Olet täällä

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 16.5.2019 9.53

Tamturbo Oyj – Yleisöanti 14.5.-20.6.2019

 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=LhHEBFdoYx4

Paineilman tuotanto on kiinteä osa useimpia teollisia valmistusprosesseja. Paineilmaa käytetään lähes jokaisessa teollisuuslaitoksessa koneiden, työkalujen ja prosessien käyttövoimana sekä materiaalien siirtämiseen eri tavoin.

Globaalisti 10 % teollisuuden sähköstä ja 5 % koko maailman kokonaissähkönkulutuksesta kuluu paineilman tuottamiseen. Teollisuuden kasvu ja jatkuva automaation lisääntyminen kasvattavat paineilman käyttöä 5–7 % vuosittain, ja näin ollen myös sähkön kulutus kasvaa.

Tamturbon tuotteiden keskeisiä asiakassegmenttejä ovat yritykset, jotka tarvitsevat ja haluavat tuotantoonsa öljytöntä paineilmaa ilman mittavia suodatus- ja ilmanpuhdistuskustannuksia. Tällaisia toimialoja ovat mm. ruoka- ja juomateollisuus, paperi- ja selluteollisuus, elektroniikkateollisuus, autoteollisuus, tekstiili- ja lasiteollisuus, kemianteollisuus sekä lääke- ja kosmetiikkateollisuus, jotka kaikki käyttävät prosesseissaan merkittäviä määriä paineilmaa ja joille kaikille paineilman laatu on oman tuotannon laadun kannalta ensiarvoisen tärkeää.

 

Toimialan haasteet

Suurin osa öljyttömästä paineilmasta tuotetaan ns. ”öljyttömällä” ruuvitekniikalla, joka kehitettiin alun perin jo yli 60 vuotta sitten. ”Öljytön” ruuvikompressorikaan ei ole nimestään huolimatta öljytön, vaan sisältää ja kuluttaa kymmeniä litroja öljyä vuosittain – vaikkakin vähemmän kuin öljyvoideltu ruuvikompressori. Ns. ”öljyttömissä ruuvikompressoreissa paineilma ei kuitenkaan normaalisti ole suorassa kosketuksissa öljyn kanssa – tästä nimi ”öljytön” ruuvi. Näin ollen itse paineilma on yleensä suhteellisen öljytöntä, joskin öljyn huohottimesta kompressorihuoneeseen kaasuuntunut öljyhöyry tiivistyykin kompressorin sisällä ja osaltaan heikentää paineilman laatua ja aiheuttaa kustannuksia paineilman jälkikäsittelylaitteistoissa.

Paineilman puhtaus on ehdottoman kriittistä monilla teollisuudenaloilla, mm. niissä prosesseissa, joissa paineilma joutuu kosketuksiin lopputuotteiden kanssa. Perinteisellä teknologialla tuotetun paineilman sisältämä öljy vaurioittaa paineilmakäyttöisiä toimilaitteita, heikentää valmistettavien tuotteiden laatua ja altistaa työntekijät huonolle ilmanlaadulle sekä höyry- ja aerosolimuodossa olevalle mineraaliöljylle. Öljystä paineilman seassa ei ole missään käyttökohteessa hyötyä. Kompressorien jäteöljyn ja suodattimien käsittely aiheuttavat lisäksi merkittävän ympäristökuorman teollisuudessa.

Öljyvoideltuihin verrattuna ”öljyttömät” kompressorit eivät ole läheskään yhtä energiatehokkaita ja energiatehokkuus myös heikkenee nopeasti ruuvielementtien päällysteen kuluessa – usein yli 5 % ensimmäisen 5000 käyttötunnin aikana. Yleensä kaksi kertaa vuodessa tapahtuvat öljyn ja öljysuodattimien vaihdot sekä 4–7 vuoden välein tapahtuva kuluvien ruuvielementtien peruskunnostukset/vaihdot aiheuttavat laitteille merkittävän suuret ylläpitokustannukset. Ruuvielementtien vaihto/pinnoittaminen muine huoltotöineen maksaa yli 50 % uuden laitteen hinnasta.

 

Uniikki teknologia

Tamturbon kompressorin ydintekniikka perustuu aktiivimagneettilaakereihin ja pyörimisnopeudella säädettävään suurnopeusturbotekniikkaan. Suurnopeusmoottorin roottori, ja siihen kiinnitetyt turbosiivekkeet leijuvat magneettikentässä, joten ne eivät voi kulua eivätkä näin ollen tarvitse huoltoa. Tamturbon teknologia on energiatehokasta, ja koska kuluvia osia ei ole, energiatehokkuus säilyy korkeana tuotteen koko elinkaaren. Hyvän energiatehokkuutensa, täyden öljyttömyyden ja lähes huoltovapaan rakenteensa ansiosta Tamturbo Touch-FreeTM -tekniikan elinkaarikustannukset ovat markkinoiden pienimmät ja selkeästi vastaavia vanhoja ”öljyttömiä” kompressoritekniikoita alemmat.

 

Suuri markkinapotentiaali

Vuonna 2018 Tamturbon tavoitettavissa oleva markkinapotentiaali 90–350 kW:n öljyttömille kompressoreille on yhteensä noin 2 miljardia euroa / 13 000 kompressoria vuodessa. Tamturbo on arvioinut tämän markkinan kasvavan 5–7 prosentilla 4–5 miljardiin euroon eli 23 300 yksikköön/vuosi seuraavan 10 vuoden aikana. Tamturbolle relevantin markkinan nopea ja voimakas kasvu johtuvat kasvavasta paineilmamarkkinasta ja paineilmamarkkinan sisällä vielä nopeampaa tahtia kehittyvästä öljyttömän paineilman kysynnän kasvusta sekä öljyttömän paineilmamarkkinan teknologiamurroksesta.

Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia ja kevään 2019 osakeanneissa on sijoitettu reilut 1,5 miljoonaa euroa

Kevään 2019 osakeanneissa on sijoitettu reilut 1,5 miljoonaa euroa, mm. EAKR-Aloitusrahasto Oy (Suomen valtion omistama pääomarahasto) ja KWH-koncernen Ab (suomalainen perheyritys) sijoittivat kukin n. 300.000 euroa eli yhteensä 600.000 euroa. Näin ollen sijoittajilla on nyt mahdollisuus osallistua Osakeantiin samoilla ehdoilla kuin kevään 2019 osakeanneissa on sijoitettu.

 

Tamturbon kompressoritekniikan ainutlaatuiset hyödyt asiakkaalle

Tamturbo Oyj – Markkinointiliite 3/41

 • Pienin elinkaarikustannus, 20 – 30 % “öljyttömiä” kompressoreja alhaisempi
 • 100 %:sti öljytön ilma, ei paineilman kontaminoitumisen riskiä
 • Parempi ja koko kompressorin eliniän pysyvä energiatehokkuus
 • Asiakkaan tuotannon ja lopputuotteen parempi laatu
 • Laaja kapasiteetin säätöalue yhdellä kompressorilla
 • Käytännössä huolloton teknologia
 • Ei huoltokatkoksia, mikä parantaa asiakkaan tuottavuutta
 • Säästöt jätehuollossa, ei öljyjätettä, ei öljyistä kondenssivettä tai öljynerotuskustannuksia
 • Kompakti koko, tilansäästö
 • Pienemmät asennus- ja kuljetuskustannukset
 • Terveysnäkökulmat tuotannon ilmanlaadun parantumisen vuoksi
 • Touch-FreeTM Air-palvelumalli, jossa asiakas maksaa tuotetusta paineilmasta 

   

  Toimialan trendit

  Keskipainekompressorien markkina on suuri olemassa oleva markkina, joka kasvaa teollisuuden automatisoitumisen myötä edelleen. Markkinoilla on alkanut teknologiamurros, jonka myötä Tamturbon suurnopeusturboteknologialla on mahdollisuus päästä nopeasti kasvaville öljyttömän paineilman markkinoille ja saavuttaa merkittävä markkina-asema.

   

  Tiimin vahvuudet

  Tamturbon tiimissä yhdistyy ainutlaatuisella tavalla kokemus, innovatiivisuus ja erilaisten toimintamallien etsiminen, systemaattisuus ja joustava, luova toiminta. Tiimin (ja koko Tamturbon tiimin) kehittäminen on ollut koko Tamturbon historian ajan johdon tärkein prioriteetti. Tamturbo onkin onnistunut houkuttelemaan ison joukon kansainvälisen liiketoiminnan ammattilaisia, sekä erittäin osaavan ja kyvykkään teknisen henkilöstön kompressorien tuotekehitykseen, testaamiseen, tuote- ja myynnin tukeen sekä valmistukseen.

   

  Yhtiön liikevaihdon kehitys

  Yhtiön vuoden 2018 tilinpäätöslukujen perusteella Tamturbon vuoden 2018 liikevaihdon (n. 554.000 euroa) kasvu suhteessa vuoden 2017 liikevaihtoon (n. 158.000 euroa) on ollut hyvä.

  Tamturbo tavoittelee vuoteen 2022 mennessä 39,6 miljoonan euron liikevaihtoa.

   

  Exit-skenaariot

  Yhtiön exit-skenaarioita ovat Yhtiön listaaminen, myynti teolliselle ostajalle tai pääomasijoittajalle. Tamturbo tavoittelee listautumisvalmiutta vuoden 2019 loppuun mennessä. 

   

  – Mikko Sinivirta

  Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 14.4.2019 16.15

Karsa Oy - Yleisöanti 8.4.-10.5.2019

(huom! anti keskeytetään mikäli merkitään täyteen ennen eräpäivää)

Karsa Oy on tuomassa markkinoille käänteentekevän menetelmän räjähteiden tunnistamiseen lentorahdista, jolla saavutetaan huomattavia kustannussäästöjä sekä parannetaan lentoturvalisuutta huomattavasti. Uusi teknologia kykenee “haistamaan” räjähteet erittäin luotettavasti.

Karsa on vuonna 2016 perustettu Helsingin yliopiston spinoff-yritys, joka sai pian perustamisensa jälkeen omistajikseen kansainvälisiä teollisuuskumppaneita ja pääomasijoitusyhtiö Lifeline Ventures:in.

 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=eQ7Wpu58yfQ&feature=youtu.be

 

MARKKINAONGELMA

Terrorismi ja sen uhka on lisääntynyt, jonka johdosta mm. lentoliikenteen turvallisuusmääräyksiä on tiukennettu rajusti. Tämä on johtanut kustannusten kasvuun lentorahdin käsittelyssä. Laajemmin rajaturvallisuudessa myös huumekauppa ja muu salakuljetus ovat isoja ongelmia. Turvatarkastukset ovat hitaita, työläitä ja kalliita.

Tällä hetkellä ei ole olemassa tehokasta ratkaisua räjähdysaineiden havaitsemiseen rahdista. Esimerkiksi lentorahti tulee kentälle suurissa konteissa, mutta ennen koneeseen siirtoa se täytyy käytännössä purkaa ja tutkia kuormalava kerrallaan röntgenläpivalaisun avulla. Röntgensäde ei kuitenkaan erota maapähkinävoita räjähdeaineesta, joten lisäksi joudutaan käyttämään koiria ja tekemään pistokokeita. Prosessi on todella aikaavievä ja vaatii paljon henkilökuntaa - aika ajoin sattuu myös vääriä hälytyksiä jotka aiheuttavat lisäkustannuksia. Kaikkea rahtia ei ehditä avamaan.

 

RATKAISU

Karsan ratkaisu on markkinoiden herkin mittausteknologia, joka “haistaa” räjähdeaineet ilmasta. Karsan kehittämä ScentHound laite mahdollistaa kokonaisen rahtikontin tarkastuksen kerralla. Ilmanäyte imetään kerääjän pillillä rahtikontin ovenraosta, jonka jälkeen laite sekä analysoi että tulkitsee tulokset n. 30 sekunnissa. Teknologia on ennennäkemättömän tarkka: se havaitsee räjähteet nanogrammatasolla (yksi räjähteestä lähtöisin oleva molekyyli tunnistetaan 10 potenssiin 15 ilmamolekyylin joukosta = hiuksen halkaisija / etäisyys aurinkoon). Asiakkaalle uusi menetelmä merkitsee 60-80% kustannussäästöä - se on nopea ja helppo käyttää ilman erikoiskoulutusta. Teknologian tarkkuus myös lopettaa väärät hälytykset.

Teknologian taustalla on Helsingin Yliopiston pitkäaikainen huippututkimus professori Markku Kulmala johdolla. Kulmalaa pidetään maailman johtavana ilmakehätieteiden tutkijana ja Nobelin palkinnon kandidaattina. ScentHound-tuotteen asiakkaina ovat lentoyhtiöt ja lentorahdin käsittelijät kuten Swissport. Jatkossa laitteiden huoltoliiketoiminnasta saatetaan siis saada merkittävää lisätuloa.

 

MARKKINAPOTENTIAALI

Sijoituskohteena Karsan tekee nyt erityisen kiinnostavaksi se, että EU on tammikuussa asetettanut uuden säädöksen, joka mahdollistaa lentorahdin tarkastuksen ilmanäyteanalyysista. Seuraavaksi säädökseen perustuva standardi pyritään saamaan valmiiksi 2020. Karsa osallistuu standardin sekä sen läpäisytestin valmisteluun. Kaiken Karsan hallussa olevan tiedon valossa ScentHound L on herkin olemassa oleva teknologia laajakirjoiseen räjähdehöyryjen havaitsemiseen. ScentHoundin myynti päämarkkinalle on tarkoitus aloittaa 2021.

Myös USA:n markkinan odotetaan aukeavan nopeasti, koska heidän lentorahdista vastaava viranomainen TSA on pyrkinyt luomaan EU:n kanssa yhtenevät standardit. Karsan hallituksessa Mark Laustra on yksi johtavia lentoturvallisuusasiantuntijiota. Hän on antanut Yhdysvaltain senaatille lausunnon lentoturvallisuuden tilasta. 

Lentorahdin valvonta on suuri ja kasvava markkina, vuonna 2023 arviolta 794M$. ScentHound -tuotetta voidaan toki soveltaa myös maa- ja merirahdin käsittelyyn, joka kasvattaa markkinaa entisestään.

Exit voi nopeimmillaan tapahtua heti kun ScentHound läpäisee uuden standardin. Tällä hetkellä Karsalla on toimiva laboratoriotestattu ­prototyyppi.

 

POTENTIAALI - muut tuotteet

Karsan tuoteportfoliosta löytyy myös muita tuotteita, jotka laajentavat markkinapotentiaalin valtavaan siiviiliturvallisuus- ja hätätilasegmenttiin, joka on kooltaan 742MRD$ vuonna 2023. Tähän segmenttiin Karsalla on jo Helsinki-Vantaalla testattu K1000-prototyyppi matkalaukkujen tarkistamiseen räjähteiden varalta sekä nykyisiä pyyhkäisy-tarkastus-laitteita tarkempi TraceHound. Kaikkein mielenkiintoisin tuote on EU-rahoituksella kehitettävä liikkuva UCTIL-valvontayksikkö, joka voitti Slushissa 2018 Bosch:n Smart city security solutions -kilpailun. Tämä pakettiautoon sijoitettava yksikkö mahdollistaa kokonaisten kaupunkialueiden epäilyttävien “hajujen” monitoroinnin ja pommin löytämisen jo silloin kun sitä aletaan rakentaa.
UCTIL haistaa myös huumelaboratoriot tai vaaralliset kemikaalivuodot.  

Tällainen tuotekehitysputki lisää entisestään Karsan kiinnostavuutta.

Lisäksi Karsa teki jo viime vuonna 840k liikevaihdon ilmakehätutkimukseen suunnatulla Tarkka-TOF-tuotteellaan, jota käytetään mm. Euroopan ydintutkimuslaitoksen kokeissa ja jolle on jatkossa kasvava kysyntä mm. ilmastonmuutokseen liittyvässä tutkimuksessa.

 

TIIMI

­Mikko Sipilä. Useasti palkittu ilmakehätutkimusten professori, jonka julkaisuihin on viitattu yli 7000 kertaa ja kuuluu geofyysikoiden maailman top 1%.

TJ, Hans­Jürg Jost. Sveitsiläinen Bernin YO:sta väitellyt tohtori, joka työskenteli kymmene vuotta Nasalla ilmakehätutkimuksen parissa. Myi Piilaaksosta edellisen firmansa Thermo Fischerille.

­ HJ, Doug Worsnop. Kemian tohtorintutkinto Harvardista. Useita palkintoja tieteen teosta ja on julkaissut yli 500 tieteellistä artikkelia. Aerodyne Researchin varapääjohtaja, kehittänyt mittausteknologiaa Kulmalan kanssa.

­ HJ, Mark Laustra. Tunnettu lentoturvallisuuden sääntelyn asiantuntija, joka on ollut monesti kuultavana Yhdysvaltain kongressissa sekä mediassa (mm. CNN, Fox News, CNBC). On antanut Yhdysvaltain senaatille lausunnon lentoturvallisuuden tilasta ja on tehnyt paljon yhteistyötä USA:n kotimaan turvallisuusosaston kanssa. Laustra on ollut viimeiset kolme kautta puheenjohtajan koalitiossa, joka toimii turvallisuusalan laitevalmistajien yhteisenä äänitorvena liittovaltion hallitukselle. Omaa laajan kokemuksen myös liiketoimintastrategian kehittämisestä turvallisuusalan johtaville yrityksille.

HP, Juha Lindfors. Pääoma­sijoitusyhtiö EQT:n entinen osakas ja Suomen liiketoimintojen johtaja. Nykyinen Lifeline Venturesin osakas.

 

RAHOITUSTILANTEESTA

Rahaa haetaan nyt päätuotteen ScentHoundin lopulliseen kehitykseen ja myynnin viemiseen Euroopan markkinoille.

 • Helsingin yliopisto tutkimustyö / Business Finland / prof. Markku Kulmala & Mikko Sipilä
 • Tekeslaina 800k€ + 900k€ haussa
 • 2018 liikevaihto 840k€ / burn rate 50k€ / 7 hlö töissä
 • 2021 kassavirtapositiivinen / liikevaihto 7M€ / tulos +420k€

 

SIJOITTAJAT

 • Lifeline Ventures 300k€ + nyt 100k€ (osakeannin yhteydessä)
 • Helsingin yliopisto 200k€ + ?
 • Tofwerk Ag. 150k€ + nyt 40k€
 • Aerodyne Inc. 150k€ (prof. Worsnop + nyt 20k€)

 

MIKSI SIJOITTAA KARSAAN?

 • Supertutkimus yhdistettynä selkeään kaupallistamissuunnitelmaan
 • Markkinan koko: lentorahti: 800M€ / siviiliturvallisuus ja hätätila: 742MRD€
 • Asiakashyödyt: 60-80% kustannussäästö, helppokäyttöisyys, luotettavuus
 • Ajoitus - uusi EU-säädös ja standardi
 • Exit potentiaali - pre-money arvostus vain 5,7M€

 

MUUTA

 • Lähiaikojen suurimpana riskinä yhtiö pitää EU-standardin viivästymistä.
 • Kolme patenttiperhettä, useita kansainvälisiä patentteja ja useita hakemuksia
 • Karsalla on hyvä maine räjähteiden havaitsemiseen keskittyvissä viranomaisorganisaatioissa - voittanut kaksi tutkimus­ ja tuotekehityssopimusta valtiollisten toimijoiden kanssa Euroopassa.
 • Karsaa on pyydetty useiden valtioiden viranomaisten toimesta esittelemään ja testaamaan teknologiaansa.
 • Teknologiaa on esitelty Forbes­lehdessä (2016).

 

ANNIN TIEDOT

 • Kierroksen minimikoko 1,1M€
 • Kierroksen maksimikoko ­2,1M€
 • Etuoikeutettu äänivaltainen osake
 • Osakkeen kappalehinta 1,00€
 • Minimisijoitus 6.000€, 2.000€ korotukset
 • Netin kautta mahdollisuus tehdä 1.000€ sijoituksia
 • Yhtion valuaatio ennen antia 5,76M€

 

– Mikko Sinivirta

Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 14.4.2019 15.40

tupla

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 9.4.2019 18.04

NextWeb listasi viisi kuuminta suomalaista teknologia-startuppia

 

Referoin ja suomennan tässä NextWebissä julkaistun artikkelin, joka listaa viisi kuuminta suomalaista teknologia-alan startuppia. 

Alussa on hämmentävä tilasto: Vaikka asukastiheys on EU:n matalimpia, on Suomesta tullut 10 prosenttia globaaleista startup exiteistä, mukaan lukien menestystarinat Angry Birds ja Supercell. Nokian menestys 2000-luvun alussa nosti myös Helsingin pörssin indeksin maailman kärkikastiin. Miten on mahdollista, että näin pieneen maahan on kertynyt näin paljon teknologiatalenttia?

Suomen startup-skene on erittäin tiivis – The 2018 Global Startup Ecosystem report mukaan Helsingin startup ekosysteemin on maailman paras kun verrataan paikallista verkostoituneisuutta. Tätä ryydittävät lukuisat verkostotapahtumat sekä työpajat, jotka keräävät yhteisön säännöllisesti kokoon – omalla paikallisella tyylillä.

Esimerkiksi Polar Bear Pitching on selkeästi suomalainen luomus, jossa haastetaan startup-yrittäjät pitchaamaan avannosta käsin. Lämpötila skaalan toisessa päässä on Startup Sauna-yhteistyötila jossa kasvuyritykset(kuten Kiuas and Aaltoes) voivat hyödyntää toistensa resursseja saman katon alla. Suomalainen startup-ekosysteemi yhdistyy puolestaan globaaliin teknologia skeneen vuosittain järjestettävän Slush:n kautta, joka on Euroopan suurin verkostoitumistapahtuma startupeille ja sijoittajille.

Mutta onko tällä yhteisöllisyydellä oikeasti merkitystä? Tutkimuksen mukaan ne startupit joiden perustajien verkostoituminen on korkeammalla tasolla, omaavat myös korkeammat kasvuluvut niin työllistämisessä kuin myynnissä. Yhtälailla vahvemman yhteisöllisyyden tunteen omaavat ekosysteemit todennäköisemmin saavuttavat parempia tuloksia, jotka näkyvät myös tuloksessa, valuaatiossa ja exiteissä.  

Suomalainen startup-kulttuuri elää ja voi hyvin!

 

Kuumimpien eurooppalaisten start-upien valinta

NextWeb lähti yhdessä maksuteknologiayhtiö Adyenin kanssa etsimään lupaavimpia startuppeja suorituskyvyn, kasvun ja potentiaalin perusteella. Jokaisen maan top-5 pääsee mukaan Tech5:een – kuumimpien eurooppalaisten ja israelilaisten teknologia-startuppien yhteisöön. Tämän vuoden tulokkaat ovat mukana toukokuun 8.-10. päivänä järjestettävässä TNW-konferenssissä Amsterdamissa.

Suomalaisia yrityksiä seulottiin sadan hengen konsortion avulla, joka koostui sijoittajista, vaikuttajista, yrittäjistä ja asiantuntijoista ympäri Eurooppaa. Valituksi tulivat:

 

Zadaa – markkinapaikka-app, joka tekee vaatekaapistasi online-putiikin

Appin kautta voit sekä myydä että ostaa käytettyjä vaatteita toisten käyttäjien vaatekaapista. Juju on siinä, että Zadaa näyttää käyttäjälle vaatteita, jotka ovat juuri oikean kokoisia ja tyylisiä. Kuvaus, maksut ja toimituksen seuranta onnistuvat kaikki samalla appilla. Perustamisestaan 2015 Zadaa on laajentunut Ruotsiin ja Tanskaan – lähitulevaisuudessa kohteina ovat Iso-Britannia, Ranska ja Saksa. Tämän artikkelin kirjoittamisen jälkeen Saksan markkinat on jo avattu.

 

ICEYE – tarjoaa luotettavaa ja täsmällistä satelliittikuvaa niin kaupalliseen käyttöön kuin valtiollisille organisaatioille

ICEYE käyttää SAR-teknologiaa ja pystyy sen avulla monitoroimaan akuutteja asioita kuten laitonta kalastamista, öljyvuotoja, sulavia jäävuoria ja tulvia. Yhtiö julkaisi ensimmäisen mikrosatelliittinsa(maailman kevyin laatuaan) tammikuussa 2018 toisen 2018 vuoden lopulla. Tämä on todella kiinnostavaa kehitystä niin kutsutulla new space -alalla, jossa ICEYE on yksi edelläkävijöistä. Yhtiö on nyt kerännyt 65 miljoonaa dollaria rahoitusta ja aikoo hallita 18 satelliitin verkkoa vuoteen 2020 mennessä.

 

Happeo – yrityksesi yhtenäinen digitaalinen työympäristö

Yksinkertaistettuna se on yrityksesi pysyvä kotisivu – ainut selain-tabi, jonka tarvitset digitaalisia työkaluja varten. Työntekijät ovat yhteydessä postaamalla kanaville ja tekevät yhteistyötä runsaiden integraatioiden kuten G Suiten ja Slackin välityksellä. Sinun ei tarvitse erikseen avata Google Docsia vaan voit pysyä Happeon sisällä. Se on täysin responsiivinen ja pitää sisällään mobiili-appin, joten se on paikasta ja laitteesta riippumaton. Happeo on pyydystänyt jo yhtiöitä kuten Givaudan, BMW ja Randstand Sourceright ja kerännyt 8 miljoonaa dollaria viime vuoden myöhäisellä siemekierroksella.

 

Tespack – aurinkoenergialla toimivat laturit älylaitteille

Patikoijien ja festarifanaatikoiden on usein vaikea pysyä yhteydessä muuhun maailman ilman virtalähdettä. Tespackilla on ratkaisu. Yhtiö suunnittelee ja kehittää aurinkoenergialla toimivia reppuja ja latureita, jotka antavat virtaa älypuhelimille ja läppäreille. Jos et ole vielä nähnyt tuotetta, tulet varmaan pian näkemään. Tuotetta käyttävät armeija ja astronautit, mutta tuote löytyy myös Intersportista.  

 

GetJenny – tekoälyä hyödyntävä asiakaspalvelun chatbot

Asiakaspalvelu näyttelee osaa meidän kaikkien elämässä ja kaikki varmaan voivat olla yhtä mieltä siitä, että mitä nopeammin kysymyksiin vastataan, sen parempi. Tekoäly auttaa GetJennyä parantamaan koko asiakaspalvelukokemusta, mahdollistamalla yrityksille chatbotin käyttöönoton ilman teknologista osaamista. Chatbot on saatavilla yli 30 kielelle ja sen on todistettu olevan 2,5 kertaa alan standardia tehokkaampi. GetJenny keräsi juuri 2,3 miljoonaa dollaria siemenrahoitusta ja tekee yhteistyötä mm. Microsoftin, Salesforcen ja Slackin kanssa.   

 

– Mikko Sinivirta

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net

NewIcon anti - onko joku perehtynyt? - 29.3.2019 14.47

Hep, NewIcon osakeanti merkittiin täyteen - 5 meur eli uusi suomenennätys osakemuotoisessa joukkorahoituksessa.
Mukana aikaisemmin jo Ilmarinen, Tesi, Euroopan Investointipankki - nyt mukaan tuli useita sijoitusyhtiöitä 100-300 tuhannen euron tiketeillä. smiley

 

Springvestin seuraava osakeanti käynnistyy näillä näkymin 8.4. - mukana taas ammattimaisia pääomasijoittajia. Laitan tiedot blogiini tänne sijoitustietoon sekä sivustolle https://osakeanti.net/

NewIcon anti - onko joku perehtynyt? - 15.3.2019 11.27

Rahamiäs kirjoitti:

Rahamiähen näkemyksen mukaan todennäköisyys sille, että Yhtiössä toteutetaan uusi osakeanti muutaman vuoden sisällä, on suuri. Toimialalla tapahtuu tyypillisesti hyvin paljon sijoitusvedätyksiä, joihin yritetään saada hyväuskoisten piensijoittajien rahoja. Yhtiön johdolla on vahvaa osaamista myyntipuheiden copypasteamisesta aikaisemmista osakeanneista.

 

Tässä on paljon perää, nykään on monenlaista startuppia tarjolla. Nopeaa exittiä usein korostetaan, vaikka tärkeintähän on että yritys kasvaa ja kehittyy, siitä se arvonnousu tulee. Exit vain realisoi yhtiön arvonnousun euroiksi ja sen ajankohtaa on vaikea ennustaa. Jos yritys kasvaa, kyllä voitot realisoituvat jossain vaiheessa tavalla tai toisella. Harva myisi pörssiyhtiön osakkeita jonka liikevaihto on yhtä hyvässä kasvussa kuin NewIconilla nyt. 

NewIcon on malliesimerkki hyvin etenevästä kansainvälisestä kasvuyrityksestä: vankan taustan omaava Kiinaan ja muualle maailmaan lääkehuollon robotteja kehittävä yritys ei kuulosta pahalta. Vedätyshuolia laskee huomattavasti kiinalaisen SGHT:n 4,5M€ pääomasijoitus firmaan alle vuosi sitten. Samalla sovittiin n. 20M euron puitesopimuksista ja  perustettiin yhteisyritys  Kiinaan - ensimmäiset toimitukset on jo tehty. Tähän nähden yhtiön osakkeiden hinta tällä kierroksella vaikuttaa varsin kohtuulliselta. 

NewIconin valuaatio, 31M€ pre-money, on linjassa myös lääkeautomaatioalan kahden suurimman yhtiön, Omnicell sekä Becton, Dickinson and Company, valuaatioiden kanssa. Ne löytyvät jenkkilistalla liikevaihtoon nähden n. 5x valuaatiolla, vaikka ovat viime vuosina kasvaneet lähinnä yritysostoin. NewIcon puolestaan kasvaa orgaanisesti ja on voittanut mm. Israelissa pari isoa kilpailutusta sekä sairaala- että apteekkiasiakkuuksista.

NewIconin anti on saanut sijoittajilta hyvän vastaanoton.  Vähimmäismäärä 1M€ saavutettiin nopeasti, sijoituksia on tullut tähän mennessä n. 2,5M€. Anti päättyy 29.3.2019.

https://www.talouselama.fi/uutiset/kiinalaisilta-4-5-miljoonan-sijoitus-kuopioon-laakerobottien-kehittaja-newicon-sai-samalla-jattitilauksen/1c03b659-fc25-3a84-80e4-05060bdb35ff

 

NewIcon anti - onko joku perehtynyt? - 3.3.2019 10.45

Poiminta sijoitusmuistion s. 48

Exit-skenaariot

Yhtiön näkemyksen mukaan todennäköisyys sille, että Yhtiössä toteutetaan exit muutaman vuoden sisällä, on suuri. Toimialalla tapahtuu tyypillisesti hyvin paljon yrityskauppoja ja kauppahinnat ovat suuria. Yhtiön johdolla, hallituksella sekä pääomistajilla on vahvaa osaamista ja kokemusta aikaisemmista yrityskaupoista.

Mahdollisia exit-skenaarioita ovat Yhtiön näkemyksen mukaan esimerkiksi listautuminen pörssiin tai myynti suuryritykselle, jonka strategiaa ollaan laajentamassa terveysteknologian alalle tai jonka nykyiselle toiminnalle NewIconin osaaminen ja tuotteet tuovat synergiaa tai muuta etua. Tämän kaltaista kiinnostusta NewIconin tuotteisiin ja itse NewIconiin on jo nyt herännyt kansainvälisesti.

NewIcon anti - onko joku perehtynyt? - 3.3.2019 10.38

Hei, Springvestin järjestämien osakeantien materiaalit löytyvät kyllä netistä:

https://app.springvest.fi/rounds/31

 • Markkinointiliite palvelee hyvänä tiivistelmänä

 • Sijoitusmuistio kattaaa kaiken sijoittajatiedon, ja tarkennuksia saa kysellä
  (
  sivut 27-52 käsittävät tarkan kuvauksen yhtiön liiketoiminnasta, lopussa liitteenä kaupparekisteriote ja yhtioöjärjestys, sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta)

NewIcon osakeanti mediassa: Tekniikka&Talous & Savon Sanomat

Asiakaslehti: https://issuu.com/newicon/docs/iconnews_2-2018_issuu_fi

Aikaisempia uutisia

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/kuopiolaiselle-newiconille-iso-tilaus-israelista-kasvu-etenee/6bfa9d7e-4264-3ad2-9b16-0cde95b54e68

https://www.talouselama.fi/uutiset/kiinalaisilta-4-5-miljoonan-sijoitus-kuopioon-laakerobottien-kehittaja-newicon-sai-samalla-jattitilauksen/1c03b659-fc25-3a84-80e4-05060bdb35ff

https://www.savonsanomat.fi/talous/NewIcon-ja-Istekki-puitesopimukseen-Mahdollisuus-miljoonien-eurojen-tilauksiin/1065792

https://www.viikkosavo.fi/kysin-sairaala-apteekki-kiinnostaa-ympari-maailmaa/

 

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 21.2.2019 12.07

NewIcon Oy – Yleisöanti 20.2.-29.3.2019

(huom! anti keskeytetään mikäli merkitään täyteen ennen eräpäivää)

 

Tervehdys lukijoille!

Tämän vuoden ensimmäisessä yhtiöesittelyssä kuopiolainen vuonna 2007 perustettu terveysteknologia yhtiö NewIcon Oy. Blogin kirjoittajana jatkaa Mikko Sinivirta, Jaakko Jääskelän siirryttyä uusiin tehtäviin.

 

VIDEO: https://youtu.be/bZnAJGMu8tc

 

NewIcon Oy

NewIcon Oy on vuonna 2007 perustettu terveysteknologiayhtiö, joka automatisoi apteekkien lääkevarastot sekä sairaaloiden lääkehuollon sisälogistiikan. Yhtiö on avannut useita kansainvälisiä markkinoita ja kasvatti viime tilikaudella liikevaihtoaan yli 65% (vuoden 2018 tilintarkastamattomien lukujen perusteella liikevaihdon, n. 7,3 M euroa kasvu suhteessa vuoden 2017 liikevaihtoon n. 4,4 M euroa). Liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2019 jo noin 10 miljoonaan euroon ja jatkaen siitä kasvuaan vuoteen 2024 mennessä yli 60 miljoonaan euroon. Merkittävää kasvua odotetaan Kiinan markkinasta 2018 perustetun yhteisyrityksen kautta.

 

Toimialan haasteet

Sekä kuluttaja- että sairaala-apteekeissa suuri osa henkilöstön työajasta kuluu saapuneiden tavaroiden vastaanottoon ja hyllyttämiseen ja asiakkaalle menevien tuotteiden keräilemiseen. Keräilyvirheitä sattuu ja välillä asiakas saa vahingossa väärän lääkepaketin. Lääkevarasto sitoo myös valtavasti pääomaa ja lääkehävikkiä syntyy tuotteiden vanhenemisesta.

Useat suonensisäisesti (i.v.) annettavat lääkkeet, kuten antibiootit, täytyy saattaa käyttökuntoon ennen niiden antamista. Perinteisesti tämä käyttökuntoon saattaminen tehdään osastoilla, jolloin hoitajat ja farmaseutit altistuvat itse lääkeaineille sekä raskaille ja toistuville ranne- ja hartialiikkeille aiheuttaen rasitusvammoja.

Lääkitysvirheet on suuri ongelma kaikkialla maailmalla. Lääkkeitä annostellaan väärin, jaetaan väärään aikaan, väärille potilaille ja väärin käyttöohjein. Virheet ovat inhimillisiä ja asiaa on tutkittu paljon: Suomalaisissa sairaaloissa ilmoitetuista potilasturvallisuutta vaarantavista tapahtumista noin 40 % liittyy lääkitysvirheisiin (Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin turvallisuusraportti 2015; Annina Lääkkölä & Hannamari Poutanen. HaiPro-Vaaratapahtumien raportointijärjestelmä. Hoitohenkilökunnan ja osastosihteerien kokemuksia HaiPro:n käytöstä Länsi-Pohjan keskussairaalan operatiivisella tulosalueella. Opinnäytetetyö Kemi Tornion ammattikorkeakoulu 2013).

 

NewIconin tarjoaman palvelun hyöty asiakkaille

Lääkelogistiikan digitalisoinnilla ja automatisoinnilla saavutetaan todistetusti merkittäviä suoria kustannussäästöjä sairaaloissa ja apteekeissa. Ne vähentävät työvoiman tarvetta, pienentävät varastoihin sitoutunutta pääomaa, lääkehävikkiä sekä käsin tehtävää dokumentaatioita.

Epäsuorasti säästöjä saadaan myös lääkitysvirheiden vähenemisestä seuraavan paremman potilasturvallisuuden kautta. Myös työturvallisuuden paraneminen lisää tuottavuutta ja tuo säästöjä, kun monet toimitusprosessin terveydenhuollon ammattilaisille riskialttiit ja kuormittavat työvaiheet vältetään. Aikaansaadut säästöt työvoimassa voidaan puolestaan kohdentaa asiakas- tai hoitotyöhön, jolloin palvelun laatu paranee.

 

Suuri markkinapotentiaali

Lääkehuollon automaation järjestelmien ja laitteiden markkinan on ennustettu kasvavan merkittävästi vuoteen 2025 mennessä, ollen vuonna 2018 5,5 miljardia euroa ja 2025 jo 9 miljardia euroa (Global Pharmacy Automation Systems Market 2017-2025 by End-user, Product and Region June 2018 GMD). Kokonaismarkkinasta ennustetaan silloinkin olevan vasta alle 10 % automatisoitu.

 

Yhtiön tilaus- ja tarjouskanta

31.12.2018 päättyneen tilikauden jälkeen NewIcon Oy:n tulouttamaton tilauskanta oli 3,9 miljoonaa euroa ja se on tämän jälkeen vahvistunut uusilla tilauksilla tammikuun aikana 420 tuhannella eurolla.

Kokonaisuudessaan Yhtiön tarjouskanta Sijoitusmuistion päivämääränä ulkomailla on 3,2 miljoonaa ja kotimaassa 3,8 miljoonaa euroa, joista tilauspäätösten ja toimitusten ennustetaan toteutuvaksi pääosin vuosien 2019-2020 aikana. Kokonaisuudessaan Yhtiön seuraama prospektien ja liidien arvo (sisältäen mm. edellä mainitun tarjouskannan sekä arvion puitesopimusten arvosta) on 54M euroa Sijoitusmuistion päivämääränä.

 

Liikevaihto- ja tulostavoitteet

 

Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia

Yhtiöön ovat aikaisemmin sijoittaneet Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Kiinalainen Highlight Health Investment Limited yhteensä noin 6,8 miljoonaa euroa.

 

Tiimin vahvuudet

NewIconin hallitus ja johto muodostavat yhdessä motivoituneen ja kasvuun sitoutuneen asiantuntijaryhmän yrityksen kasvun tueksi. Vuosien yhteenlaskettu kokemus kansainvälisten kasvuyritysten johtamisesta sekä strategiatyöstä, organisaation kehittämisestä, strategian täytäntöönpanosta, myynnin ja myyntikanavien kehittämisestä sekä yritys- ja rahoitusjärjestelyistä on huomattava. Lisäksi johdon vahvuutena on poikkeuksellisen laaja-alainen ymmärrys lääkehuollon prosesseista sekä teollisen robotiikan ja automaation mahdollisuuksien soveltamisesta. NewIconin avainhenkilöillä on merkittävää erityisosaamista mm. erilaisista ohjelmistokehityksen tekniikoista ja tietojärjestelmistä, mekaniikkasuunnittelun ja robotiikan sovelluksista sekä vahvaa osaamista tuotekehitysprojektien menestyksekkäässä läpiviemisessä.

TJ Ossi Parviainen on Yhtiön perustaja, joka on ennen Yhtiön perustamista toiminut vuodesta 1992 alkaen teollisuusautomaation projektitoimituksia tarjonneen Innocomp Automaatio Oy:n toimitusjohtajana.

HPJ Mikko Suonenlahdella on yli 35 vuoden kokemus nopeasti kasvavista teknologiayrityksistä. Hän on toiminut vuodesta 1995 alkaen pääomasijoittajana Suomessa ja USA:ssa ja on vetänyt VC-rahastoille sijoituskierrokset 14 yritykseen. Nämä yritykset ovat hakeneet sijoituksia yhteensä n. 300M euroa ja ne on realisoitu n. 1 MRD euroon. Kaksi näistä yrityksistä on listautunut Nasdaq USA:han ja kaksi suomalaista yritystä on realisoitu kaksikymmentäkertaisella tuotolla.

 

Exit-skenaariot

Yhtiön näkemyksen mukaan todennäköisyys sille, että Yhtiössä toteutetaan exit muutaman vuoden sisällä, on suuri. Toimialalla tapahtuu tyypillisesti hyvin paljon yrityskauppoja ja kauppahinnat ovat suuria. Yhtiön johdolla, hallituksella sekä pääomistajilla on vahvaa osaamista ja kokemusta aikaisemmista yrityskaupoista.

Mahdollisia exit-skenaarioita ovat Yhtiön näkemyksen mukaan esimerkiksi listautuminen pörssiin tai myynti suuryritykselle, jonka strategiaa ollaan laajentamassa terveysteknologian alalle tai jonka nykyiselle toiminnalle NewIconin osaaminen ja tuotteet tuovat synergiaa tai muuta etua. Tämän kaltaista kiinnostusta NewIconin tuotteisiin ja itse NewIconiin on jo nyt herännyt kansainvälisesti.

 

Patentit

Yhtiöllä on jo kahdeksan patenttia ja yksi hyödyllisyysmalli. Lisäksi Yhtiöllä on patenttihakemuksia Suomessa, PCT- järjestelmässä, USA:ssa, Euroopan maiden kansallisissa virastoissa sekä Euroopan patenttivirastossa

 

 

– Mikko Sinivirta

Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net