Olet täällä

Kumppaniblogit

Kulut – ainoa varma asia sijoituksissa

Pörssinoteeratut tuotteet ovat olleet viime aikoina kohtalaisen paljon tapetilla, ainakin sijoittamista käsittelevässä mediassa. Mielestäni tämä on hyvä asia, sillä ne avaavat sijoittajalle ovia sijoitustyyleihin, joihin aiemmin on ollut pääsy lähes yksinomaan ammattilaisilla. Tällaisia ovat esimerkiksi hyötyminen kohde-etuuden laskusta, indeksin seuraaminen ja vivulla sijoittaminen. Menemättä kuitenkaan yksittäisten tuotteiden toiminnallisuuteen sen syvemmin, tässä tekstissä avaan ne tärkeimmät ”pienellä präntillä” kirjoitetut asiat, jotka tuotteiden ominaisuuksista kerrottaessa jäävät helposti mainitsematta.

Transaktion tekemiseen liittyvät kustannukset

Katsotaan ensin tekijää, joka vaikuttaa jokaisen pörssinoteeratun tuotteen kohdalla, eli itse transaktion tekemisen kustannukset. Yleensä ostamisesta tai myymisestä peritään aina jonkinlainen kaupankäyntikustannus. Kustannus voi olla joko prosenttiosuus ostetusta summasta, kiinteä rahamäärä tai jonkinlainen näiden yhdistelmä. Erityisesti pienissä kauppasummissa tämä kustannus voi muodostua suhteellisesti melko suureksikin. Mikäli ostat esimerkiksi 100 euron arvosta osakkeita ja maksat kaupankäyntikustannusta kiinteät 8 euroa, tulisi osakkeen nousta 8 %, jotta pääset edes omillesi. Esimerkiksi Nordealla kaupankäyntikustannus on maksimissaan yksi prosentti sijoitetusta summasta, jolloin 100 euron ostosta kustannuksia tulisi vain yksi euro.

Toinen asia, jota sijoittaja ei välttämättä edes ajattele kustannukseksi, on osto- ja myyntihinnan erotus, joka esiintyy käytännössä kaikissa pörssinoteeratuissa tuotteissa. Lähtökohtaisesti sijoittajan ostaessa osakkeen tai muun instrumentin, on hinta hieman korkeammalla, kuin jos hän myisi sitä samalla hetkellä. Kannattaa siis valita sellainen tuote, jonka osto- ja myyntihinnan suhteellinen erotus on mahdollisimman pieni. Joidenkin pörssinoteerattujen tuotteiden arvo saattaa joissain tilanteissa olla ainoastaan muutamia senttejä. Jos myynti- ja ostohinnat eli niin sanotut laidat ovat esimerkiksi 0,04 / 0,05 euroa, on tämä sentin erotus prosentteina peräti 25 prosenttia, joka tarkoittaa, että instrumentin jälkimarkkinahinta tippuu sen verran heti oston jälkeen. Sijoittajan ostaessa vaikkapa 1 000 eurolla instrumenttia, jonka hinta on viisi senttiä, on sen myyntiarvo heti oston jälkeen enää 750 euroa, mikäli myyntihinta on neljä senttiä. Jotta mainitun kaltaisilta sijoittajan kannalta epäedullisilta tilanteilta vältyttäisiin, liikkeeseenlaskijat (pankit tai muut) huoltavat markkinoita poistamalla tällaisia tuotteita pörssistä säännöllisesti. Mikäli haluamaasi kohde-etuuteen on olemassa useampi tuote, kannattaa suosia korkeamman yksikköhinnan tuotetta, koska tällöin osto- ja myyntilaitojen suhteellinen erotus on pienempi.

Hallussapitokustannukset

Hallussapitokustannuksia esiintyy monessa eri muodossa. Näitä ovat mm. strukturointikustannukset ja hallinnointipalkkiot. Lisäksi, arvo-osuustilistä itsessään peritään yleensä maksua. Rahastoissa ja sertifikaateissa hallussapitokustannukset lähtökohtaisesti vähennetään tuotteen arvosta ja ne ovat täysin tuotekohtaisia. Kulujen vertailu vaatii hieman viitseliäisyyttä, mutta pienikin ero kumuloituu pitkällä aikavälillä.

Kulut ovat välttämättömyys siksi, että liikkeeseenlaskijalle ei ole ilmaista mahdollistaa sijoittajalle pääsyä sellaisille markkinoille, jotka normaalisti olisivat piensijoittajan ulottumattomissa. Esimerkkeinä mainittakoon vaikkapa joukkolainat, öljy tai markkinan laskusta hyötyminen. Kulut itsessään ovat lähtökohtaisesti oikeutettuja, mutta niiden peittely ei ole. Jos et pysty sanomaan tuotteen esitteestä millaiset kulut oikeasti ovat, ja tuotteen myyjäkin on vastahakoinen niitä täysin avaamaan, harkitse kahdesti ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Pörssinoteerattujen sijoitusten, strukturoitujen sijoitustuotteiden sekä tavallisten rahastojen lisäksi on olemassa toki myös monia muita erilaisia instrumentteja, kuten rahastojen rahastoja, vakuutuskuoria ja muita vaihtoehtoja, joilla on omat hyötynsä, kuten mahdollisesti verokohtelu. Näiden lopullista kulurakennetta voi kuitenkin olla todella vaikea hahmottaa. Myös edellä mainitut ratkaisut voivat olla hyvin perusteltuja sijoittajan kokonaisuuden kannalta, mutta näitä miettiessä kannattaa toden teolla tentata myyjää kokonaiskuluista.

Muut huomionarvoiset kulut

Sijoitustuotteita välittävät tahot voivat periä myös niin sanottuja merkintäpalkkioita, jotka ovat tuotekohtaisia. Näitä peritään tyypillisesti pörssinoteeraamattomista tuotteista, kuten rahastoista ja strukturoiduista tuotteista. Merkintäpalkkio on usein tietty prosenttiosuus sijoitetusta summasta. Useimmiten eri tarjoajien välillä nämä tuotteet ovat yleisellä tasolla melko samanlaisia, joten mikäli mahdollista, kannattaa valita sellainen tuote, josta ei peritä merkintäpalkkiota ja jonka odotetut tuotot ilmoitetaan kulujen jälkeen. Suuri tuottoluku esitteen kannessa taas ei vielä välttämättä kerro koko totuutta, mikäli siinä ei ole huomioitu tuotteesta perittäviä kuluja.

Joissain tuotteissa kulut maksetaan heti ostettaessa, toisissa ne vähennetään sijoituksen arvosta. Jos aiot pitää sijoitusta vain hetken, kannattaa valita tuote, jonka kulut peritään hallussapitoajan mukaan. Jos kuitenkin aiot pitää sijoitusta koko sen juoksuajan (jos sellainen on), ei kulujen perintätavalla juuri ole merkitystä. Usein esimerkiksi strukturoitujen tuotteiden kohdalla liikkeeseenlaskijat tarjoavat omia tuotteitaan ilman erillisiä merkintäpalkkioita. Mikäli ostat tuotteen taholta, joka ainoastaan välittää tuotteita, saattaa mukana olla strukturointikustannuksen lisäksi välittäjän oma merkintäpalkkio. Kannattaa siis tutkia voisiko vastaavan tuotteen saada suoraan liikkeeseenlaskijalta, jolloin sijoittajan ei tarvitse enää maksaa erillistä merkintäpalkkiota.

Lopuksi

Sijoittamisessa kulut ovat pakollinen paha, jotta järjestelmä pysyy käynnissä ja tuotteilla voidaan tarjota sijoittajille pääsy useisiin eri markkinoihin. Eipä kukaan varmaan täysin ilmaiseksi osakekaupankäyntiäkään mahdollista. On hyvä muistaa, että kuluja ja tuottoja kannattaa hieman vertailla ja esimerkiksi kahden eri liikkeeseenlaskijan ilmoittamat odotetut tuotot samanlaisesta tuotteesta eivät välttämättä ole vertailukelpoisia, jos toinen ei ole huomioinut kuluja tuotto-odotuksen laskennassa.

Juuso Jauhiainen
Asiantuntija, Nordea Markets

Kirjoittaja työskentelee Nordea Marketsilla sijoitustuotteiden parissa asiantuntijatehtävissä.

Keskustele aiheesta täällä.

Jarkko "Random Walker" Aho: Mikä on sijoitussalkun sopiva osakepaino?
Liity Sijoitustiedon jäseneksi