Olet täällä

Kaupallinen yhteistyö
Kumppaniblogit

Black Box - Finda

Jaa Twiittaa

Sijoituskonserni Finda raportoi vuoden 2020 mollivoittoisen tuloksensa perjantaina 5.3.2021. Yhtiön tulos ennen veroja oli vain 10.2M euroa. Vuoden 2020 suorien sijoitusten mediaani oli 380 miljoonaa euroa. Salkussa oli suoria osakesijoituksia 56%, ETF sijoituksia 11% sekä rahastosijoituksia 38%. Sijoituksia ei voida millään muotoa pitää onnistuneina. Kun tehtyä tulosta suhteutetaan koko yhtiön 935 miljoonaan euron omaan pääomaan (2019 974M€), voidaan puhua jo surkeasta suorituksesta. Findan tulos jää selvästi jälkeen esimerkiksi isojen eläkeyhtiöiden vuoden 2020 tuotoista (Tuottoyhteenvedot - TELA) , puhumattakaan kun tulosta verrataan keskeisten osakeindeksien tuottoihin. Finda oli teleoperaattori DNA:n suurin omistaja. Kun norjalainen Telenor lunasti DNA:n vuonna 2019, Finda sai omistamistaan DNA:n osakkeista yli 780 miljoonaa euroa ja ehti vielä kuitata DNA:lta noin 40 miljoonan euron DNA-osingot.

Finda kertoo myös vuosikertomuksessaan, että yhtiön ensisijaisena tavoitteena on kasvattaa yhtiön nettovarallisuutta pitkäjänteisesti sijoitustoimintaa tekemällä. Yhtiön hallitus on linjannut, että yhtiö maksaa vuodesta 2021 alkaen vuosittain vakaata ja kestävää osinkoa suhteessa yhtiön toiminnan ensisijaisten tavoitteiden toteutumiseen. Yhtiön hallitus ehdottaa osingoksi 2 euroa /osake. Tämä tarkoittaa yhteensä 26.9M euron osinkoa. Ainakin 2020 osalta varallisuuden kasvu jää toteutumatta.

Findan ainoa ongelma ei ole heikot tuotot. Yhtiön johdon valitsema tiedottamattomuuspolitiikka tekee yhtiön osakkeen omistamisesta selvästi keskivertoa riskillisempää. On hyvin kyseenalaista aina, kun yhtiön johto päättää pitää osakkeenomistajat täydellisessä pimennossa. Toimintapa ei millään muotoa tue Findan omaa ”pyrkii toiminnallaan edistämään omistaja-arvon kasvua” slogania. Valittu tapa toimia heijastuu myös Findan osakkeen arvoon. Osake on liikkunut Privanetissä alkuvuonna noin 48.5 – 54 euron haarukassa. Tämä tarkoittaa merkittävää alennusta verrattuna yhtiön omistusten arvoon. Tai oletettujen omistusten arvoon – läpinäkyvyyttä omistuksiin tai toimintaan ei siis ole. Iso spekulatiivinen kysymys on vielä yhtiön merkittävä käteiskassa. Miksi käteispaino on niin suuri, ja miksi rahalle ei ole haettu aktiivisesti tuottoja?           

Myös toinen ”Aurejärvi-konsernin” yhtiö (Findan ja PHP:n välisten ristiinomistusten hahmottaminen vaatii tarkemman suurennuslasin käyttöä ja omalta osaltaan hankaloittaa kokonaiskuvan muodostamista), eli PHP Holding Oy julkaisi 2020 tilinpäätöksensä. Yhtiön hallitus ehdottaa 1000 euron osakekohtaisen osingon eli yhteensä 202 miljoonan euron  jakoa vuodelta 2020. Tarkoitus on siis jakaa lähes puolet yhtiön 426 miljoonan euron jakokelpoisista varoista. Yhtiön alasajo jatkuu siis tasaista tahtia. PHP tullaan hyvin todennäköisesti pumppaamaan tyhjäksi parin seuraavan vuoden aikana.

Riku Lindström, CEO
Privanet Group Oyj

Privanetin kohdeyhtiöanalyysit sekä tilannepäivitykset

Lue kuinka vertaislainat ovat tuottaneet koronaviruksen aikana!
Liity Sijoitustiedon jäseneksi