Olet täällä

Artikkelit
Kaupallinen yhteistyö

Maakaasu ja öljy tarjoavat treidaajien kaipaamaa volaa

Mainos | Vontobel

Raaka-aineiden hinnat ovat olleet talousmedian otsikoissa pandemian aikaisen kohonneen inflaation ansiosta. Toimitusketjujen takkuillessa ruoka- ja energiaraaka-aineiden hinnat ovat heiluneet voimakkaasti markkinoiden yrittäessä löytää tasapainoa epävarmuuden vallitessa.

Voimakas hintaheilunta tarjoaa treidereille mahdollisuuksia tuottojen tavoitteluun. Vontobel tarjoaa treidaajille Suomessa listattuja viputuotteita, joiden avulla voi ottaa näkemystä monien eri raaka-aineiden hintoihin. Tutustutaan seuraavassa tarkemmin näistä kahteen, maakaasuun ja öljyyn, ja tekijöihin, jotka vaikuttavat niiden hintojen heiluntaan.

Maakaasu

IEA:n tilastojen mukaan maakaasu vastasi 24 prosenttia koko maapallon sähköntuotannosta vuonna 2020 noin 6 300 TWh:lla, mikä tekee siitä toiseksi käytetyimmän energialähteen. Maakaasun kysyntää pitää olla kasvanut kysyntä kehittyvistä maista kuten Indonesiasta ja Kiinasta viimeisen vuosikymmenen aikana.

Maakaasua käytetään esimerkiksi rakennusten lämmittämiseen, veden kiehuttamiseen, autojen polttoaineena, ruuanlaitossa ja energian tuottamiseen teollisissa sulatusuuneissa. Kotitalouksissa esimerkiksi kaasuliesissä käytetään maakaasua energialähteenä.

Maakaasumarkkinat

Henry Hub Natural Gas (NG)-futuurit ovat maakaasumarkkinoiden treidatuin tuote ja samalla Vontobelin tuotteiden kohde-etuus niiden tarjoaman likviditeetin ansiosta. Henry Hub nimi tulee Louisianassa sijaitsevasta kaasuputkesta ja siellä myös kyseiset futuurit toteutetaan fyysisenä toimituksena.

Henry Hub-futuurin hinta teki viiden vuoden pohjansa juuri ennen pandemiaa ja pomppasi sieltä yli viiteen dollariin varsin volatiilissa markkinassa.

Huomaa: Hinnat USD. Historiallinen tuotto ei ole luotettava indikaattori tulevasta tuotosta.

Henry Hub-futuurit ovat maailman kolmanneksi treidatuin fyysisesti toteutettava hyödykefutuuri öljyn ja maissin jälkeen.

Toisin kuin öljy, jota löytyy valtavista varannoista maanpinnan alta, maakaasu on usein lukittuna kiviin ja sedimentiin. Maakaasun saamiseksi yritysten täytyy käyttää hyväkseen hydraulista murtamista, eli vesisärötystä (engl. fracking). Prosessissa vettä, kemikaaleja ja hiekkaa ajetaan syvälle maahan maakaasun saamiseksi ulos.

Suurin maakaasun tuottajamaa on USA, toiselle sijalle yltää Venäjä. Ne ovat selkeästi kaksi suurinta tuottajamaata, Iran ja Kanada tulevat kaukana perässä seuraavilla sijoilla.

Mikä liikuttaa maakaasun hintaa?

Kuten muissakin raaka-aineissa, maakaasun hintaa liikuttavat pääasiallisesti maailmanlaajuinen kysyntä ja tarjonta.

Muita hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa maakaasuvarastot, vaihtoehtoisten energialähteiden kehitys, vaihtoehtoisten polttoaineiden hinta ja sää.

Tällä hetkellä Venäjän ja Ukrainen kriisi voi potentiaalisesti aiheuttaa muutoksia maakaasun tarjontaan Euroopassa, sillä Eurooppa on Venäjän maakaasun merkittävä asiakas. New York Timesin tuoreen artikkelin mukaan Euroopan valtiot ovat varautumassa Venäjän mahdolliseen tarjontashokkiin ostamalla maakaasua USA:sta, Qatarista ja muualta.

Toisaalta uusiutuvan energian kasvava tuotanto ja lisääntyvä käyttö laittaa painetta hiilipohjaisten polttoaineiden kuten öljyn ja maakaasun hintoihin.

Muiden polttoaineiden hinnat vaikuttavat osaltaan maakaasun hinnan kehitykseen. Mikäli esimerkiksi öljyä ylituotetaan tai jos valtiot ohjaavat enemmän varoja ydinvoiman tai tuulivoiman valjastamiseen, voi se potentiaalisesti vaikuttaa negatiivisesti maakaasun hintaan.

Hallitukset voivat asettaa rajoitteita vesisärötyksen hyväksikäyttämiseen, mikä vähentäisi tuotettavan maakaasun määrää. Tällä voi olla potentiaalinen positiivinen vaikutus maakaasun hintaan verrattuna muihin energiantuotantomuotoihin. Esimerkiksi Saksa, Irlanti, Australia, Skotlanti ja Uruguay ovat jo kieltäneet vesisärötyksen kokonaan.

Maakaasun hintavaihteluita voi treidaaja spekuloida Vontobelin Bull- ja Bear-sertifikaattien avulla.

Maakaasun hinnannousuun uskova treidaaja voi tavoitella tuottoja BULL NG1 X5 V9-sertifikaatilla. Sen hinta nousee viisi prosenttia kun kohde-etuutena olevan Henry Hub-futuurin hinta nousee päivänsisäisesti prosentilla. Sertifikaatti puolestaan tuottaa viisi prosenttia tappiota mikäli futuurin hinta laskee yhdellä prosentilla.

Maakaasun hinnan laskusta voi hyötyä BEAR GAS X8V2-sertifikaatilla. Sertifikaatti tarjoaa kahdeksankertaista vipua, eli futuurin hinnan laskiessa prosentilla päivänsisäisesti sertifikaatin arvo nousee kahdeksalla prosentilla. Futuurin hinnan noustessa prosentilla sertifikaatti tuottaa kahdeksan prosenttia tappiota päivänsisäisessä kaupassa.

Vontobelin valikoimasta löytyy treidaajille vaihtoehtoja 3-12-kertaisten vipuvaikutuksien välillä.

Öljy

Öljy on raaka-aineiden kuningas eikä sitä suotta nimitetä mustaksi kullaksi. Se on geopoliittisesti merkittävä ja sen tuotantoa ja hintakehitystä seurataan tarkasti ympäri maailmaa. Öljy on edelleen polttoaineista käytetyin.

Maailman suurimmat öljyvarannot löytyvät Venezuelasta, Saudi-Arabiasta ja Kanadasta, monien Lähi-Idän maiden mahtuessa kymmenen suurimman joukkoon.

EIA:n tilastojen mukaan maailman suurimpia öljyn tuottajia ovat USA, Saudi-Arabia ja Venäjä. Suurimpia kuluttajia ovat USA, Kiina ja Intia.

Öljymarkkinat

Treidatuimpia öljyfutuureita ovat Pohjanmeren Brent Crude-öljy ja West Texas Intermediate, eli WTI-öljy.

Tällä hetkellä molempien öljyfutuureiden hinnat treidaavat suhteellisen kapealla spreadilla, eli niiden hinnat ovat lähellä toisiaan. Niiden hinnat voivat kuitenkin erkaantua toisistaan, kuten esimerkiksi vuonna 2010. Tällöin USA:n öljyntuotannon kasvu nosti WTI:n tarjontaa Brent öljyn porauksen kokiessa takaiskuja.

Brent-öljyn hinta on noussut parin vuoden takaisesta noin 20 dollarista 89 dollariin.

Huomaa: Hinnat USD. Historiallinen tuotto ei ole luotettava indikaattori tulevasta tuotosta.

WTI-öljyn hinta kävi jopa negatiivisilla tasoilla pandemian alkaessa, mutta treidaa nyt noin 88 dollarissa.

Huomaa: Hinnat USD. Historiallinen tuotto ei ole luotettava indikaattori tulevasta tuotosta.

Öljyn hintaan vaikuttavia tekijöitä

Molempien öljylaatujen hintoihin vaikuttavat yleisesti raaka-aineiden hinnoitteluun vahvasti vaikuttavat kysyntä ja tarjonta, varastojen määrä ja luonnonkatastrofit.

Ammattimaiset treidaajat käyvät öljyfutuureilla ahkerasti kauppaa. Öljyteollisuuden osapuolet käyttävät futuureita hyväkseen suojatakseen positionsa epäsuotuisia hintamuutoksia vastaan. Hedge fundit sen sijaan spekuloivat hinnan lyhyen ja pitkän aikavälin muutoksilla.

Tavallisilla sijoittajilla on enemmän vaikutusta öljyn hintaan sen noustessa voimakkaasti. Uutisotsikot houkuttelevat pienempiä pelaajia markkinoille mukaan. Osakemarkkinoilta tutut pelko ja ahneus pätevät myös raaka-ainemarkkinoilla.

Myös globaaleilla tapahtumilla voi olla vaikutusta öljyn hintaan. Poliittinen ilmapiiri, luonnonkatastrofit ja terveyskriisit ovat aiheuttaneet suurimpia shokkeja öljymarkkinoilla.

OPEC-maat vastaavat valtaosaa maailmanlaajuisesta öljyn tuotannosta. Ryhmä määrittää tuotannon vastaamaan globaalia kysyntää ja sillä voi olla vaikutusta öljyfutuurien hinnan tarjontatason vaihdellessa. Esimerkiksi Covid-pandemian aikana OPEC-maat ja sen liittolaiset päättivät vähentää tarjontaa hintojen stabilisoimiseksi.

Talouden kasvaessa kysyntä öljylle kasvaa. Jos kysyntä kasvaa nopeammin kuin tarjonta, öljyn hintaan tulee nousupainetta.

Kuten maakaasu, myös öljy saa kilpailua vaihtoehtoisista energiamuodoista, kuten aurinko-, tuuli- ja vesienergia. Suuntaus kohti vihreämpiä energiavaihtoehtoja voi alentaa sekä öljyn että maakaasun kysyntää.

Vontobelin tuotteilla sijoittaja voi osallistua sekä Brent- että WTI-öljyfutuureiden hinnanvaihteluihin. Tarjolla on sekä Bull- ja Bear-sertifikaatteja että Turboja.

Treidaaja voi longata Brent-futuuria Vontobelin Turbolla TLNG OLJ V87. Sen arvo nousee Brent-futuurin hinnan noustessa. Kirjoitushetkellä Turbo tarjoaa 5,8-kertaisen vivun Brent-futuurin hintaliikkeisiin. Futuurin hinnan noustessa yhdellä prosentilla, Turbon arvo nousee 5,8 prosentilla. Vastaavasti futuurin hinnan laskiessa prosentilla, Turbopositiosta koituu 5,8 prosenttia tappiota.

WTI-öljyn laskeviin kursseihin treidaaja voi tavoitella tuottoja Vontobelin liikkeellelaskeman TSRT WTI V97-Turbon avulla. Artikkelia kirjoitettaessa Turbon tarjoama vipuvaikutus on 7,55. Mikäli WTI-futuurin hinta laskee prosentilla, Turbon arvo nousee 7,55 prosentilla. Jos taas WTI-futuurin hinta nousee prosentilla, Turbosta koituu 7,55 prosentin tappio.

Tärkeä tiedote

Tämä tiedote ei ole sijoitusneuvontaa eikä sijoitus- tai sijoitusstrategiasuositus vaan mainos. Täydelliset tiedot tässä mainituista kaupankäyntituotteista (arvopapereista), erityisesti sijoituksen rakenteesta ja siihen liittyvistä riskeistä, on kuvattu ohjelmaesitteessä ja sen mahdollisissa liitteissä sekä lopullisissa ehdoissa.

Liikkeeseenlaskuesite ja lopulliset ehdot muodostavat arvopapereiden sitovat myyntiasiakirjat, ja ne ovat saatavilla tuotelinkkien alla. Mahdollisten sijoittajien tulisi lukea nämä asiakirjat ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Kyseiset asiakirjat ja avaintietoasiakirja on julkaistu liikkeeseenlaskijan (Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Saksa) verkkosivuilla osoitteessa prospectus.vontobel.com ja ne ovat saatavilla maksutta liikkeeseenlaskijalta. Esitteen hyväksymistä ei pidä ymmärtää arvopapereiden hyväksymiseksi. Arvopaperit ovat tuotteita, jotka eivät ole yksinkertaisia ja joita saattaa olla vaikea ymmärtää.

Näitä tietoja saa levittää tai julkaista vain maissa, joissa niiden levittäminen tai julkaiseminen on sallittua sovellettavan lain mukaan. Kuten asiaa koskevassa ohjelmaesitteessä todetaan, näissä tiedoissa mainittujen arvopapereiden jakeluun sovelletaan rajoituksia tietyillä oikeudenkäyttöalueilla.

Keskustele sijoittamisesta tai avaa oma sijoitusaiheinen blogi. Tervetuloa foorumille!
Liity Sijoitustiedon jäseneksi