Artikkelit
Kaupallinen yhteistyö

Ethereumin treidaamista The Mergen jälkeen

Jaa Twiittaa

Mainos | Vontobel

Ethereumin miljardien dollarien arvoiset kryptovaluutat, miljoonat käyttäjät ja tuhannet sovellukset ovat siirtyneet uuteen, parannettuun lohkoketjuun. Tuorein päivitys Ethereum-verkkoon on seurausta vuosien tutkimus- ja kehitystyöstä, joka huipentui The Mergeen, jonka avulla Ethereumin Proof-of-Stake-ketju valjastetttin varsinaiseen tekniseen käyttöön. The Merge tapahtui syyskuun 15. päivä.

Ethereum, joka on markkina-arvoltaan toiseksi suurin kryptovaluutta, muutti The Mergen avulla konsensusmekanisminsa Proof-of-Workista (PoW) Proof-of-Stakeen (PoS).  Konsensusmekanismit mahdollistavat hajautettujen järjestelmien yhteistyön ja turvallisuuden.

Ethereumilla oli ennen muutosta toiminnassa PoS-verkko nimeltään Beacon Chain (julkistettiiin vuonna 2020). Ennen The Mergeä se oli käytössä vain esitysverkkona Ethereum-verkkoa käyttäville tietokoneille niiden valmistautuessa PoS-päivitykseen.

Ethereumin täysi siirtyminen PoS-mekanismiin vaati Beacon Chainin yhdistymisen (engl. merge) Ethereum PoW-verkkoon.

Lähde: Geekflare

Ether-futuurin hinta on tullut muun kryptomarkkinan mukana alas yli puolet viime vuoden huipuistaan.

Lähde:  Bloomberg. Indeksi Yhdysvaltain dollareina. Aiempi kehitys ei ole luotettava indikaattori tulevista tuloksista.

PoW vs PoS

Siinä missä Bitcoinerit uskovat PoW-mekanismin paremmuuteen, monet muut kryptoverkot toimivat eri konsensusmekanismeilla. Tähän asti PoW-verkkona toiminut Ethereum päivitti mekanisminsa Proof-of-Stakeksi, jota monet muut kryptoverkot, kuten Polkadot, Cardano ja Avalanche joennestään käyttivät.

PoW ja PoS eroavat toisistaan siinä, miten ne päättävät oikeudesta luoda seuraava lohkon ketjuun.

Aiemmassa PoW-systeemissä Ethereum-mainaajat kilpailivat lohkojen louhimisessa ratkaisemalla kryptografisia arvoituksia, aivan kuten Bitcoinin tapauksessa. Arvoitusten ratkaisemiseksi PoW kuluttaa paljon energiaa.

PoS-mekanismissä Ethereumin validaattorit, jotka steikkaavat vähintään 32 Etheriä (ETH) verkkoon, valitaan satunnaisesti luomaan lohkoja. Mitä enemmän ethereitä validaattori panostaa, sitä todennäköisemmin se valitaan luomaan lohko ja täten ansaitsemaan lohkopalkkio.

Sekä PoW- että PoS-mekanismeissa lohkon voittava mainaaja/validaattori palkitaan transaktiokuluilla ja uusilla ethereillä. PoS-validaattorit saavat palkkioita myös muista toimista verkon turvaamiseksi.

Transaktiot The Mergen jälkeen

Ethereum-verkon ollessa ruuhkainen johtuen suuresta määrästä transaktioita, on verkkoa tällöin kalliimpi käyttää. Mitä enemmän transaktioita verkossa on, sitä korkeammat kulut. Ethereumin DeFi- ja NFT-buumien aikaan kulut nousivat monesti korkealle ja niistä valitettiin sosiaalisessa mediassa laajalti. Tällä hetkellä kryptomarkkinan eläessä hiljaiseloa transaktiokustannukset ovat alhaisia, sillä DeFi- ja NFT-transaktioiden määrä verkossa on laskenut merkittävästi.

Ethereum-verkon keskimääräinen transaktiokulu (dollaria per transaktio):

Lähde: Y-Charts

Transaktiokustannuksiin ei The Mergen myötä odoteta muutoksia, vaikka uusi buumi ilmaantuisi nostamaan kuluja. Ethereum-verkon tulevaisuuden päivityksien, joita odotetaan aikaisintaan vuonna 2023, odotetaan auttavan verkon transaktiokustannusten kanssa.

Transaktiot nopeutuvat The Mergen myötä hieman. PoW-mekanismissa Ethereum-lohkoja mainattiin noin 13-14 sekunnin välein. PoS-mekanismissa lohkoja luodaan tasaisesti 12 sekunnin välein.

Vertailun vuoksi Bitcoinin lohkoja luodaan keskimäärin noin 10 minuutin välein, kun taas kilpailevat verkot Solana ja Avalanche luovat lohkoja huomattavasti Ethereumia ja Bitcoinia nopeammin.

The Mergen potentiaalinen vaikutus ETH:n hintaan

Kryptokeskustelu sosiaalisessa mediassa käy tällä hetkellä kuumana The Mergen treidaamisen suhteen.

ETH:n hinnan käyttäytymistä on luonnollisesti mahdoton ennustaa etukäteen. Erityisen totta tämä on Ethereumin tapauksessa, sillä vastaavaa muutosta konsensusmekanismin suhteen ei ole aiemmin kryptomaailmassa nähty. Eri muuttujien ja tuntemattoman tekijöiden määrän ansiosta on lähes mahdotonta ennustaa mitä ETH:n hinnalle tapahtuu The Mergen seurauksena.

Ethereum-verkkoon panostaneet ja uskoneet ovat jo vuosien ajan odottaneet The Mergen mukanaan tuomaa ainutlaatuista päivitystä verkon ydinteknologiaan. Verkon ympäristövaikutuksiin liittyvien huolenaiheiden käsittelyn ohella PoS tuo mukaan uuden käyttötarkoituksen ETH-tokeneille steikkauksen muodossa.

Vaikka The Merge tuo Ethereumiin paljon hyvää, ei se kuitenkaan takaa ETH:n hinnan nousemista. The Merge tuo mukanaan muutoksia etherien louhimisen määrään ja miten ne jaetaan. Tämä voi olla joko positiivinen tai negatiivinen tekijä riippuen siitä keneltä kysytään. On olemassa myös riski siitä, että PoS todetaan myöhemmin vähemmän turvallikseksi kuin PoW.

Paljon spekulaatiota voi lukea mediasta myös siitä, että The Merge olisi jo hinnoiteltu sisään ETH:n hintaan.

Triple halvening

Ethereumin hintaan voi vaikuttaa joko positiivisesti tai negatiivisesti “Triple Halvening”, jonka ansiosta Etheristä voi tulla jopa deflatoorinen kryptovaluutta. Tällöin kierrossa olevien ethereiden määrä laskisi ajan kuluessa.

Triple Halveningin kolme eri tekijää ovat:

1. Merkittävä lasku ETH:n emissioissa

Ethereum verkko laskee lohkopalkkioina tällä hetkellä liikkeelle noin 13 500 etheriä päivittäin, mikä vuositasolla vastaa noin 4,3 prosenttia koko ETH:n määrästä. PoS-muutoksen ansiosta vuosittaisten emissioiden odotetaan putoavan noin 0,3-0,4 prosenttiin.

Lasku lohkopalkkioiden määrässä vähentää myös ETH-mainaajien myyntipainetta. Myyntipaineen pienenemisella voi potentiaalisesti olla positiivinen vaikutus ETH:n hintaan.

2. ETH:n polttaminen EIP-1559-päivityksen seurauksena

EIP-1599-päivitys parantaa Ethereumin käyttäjäkokemusta ja polttaa osan louhittujen Ethereum-lohkojen palkkioista. Polttaminen vähentää kierrossa olevien ETH-tokeneiden määrää, sillä se ne katoavat eetteriin.

3. ETH-steikkaminen

Ethereumin steikkaamisessa sijoittaja tallettaa ETH-omistuksiaan ja saa steikkauspalkkiona tätä kirjoitettaessa noin 4,1 prosentin vuosituottoa, joka maksetaan ETH-tokeneina. ETH-steikkaajat voivat tuoton lisäksi nauttia myös verkon paremmasta turvallisuudesta.

Steikkaajien määrän noustessa Ethereum-verkon turvallisuus paranee ja tekee vihamielisistä hyökkäyksistä vähemmän toteuttamiskelpoisia.

Steikattavat ETH-tokenit lukitaan tietyksi ajaksi, jolloin ne ovat poissa ETH:n likviditeetistä.

Triple halvening ja The Merge vaikuttavat Ethereum-verkkoon seuraavilla tavoilla:

  • Erinomainen verkon stabiliteetti
  • Turvallisempi ja vakaampi verkko
  • ETH:n niukkuuden lisääntyminen (ts. vähemmän ETH-tokeneita kierrossa) pienentyvien emissioiden, palkkioiden polttamisen ja steikkauksen ansiosta.
  • Merkittävästi pienempi energian kulutus

Ethereum-yhteisö on erittäin optimisesti The Mergen mukanaantuomista muutoksista verkon toimintaan. Tuntemattomia tekijöitä on kuitenkin lukuisia ja on epäselvää miten markkina tulee reagoimaan The Mergeen.

Miten itse aiot treidata The Mergen?

Sijoittajat, joilla on jonkin verran riskinottohalua, voivat tutustua Ethereum-futuuriin kätevästi välittäjänsä kautta Vontobelin liikkeeseen laskemien viputuotteiden avulla.

Mikäli uskot ETH-futuurin hinnan nousevan, voit tavoitella tuottoja MFL ETH V190-minifutuurilla, joka tarjoaa kirjoitushetkellä 3,8-kertaisen vivun. Mikäli ETH-futuurin hinta nousee yhdellä prosentilla, minifutuurin arvo nousee 3,8 prosentilla. Päinvastoin futuurin hinnan laskiessa prosentilla, minifutuurin arvo laskee 3,8 prosentilla. 

Mikäli haluat tavoitella tuottoja ETH-futuurin hinnan laskiessa, voit Vontobelin valikoimasta hakea Short-minifutuurin kuten MFS ETH V207. Minifutuurin tarjoama vipu kirjoitushetkellä on 3,13-kertainen. ETH-futuurin hinnan laskiessa prosentilla, minifutuuri tuottaa 3,13 prosenttia. Jos ETH-futuuri vastoin odotuksia nousee prosentilla, tuottaa minifutuuri 3,13 prosentin tappion.

Tutustu Vontobelin viputuotevalikoimaan yhtiön suomenkielisillä kotisivuilla.

Tärkeä tiedote

Tämä tiedote ei ole sijoitusneuvontaa eikä sijoitus- tai sijoitusstrategiasuositus vaan mainos. Täydelliset tiedot tässä mainituista kaupankäyntituotteista (arvopapereista), erityisesti sijoituksen rakenteesta ja siihen liittyvistä riskeistä, on kuvattu ohjelmaesitteessä ja sen mahdollisissa liitteissä sekä lopullisissa ehdoissa.

Liikkeeseenlaskuesite ja lopulliset ehdot muodostavat arvopapereiden sitovat myyntiasiakirjat, ja ne ovat saatavilla tuotelinkkien alla. Mahdollisten sijoittajien tulisi lukea nämä asiakirjat ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Kyseiset asiakirjat ja avaintietoasiakirja on julkaistu liikkeeseenlaskijan (Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Saksa) verkkosivuilla osoitteessa prospectus.vontobel.com ja ne ovat saatavilla maksutta liikkeeseenlaskijalta. Esitteen hyväksymistä ei pidä ymmärtää arvopapereiden hyväksymiseksi. Arvopaperit ovat tuotteita, jotka eivät ole yksinkertaisia ja joita saattaa olla vaikea ymmärtää.

Näitä tietoja saa levittää tai julkaista vain maissa, joissa niiden levittäminen tai julkaiseminen on sallittua sovellettavan lain mukaan. Kuten asiaa koskevassa ohjelmaesitteessä todetaan, näissä tiedoissa mainittujen arvopapereiden jakeluun sovelletaan rajoituksia tietyillä oikeudenkäyttöalueilla.

Luettu 6 kertaa
Katso uusimmat #Teerenpelit -jaksot ja tilaa Sijoitustiedon YouTube-kanava
Haastattelut
Kolme markkinasoturia: "Ainoa ongelma on ajoitus - oletko oikeasti oikeassa, jos olet oikeassa liian aikaisin?"
Vain muutaman kymppitonnin tähden
Artikkelit
Öljyn hinta nousussa, hedge fundit shorttaavat energiaa