Olet täällä

Artikkelit
Kaupallinen yhteistyö

Epävarmuuden vuosi pitää osakemarkkinat edelleen varpaillaan

Mainos | Vontobel

Kuluvaa vuotta on kuvannut suuri epävarmuus tulevasta. Öljyn hinta kävi pakkasella, kullan hinta teki uuden ennätyksen. Ensimmäisen Covid19-aallon helpotettua saimme huokaista helpotuksesta, mutta vain hetkeksi. Nyt toinen aalto kerää voimia. USA:ssa vaalit ovat aiheuttaneet epävarmuutta maan talouspoliittisesta tulevaisuudesta.

Markkinoiden volatiliteettia, eli hintaheiluntaa, mittaava VIX-indeksi kävi toiseksi korkeimmissa lukemissaan maaliskuussa koronapaniikin alkuvaiheissa. Vain finanssikriisin aikaan markkinoiden epävarmuus on ollut VIX-indeksillä mitattuna suurempaa.

Mutta mikä ihme on VIX ja miten sitä voi treidata?

VIX - tulevaisuuteen katsova pelkokerroin

VIX-indeksi on markkinoiden tunnetuin pelkokerroin. Se mittaa markkinoiden riskiä ja sijoittajien sentimenttiä, heidän pelko- ja stressitasojaan.

Se on reaaliaikainen markkinaindeksi, joka mittaa osakeindeksin odotettua volatiliteettia seuraavan 30 päivän ajalle. Toisin sanoen, se on markkinaosapuolten paras veikkaus seuraavan kuukauden heilunnasta indeksin hinnassa. VIX:n arvo lasketaan S&P500-indeksioptioiden hintojen perusteella.

Sijoittajat, analyytikot ja salkunhoitajat seuraavat VIX-indeksiä tarkasti markkinariskin ja sijoittajien pelon mittarina ennen sijoituspäätösten tekemistä.

Volatiliteetin nousua, ja täten VIX-indeksin nousua, voivat aiheuttaa esimerkiksi talouslukujen julkistamiset, yritysuutiset, suositusten muutokset ja odottamattomat yritysten tulokset. Myös keskimääräistä vilkkaampi kaupankäynti voi nostaa volatiliteettia.

VIX-indeksi lanseerattiin vuonna 1993 CBOE-pörssissä (Chicago Board Options Exchange).

Volatiliteetin mittaaminen

Volatiliteettia voidaan mitata kahdella tapaa:

  1. historiallinen volatiliteetti, joka nimensä mukaisesti kertoo tarinan menneistä hintavaihteluista
  2. implisiittinen volatiliteetti, jonka tehtävänä on ennustaa tulevaa volatiliteettia.

Historiallinen volatiliteetti voidaan laskea tilastollisesti osakkeiden, indeksin tai muiden omaisuusluokkien hinnoista tietyllä aikavälillä. Laskun perusteella saatava keskihajonta mittaa osakkeen riskiä, eli volatiliteettia, kyseiseltä aikajaksolta. Historiallisella volatiliteetilla ei ole ennustusarvoa tulevien hintaheilahtelujen suhteen.

Implisiittinen volatiliteetti lasketaan S&P500-indeksioptioiden arvoista. Se on optiotreidaajien tärkein mittari ja he pääasiassa hinnoittelevat optionsa dollareiden sijaan volatiliteetissa. Korkea implisiittinen volatiliteetti tarkoittaa, että optiotreidaajat odottavat option kohde-etuuden hinnan heilahtelevan voimakkaasti option voimassaoloaikana. Optioiden hinnat ovat kaikkien saatavilla markkinoilta, minkä perusteella voidaan tutkia miltä esimerkiksi Nokian osakkeen odotettu hintavaihtelu näyttää.

Kumpikaan näistä ei ole täydellinen volatiliteetin mittari, molemmilla on omat hyvät ja huonot puolensa.

VIX-indeksi kertoo aina S&P500-indeksin implisiittisen volatiliteetin seuraavan 30 päivän ajalle. Se on siis aktiivisten treidaajien ja sijoittajien, toisin sanoen markkinoiden, näkemys S&P500-indeksin hintavaihtelusta seuraavan kuukauden ajalle.

Standardisoitu volatiliteetti-indeksi tekee helpoksi vertailun mahdollisten hintaliikkeiden ja riskien arvioinnille osakkeiden, sektorien ja markkinoiden suhteen.

VIX oli suhteellisen matalilla tasoilla lähes koko viime vuosikymmenen, mutta tänä vuonna alkoi Covid-kriisin myötä markkinoilta löytyä voimakasta liikehdintää. VIX-Indeksi ei ole pudonnut matalalle sen koommin ja nousi vuoden toiseen piikkiinsä vaalien tuoman epävarmuuden mukana.

Huomaa: Historiallinen tuotto ei ole luotettava indikaattori tulevasta tuotosta.

S&P500-indeksi ja VIX vertailussa

Nyrkkisäännön mukaan volatiliteetti nousee osakeindeksin laskiessa. Indeksin noustessa on volatiliteetti normaalisti alhaista.

Esimerkiksi vuonna 2017 S&P500 (musta viiva kuvaajassa alempana) nousi tasaisesti koko vuoden ilman sen kummempia kuoppia. VIX-indeksi (vihreä viiva) pysyi alle 20 prosentin tasoilla koko vuoden. Tämä oli historiallinen vuosi rauhallisuutensa ansiosta.

Huomaa: Historiallinen tuotto ei ole luotettava indikaattori tulevasta tuotosta.

Seuraava vuosi oli volatiilimpi indeksin liikkuessa voimakkaasti.

Tänä vuonna VIX nousi yli 80 pisteeseen Covid-kriisin aiheuttamassa markkinapaniikissa ja sijoittajien myydessä osakkeita pelon ajamina.

VIX-indeksin prosentuaaliset muutokset ovat indeksin muutoksia huomattavasti voimakkaampia.

Absoluuttisesti mitattuna VIX:n yli 30 pisteen arvot kertovat korkeasta volatiliteetista, mikä johtuu treidaajien ja sijoittajien kasvaneesta epävarmuudesta, riskistä ja peloista.

VIX:n arvot alle 20 puolestaan kertovat vakaista, stressivapaista aikajaksoista markkinoilla.

Viime aikojen markkinaheilunta

Sijoittajat kaipaavat usein yhtä asiaa, joka on kuitenkin mahdotonta saavuttaa, eli varmuutta. Vuosi 2020 on ollut kaikkea muuta kuin tavanomainen, joten epävarmuutta ja volatiliteettia on riittänyt, eikä pahin ole välttämättä vielä ohi.

USA:n presidentin vaalien alla markkinat antoivat indikaatioita nousevasta volatiliteetista, mutta päivää ennen vaaleja osakkeet kuitenkin olivat nousussa ja VIX laskussa.

VIX:n lasku voi olla kuitenkin väliaikaista. Volatiliteetti on usein korkeaa jenkkivaalien käydessä kuumimmillaan ja nyt ollaan tilanteessa, jossa voittajaa ei vaalipäivänä edes löytynyt. Joe Biden julistettiin lauantaina uudeksi presidentiksi uutislähteiden toimesta, mutta istuva presidentti Donald Trump jatkaa taisteluaan oikeusteitse. Oikeussaleissa voi mennä jonkin aikaa, mikä voi pitää volatiliteetin herkkänä muutoksille. Kaikki epävarmuus vaaleista ei vielä ole täysin kadonnut virallisen ilmoituksen uudesta presidentistä uupuessa.

Volatiliteetti ei tule kuitenkaan vajoamaan alhaisille tasoille edes presidenttivalinnan lopullisesti varmistuttua.

Vaalien ratkettua on USA:n seuraavan neljän vuoden talouspoliittinen linjaus alustavasti tiedossa ja osakemarkkinat tulevat väistämättä reagoimaan uutiseen. Jos osakkeet lähtevät nousuun, volatiliteetin voi yleisesti odottaa laskevan. Jos osakkeet romahtavat, voi yleisesti odottaa VIX-indeksin nousevan.

Vaaleista johtuen Yhdysvaltojen elvytyspaketit ovat siirtyneet vaalien jälkeiseen elämään. Elvytystä yleisesti odotetaan, summat ja muut yksityiskohdat ovat vielä hämärän peitossa. Tai sitten elvytystä ei tule lainkaan. Kaikki tämä lisää markkinaosapuolten epävarmuutta ja täten nostaa volatiliteettia.

On myös edelleen epävarmaa millaisessa tilanteessa USA:n talous todellisuudessa on tällä hetkellä. Koronatartuntojen toinen aalto ottaa uutta vauhtia sekä Euroopassa että USA:ssa ja sen tuomat vahingot ovat vaikeasti ennustettavissa. Tilanne työmarkkinoilla on myös auki ja makrotalousluvuissa on odotettavissa heiluntaa maailman varustautuessa toiseen korona-aaltoon.

VIX-indeksin poukkoillessa viime aikoina 30 pisteen molemmin puolin, markkinat antavat signaalia siitä, että volatiliteettia on vielä luvassa seuraavan kuukauden aikana ja mahdollisesti siitä eteenpäinkin.

Kenen kannattaa seurata VIX-indeksiä?

Pitkän aikavälin sijoittajille VIX-indeksiin liiallinen reagoiminen ei ole neuvottavaa. On helppoa katsoa VIX-indeksin dataa ja ajatella tekevänsä sen perusteella loogisia päätöksiä volatiliteetin noustessa. On kuitenkin mahdollista, että tällöin vain käyttää indikaattoria tunteellisen sijoituspäätöksen tukemiseksi. Toki pitkän linjan sijoittajan kannattaa joka tapauksessa tasaisin väliajoin tutkia VIX-indeksin tilanne yleisen markkinasentimentin arvioimiseksi.

Volatiliteetti kuuluu sekä sijoittamiseen että treidaamiseen, se on treidaajien elinehto. Ilman volatiliteettia eivät sijoittajat eikä varsinkaan treidaajat voisi tehdä tuottoa. Pelin henkeen kuuluu markkinoiden epävarmuus; se ei aina ole miellyttävää, mutta on olennainen osa markkinoiden toimintaa. Vakavasti otettava treidaaja seuraa VIX-indeksin kehitystä tarkasti.

Miten treidata VIX-indeksiä?

VIX-indeksillä itsellään ei voi suoraan käydä kauppaa, mutta VIX-indeksifutuurin linkitetyillä voi treidata Suomessa sertifikaattien kautta joko vivulla tai ilman vipua.

Vontobelin sertifikaattivalikoimasta löytyy mielenkiintoisia tuotteita VIX-indeksifutuurin treidaamiseen. Tarjolla on esimerkiksi kaksi BULL- ja BEAR-sertifikaattia, jotka seuraavat asiaankuuluvan VIX-indeksifutuurin tuottoja yhden suhde yhteen. Yhdellä on mahdollisuus tuottoihin nousevaan indeksifutuuriin, toisella laskevaan.

BULL VIX X1 V1-sertikaatilla voit tavoitella tuottoa VIX-indeksifutuurin noustessa. Yksinkertaisen vipunsa ansiosta sertifikaatti tuottaa kaksi prosenttia, jos VIX:n arvo nousee kahdella prosentilla. Jos VIX:n arvo laskee kahdella prosentilla, laskee myös sertifikaatin arvo kahdella prosentilla.

BEAR VIX X1 V1-sertifikaatin arvo puolestaan nousee VIX-indeksifutuurin laskiessa. Jos VIX laskee kahdella prosentilla, sertifikaatin arvo nousee kahdella prosentilla. Jos VIX nousee kahdella prosentilla, kokee sertifikaatin arvo kahden prosentin tappion.

Vontobelilla on myös kaksi muuta VIX-sertifikaattia, BULL VIX X2 V1 ja BEAR VIX X2 V1. Erotuksena edellisiin on niiden tarjoama tuplavipu, eli ne vahvistavat VIX-indeksifutuurin päivittäistä tuottoa kaksinkertaisella vivulla. 

Tärkeä tiedote

Tämä tiedote ei ole sijoitusneuvontaa eikä sijoitus- tai sijoitusstrategiasuositus vaan mainos. Täydelliset tiedot tässä mainituista kaupankäyntituotteista (arvopapereista), erityisesti sijoituksen rakenteesta ja siihen liittyvistä riskeistä, on kuvattu ohjelmaesitteessä ja sen mahdollisissa liitteissä sekä lopullisissa ehdoissa.

Liikkeeseenlaskuesite ja lopulliset ehdot muodostavat arvopapereiden sitovat myyntiasiakirjat, ja ne ovat saatavilla tuotelinkkien alla. Mahdollisten sijoittajien tulisi lukea nämä asiakirjat ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Kyseiset asiakirjat ja avaintietoasiakirja on julkaistu liikkeeseenlaskijan (Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Saksa) verkkosivuilla osoitteessa prospectus.vontobel.com ja ne ovat saatavilla maksutta liikkeeseenlaskijalta. Esitteen hyväksymistä ei pidä ymmärtää arvopapereiden hyväksymiseksi. Arvopaperit ovat tuotteita, jotka eivät ole yksinkertaisia ja joita saattaa olla vaikea ymmärtää.

Näitä tietoja saa levittää tai julkaista vain maissa, joissa niiden levittäminen tai julkaiseminen on sallittua sovellettavan lain mukaan. Kuten asiaa koskevassa ohjelmaesitteessä todetaan, näissä tiedoissa mainittujen arvopapereiden jakeluun sovelletaan rajoituksia tietyillä oikeudenkäyttöalueilla.

Hanki varmuutta sijoittamiseen Jarkko Ahon valmennuksessa - 20 % alennus koodilla SIJOITUSTIETO20
Liity Sijoitustiedon jäseneksi