Kuinka suojaan sijoitusportfolioni?

Jaa Twiittaa
  • Kaupallinen yhteistyö

Sertifikaatit ovat erittäin joustavia sijoitusinstumentteja, sillä sijoittajat voivat käyttää niitä sekä nousumarkkinaan (bull / long) että laskumarkkinaan (bear / short).

Tänä päivänä useilla yksittäisillä tapahtumilla on merkittäviä vaikutuksia finanssimarkinoihin, kuten keskuspankkitapaamisilla, valtiollisilla vaaleilla, yrityskaupoilla tai geopoliittisilla tapahtumilla. Brexit –neuvottelut, vaalitapahtumat Yhdysvalloissa ja Euroopassa, poliittiset jännitteet Kaukoidässä ja Lähi-idässä, kuten myös yleiset myrskyt markkinoilla Kiinassa tai Euroopassa, voivat johtaa vaikeasti ennakoitaviin markkinaliikkeisiin sekä kasvavaan volatiliteettiin.

Sijoittajat voivat käyttää näitä tapahtumia myös hyödykseen vivullisilla sertifikaateilla, ja keskittyä joko vahvoihin karhu- tai härkämarkkinatrendeihin. Vipua hyödyntämällä on mahdollista ottaa vahva näkemys haluttuun markkinaliikkeeseen. Bear-serfifikaatteja tai Turbo Shortteja hyödyntämällä voi myös rakentaa portfoliolleen vakuutuksen. Useimmilla ihmisillä on vakuutus kaikelle, kuten henkivakuutus, autovakuutus ja tapaturmavakuutus. Silti vain harva on tietoinen, että myös sijoitusportfolion vakuuttaminen on mahdollista. Jos markkina romahtaa, tai sentimentti kääntyy negatiiviseksi, sijoittajilla tulisi olla vakuutus osakesijoituksilleen tai rahastoportfoliolleen.

Suurin osa suomalaisista sijoittajista käyttää Knock-Out warrantteja tai Turbosertifikaatteja osallistuakseen joko nousevalle tai laskevalle markkinalle. Lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä Turbo Short –serfitikaatit tarjoavat pienellä pääomalla ja kohtuullisella vivulla useita mahdollisuuksia verrattuna suoriin sijoituksiin. Joka tapauksessa Turbo Shortteja voidaan käyttää myös portfolion vakuuttamiseen.

Vakuutus on riippuvainen portfoliosi rakenteesta. Sijoittajat voivat vakuuttaa yksittäisiä osakkeita, mutta myös DAX/OMX tyylisen portfolion. Verrattuna Stop-Loss toimeksiantoihin sijoittajat pysyvät markkinoilla volatiilien markkinoiden läpi. Tämä tapahtuu käyttämällä Turbo Shortteja laskumarkkinoilla, sillä Turbo Shortin arvo nousee mikäli sitä vastaava kohde-etuus laskeee. Mitä matalampi vipu, sen matalampi on myös riski siihen, että Turbo ”knockkaa” (knock-out) mikäli kohde-etuus lähteekin nousuun, eikä ennakoitu markkinaliike etenekään ennakoituun suuntaan. Aikahorisontin näkökulmasta sijoittaminen on suhteellisen joustavaa, sillä turbojen päättyminen on avoin ja sijoittajat voivat säätää vakuutusta ja hintaa yksilöllisesti.

Sijoittajien jotka pohtivat sijoitusportfolionsa vakuuttamista tulee kuitenkin ottaa huomioon, että Turbo Shortit ovat erittäin riskisiä instrumentteja, ja mikäli turbosi ”knokkaa” arvottomana koko näihin sijoitettu pääoma häviää.

Uusin osavuosikatsauskalenteri
teem
Oma pullo mukaan kesän rientoihin - alkoholiyhtiöt vertailussa
aki
Kolumnit
Pörssin toiseksi vanhin kiinteistösijoitusyhtiö
Katetuotot laskussa, tekoäly tarjoaa niille boostin
Katetuotot laskussa, tekoäly tarjoaa niille boostin