sen treidaaminen

Soijapapu on viljelykasvi, josta pääasiallisesti erotellaan siemenissä oleva öljy. Muita vastaavia viljelykasveja ovat esimerkiksi rypsi, auringonkukat ja pellava. Näistä ainoastaan soijapavuilla on mielenkiintoinen treidausmarkkina tarjolla sijoittajille.

Viime vuoden kokonaissoijasato oli USDA:n arvioiden mukaan noin 336 miljoonaa tonnia. Brasilia on noussut maailman suurimmaksi soijantuottajaksi 126 miljoonan tonnin sadolla, USA on niukka kakkonen 124 miljoonan tonnin sadolla.

Soijalla käydään kauppaa globaalisti ja erityisesti sitä käytetään Aasiassa luontaisena ruokana. Kiina on maailman suurin soijan maahantuoja, Euroopan Unionin ollessa kaukainen kakkonen.

Soija on riisin ja vehnän ohella yksi maailman viljellyimmistä kasveista. Siitä valmistettava öljy on maailman yleisin kasviöljy. Vuotuisesta soijasadosta 83 prosenttia käytetään soijaöljyn ja eläinrehun valmistukseen. Soijaa käytetään myös lihan korvikkeena ihmisten ruokavalioissa.

Edellämainitut tekijät tekevät soijasta mielenkiintoisen treidauskohteen.

Soijan pääasiallinen markkina on futuureissa, joiden kaupankäynnistä soijan valmistajat ja markkinoijat muodostavat valtaosan.

Soijamarkkinat seuraavat kiinteää sykliä, joka muodostuu kylvämisestä sadonkorjuuseen.

Soijan hinta on Covid19-pandemian aikana lähtenyt jyrkkään nousuun.

Lähde: MacroTrends.net
Huomaa: Historiallinen tuotto ei ole luotettava indikaattori tulevasta tuotosta.

Kuten kaikilla raaka-aineilla, soijan hintaan vaikuttavat kysyntä ja tarjonta.

Muita soijafutuurien hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat:

 • USA:n ja Brasilian tuotanto: USA ja Brasilia ovat soijapapujen kaksi suurinta tuottaja- ja vientimaata. Tuotannon vaihtelu sääilmiöiden takia, kuten hurrikaanit ja kuivuudet, voi vaikuttaa tuotantoon ja täten rajoittaa globaalisti tarjolla olevan soijan määrää.
 • Dollarin vahvuus: Muiden raaka-aineiden tapaan myös soijapapujen hinta noteerataan USA:n dollareissa. Dollarin ollessa heikko, tuottajat tienaavat sadostaan  nimellisesti vähemmän ja enemmän dollarin ollessa heikko.
 • Kehittyvien maiden kysyntä: Kiinan ohella kehittyvät valtiot kuten Intia ja Etelä-Afrikka tuovat maahan entistä enemmän soijaa tyydyttääkseen kasvavan väestön nousevan kysynnän. Kysyntäshokki voi vaikuttaa soijan hintaan mikäli tuotanto ei nouse vastaamaan kysyntää.
 • Vaihtoehtoiset öljyt: Soijaöljy kilpailee esimerkiksi rypsiöljyn ja pellavasiemenöljyn kanssa samoilla markkinoilla. Näiden öljyjen kysynnän kasvu voi vaikuttaa soijaöljyn kysyntään ja siten hintaan.
 • Etanolitukiaiset: Etanolin tuotannon kasvattamiseksi USA:n hallitus tukee maissin viljelijöitä. Jos nämä tukiaiset loppuvat, maanviljelijät voivat päättää viljellä soijaa maissin sijaan. Tämä nostaisi tarjontaa ja laskisi soijan hintaa.

Suomessa soijafutuurien hintavaihteluun voi ottaa näppärästi näkemystä Vontobelin BULL- ja BEAR-sertifikaateilla.

Mikäli uskot soijafutuurien hintojen nousuun, tarjoaa Vontobelin BULL SOIJA X4 V-sertifikaatti tuotteen tuottojen tavoittelemiseen. Sertifikaatin arvo nousee neljällä prosentilla soijafutuurin hinnan noustessa prosentilla. Soijafutuurin hinnan laskiessa yhdellä prosentilla, laskee sertifikaatin arvo vastaavasti neljällä prosentilla. Toisin sanoen BULL SOIJA X4 V tarjoaa nelinkertaisen vivun soijafutuurin päivänsisäisiin liikkeisiin ja sillä voi käydä pörssissä kauppaa osakkeiden tapaan.

Mikäli uskot soijan hinnan laskevan, voit tavoitella tuottoa Vontobelin BEAR SOIJA X2 V-sertifikaatilla. Sen arvo nousee kahdella prosentilla soijafutuurin hinnan laskiessa yhdellä prosentilla. Jos soijafutuurin hinta nousee prosentilla, muodostuu sertifikaatin tappioksi kaksi prosenttia.

Kyseisten tuotteiden lisäksi Vontobel tarjoaa monella eri vipukertoimella varustettuja BULL- ja BEAR-sertifikaatteja soijafutuuriin.

Vehnän treidaaminen

Sijoittaminen maataloustuotteisiin, kuten vehnään, koetaan usein hyväksi pitkän aikavälin sijoitukseksi, sillä pitäähän kaikkien syödä. Suurin osa ruuasta tulee maatiloilta, joten maataloushyödykkeet ovat osa talouden selkärankaa ja vehnän hinta pelaa tärkeää roolia markkinoilla.

Mielenkiintoisen vehnästä muihin viljakasveihin verrattuna tekee sen kestävyys vaativissa olosuhteissa. Vehnäsato voidaan myös korjata verrattaen lyhyessä ajassa.

Kehittyvien maiden ruokkiessa kasvavaa väestöään, maailmanlaajuinen viljantuotanto on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Samalla lihan kulutus kasvaa ihmisten rikastuessa, mikä kasvattaa vehnän kulutusta eläinten rehuna.

Toisin kuin esimerkiksi kaakaossa, jonka tuotantoa Norsunluurannikko dominoi, vehnän tuotantoa ei mikään valtio dominoi yksinään.

Viime vuonna Kiina oli maailman suurin vehnän tuottaja 134 250 kilotonnilla. Viiden suurimman joukkoon järjestyksessä mahtuivat Intia, Venäjä, USA ja Kanada.

Soijapapujen tapaan aktiivisin treidausmarkkina vehnälle ovat USA:n futuurimarkkinat.

Vehnän hinta on viime vuodet ollut tasaisessa nousussa, mutta pandemia antoi vehnänkin hintakehitykselle lisävauhtia.

Lähde: MacroTrends.net
Huomaa: Historiallinen tuotto ei ole luotettava indikaattori tulevasta tuotosta.

Mitkä tekijät vaikuttavat vehnän hintaan USA:n dollarikurssin lisäksi?

 • Energiakustannukset: Energian kalliimpi hinta tarkoittaa tuotannolle ja kuljetukselle korkeampia kustannuksia. Energia muodostaa merkittävän osan sadon kustannuksista. Tämä on erityisen totta lannoituksesta puhuttaessa, sillä lannoitteen tuottaminen syö paljon energiaa maakaasun muodossa. USA:n vehnän tuotannossa energia ja lannoitteet muodostavat yli puolet sadon kustannuksista.
 • Tulotason nousu: Tulojen noustessa vehnän kulutus kasvaa erityisesti kehittyvissä maissa, joissa kalorikulutus reagoi voimakkaammin tulojen kasvuun. Tulojen kasvaessa ihmiset syövät enemmän lihaa viljan sijaan, mikä ajaa viljan kulutusta karjan kasvattamiseen. Noin 15-20 prosenttia vehnän tuotannosta päätyy eläinrehuksi.
 • Sää: Kuten soijalla ja muilla viljatuotteilla, sää on merkittävä tekijä tuotannossa. Vääränlainen sää esimerkiksi kylvövaiheessa voi vaikuttaa merkittävästi tuotantosykliin ja täten vaikuttaa negatiivisesti tuotantoon.
 • Vaihtoehdot: Vehnällä on monia korvikkeita viljojen joukossa. Esimerkiksi maissin hinnan nousu voi johtaa vehnän hinnan nousuun. Jos maissin hinta nousee liian korkealle, voivat maanviljelijät vaihtaa viljelyksensä vehnästä maissiin, vähentäen vehnän tuotantoa. Samalla kuluttajat voivat vaihtaa kulutustaan toiseen suuntaan, nostaen kysyntää verrattaen halvalle vehnälle.
 • Varastotasot: Varastot muodostavat puskurin sekä vehnän tuottajille että kuluttajille. Varastojen hupeneminen tavallisesti tapahtuu kysynnän kasvaessa tarjontaa nopeammin, johtaen korkeampiin vehnän hintoihin. Laskevat varastotasot voivat asettaa vehnän alttiiksi tuotantoshokeille tai kysynnän äkilliselle nousulle.
 • Valtion väliintulo: Vehnän ollessa yksi tärkeimmistä ravintolähteistä, voivat valtion sekä kehittyneissä että kehittyvissä valtioissa rajoittaa vehnän tarjontaa. Rajoituksen tarkoituksena on suojella maanviljelijöitä tai kuluttajia, tai molempia.
 • Spekulointi: Vuosina 2010-2012 ruuan hintojen noustessa huomio kiinnittyi spekulatiivisiin treidereihin, joiden uskottiin ajaneen vehnän ja muiden maataloushyödykkeiden hintoja ylös. Teorialle ei löytynyt vedenpitävää todistusta, mutta spekuloivat treiderit ovat tärkeä osa futuurimarkkinoiden tehokkuutta, antaen signaaleja tulevista pulasta tai ottaen riskiä pois maanviljelijöiltä, jotka haluavat suojata tuotantonsa.
 • Kuljetus: Kuljetuksen korkeat kustannukset, epävarmuus ja huono logistiikka voivat vaikuttaa vehnän tuotantoon, vaikka sato olisi ollut hyvä.

Soijapapujen tapaan myös vehnäfutuurien hintojen kehitykseen sijoittaja voi ottaa näkemystä Vontobelin sertifikaateilla.

BULL VEHN X5 V2-sertifikaatti mahdollistaa tuoton tavoittelemisen vehnäfutuurien nouseviin hintoihin. Jos vehnäfutuurin hinta nousee päivänsisäisesti yhdellä prosentilla, kyseisen sertifikaatin hinta nousee viidellä prosentilla. Vastaavasti kohde-etuuden hinnan laskiessa yhdellä prosentilla sertifikaatti tuottaa viisi prosenttia tappiota.

BEAR VEHN X5 V1-sertifikaatin arvo nousee viidellä prosentilla vehnäfutuurin hinnan laskiessa yhdellä prosentilla päivänsisäisesti. Jos vehnäfutuurin hinta nousee vastoin sijoittajan odotuksia, kyseisen sertifikaatin arvo laskee viidellä prosentilla.

Keskustele lisää maataloushyödykkeiden treidaamisesta Sijoitustiedon palstalla.

Tärkeä tiedote

Tämä tiedote ei ole sijoitusneuvontaa eikä sijoitus- tai sijoitusstrategiasuositus vaan mainos. Täydelliset tiedot tässä mainituista kaupankäyntituotteista (arvopapereista), erityisesti sijoituksen rakenteesta ja siihen liittyvistä riskeistä, on kuvattu ohjelmaesitteessä ja sen mahdollisissa liitteissä sekä lopullisissa ehdoissa.

Liikkeeseenlaskuesite ja lopulliset ehdot muodostavat arvopapereiden sitovat myyntiasiakirjat, ja ne ovat saatavilla tuotelinkkien alla. Mahdollisten sijoittajien tulisi lukea nämä asiakirjat ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Kyseiset asiakirjat ja avaintietoasiakirja on julkaistu liikkeeseenlaskijan (Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Saksa) verkkosivuilla osoitteessa prospectus.vontobel.com ja ne ovat saatavilla maksutta liikkeeseenlaskijalta. Esitteen hyväksymistä ei pidä ymmärtää arvopapereiden hyväksymiseksi. Arvopaperit ovat tuotteita, jotka eivät ole yksinkertaisia ja joita saattaa olla vaikea ymmärtää.

Näitä tietoja saa levittää tai julkaista vain maissa, joissa niiden levittäminen tai julkaiseminen on sallittua sovellettavan lain mukaan. Kuten asiaa koskevassa ohjelmaesitteessä todetaan, näissä tiedoissa mainittujen arvopapereiden jakeluun sovelletaan rajoituksia tietyillä oikeudenkäyttöalueilla.

Jarkko "Random Walker" Aho: Mikä on sijoitussalkun sopiva osakepaino?
Liity Sijoitustiedon jäseneksi