Olet täällä

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 11.8.2020 10.36

Medixine Oy yleisöanti 5.8.-4.9.2020

VIDEO: https://youtu.be/jhStd60AnO8

 

Toimialan ongelmat ja alan trendit

Terveydenhuoltoon on kohdistunut merkittäviä muutospaineita viime vuosien aikana ja alan siirtyminen digitaalisten ratkaisujen laajempaan hyödyntämiseen on ollut selvää. Useat tahot ovatkin nostaneet etälääketieteen (telehealth) yhdeksi suurimmista trendeistä vuodelle 2020 (mm. Forbes 2020: Telehealth will gain mainstream adoption in the overall mix of healthcare services and will expand beyond the current focus on chronic conditions / 5 Reasons Why Telehealth Is Here To Stay (COVID-19 And Beyond)).

Vuoden 2020 koronapandemia on voimakkaasti nopeuttanut muutosta pakottaen monet toimijat nopeaan digiloikkaan. Pandemia on toiminut vahvana “katalyyttinä” tuoden etälääketieteen palvelujen hyödyt selviksi ja nopeuttanut uusien ratkaisujen omaksuntaa. Vielä alkuvuodesta monet toimijat vasta pohtivat uuden teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksia ja suunnittelivat projekteja tulevaisuuteen, mutta koronavirus nosti tarpeen välttämättömäksi ja akuutiksi. Terveydenhoitoyksiköt hyötyvät paitsi paremmilla hoitotuloksilla, myös saavuttamillaan säästöillä.

 

Yhtiön ratkaisu

Medixine kehittää, markkinoi ja myy etälääketieteen (telehealth) kokonaisvaltaista alustaratkaisua. Ratkaisulla lääketieteen ammattilaiset saavat käyttöönsa kaikki työkalut, joita nykyaikainen etähoito vaatii. Ammattilaiset voivat ratkaisun avulla hoitaa kaiken viestinnän ja etävastaanotot potilaiden kanssa. He voivat myös seurata potilaiden tilaa kotona etämonitoroinnin avulla ja hyödyntää ratkaisun monipuolisia ominaisuuksia minkä tahansa sairauden tai tilan kanssa. Yhtiön ratkaisu perustuu omaan teknologiaan, sitä voidaan käyttää kaikilla yleisimmillä päätelaitteilla ja tarjota asiakkaille niin modernista pilvestä kuin omana asiakaskohtaisena asennuksena (onpremise/private cloud).

 

Yhtiö on saanut useita merkittäviä kansainvälisiä asiakkaita 

Yhtiö on todistanut tuotteensa toimivuuden usean merkittävän ulkomaisen asiakkaan kanssa ja sen sopimuksien piirissä on 2,5 miljoonaa loppukäyttäjää. Tuote on käytössä kuudessa maassa, mm. Suomessa, Tanskassa, UK:ssa ja Espanjassa.

Medixine on saavuttanut viime vuosina useita merkittäviä kansainvälisiä asiakkuuksia eri segmenteistä. Merkittäviä asiakkaita ovat Nestle Health Sciences / Vitaflo, YTHS, NHS, Aetna, Linde, IEM sekä sairaala-alueita Tanskassa. Yhtiöllä on erinomainen asiakastyytyväisyys. Asiakastyytyväisyys on keskimäärin yli 95 % ja lähes 100 % olemassa olevista asiakkaista jatkaa vuosisopimustaan vuodesta toiseen. Yhtiö on todistanut liiketoimintamallinsa ja tuotteidensa toimivuuden merkittävien kansainvälisten asiakkaiden ottaessa tuotteen käyttöönsä. Yhtiön sales pipelinen kokonaisarvo on 6,0 M€ 1.8.2020 ja Yhtiöllä on allekirjoitettuja sopimuksia jo 6,0 M€ arvosta seuraavalle kymmenelle vuodelle.

 

Covid-19 -pandemia ja Medixinen ajoitus

Covid-19 -pandemia on tuonut epävarmuutta vuoden 2020 liikevaihtoon suurten asiakkaiden lykätessä projekteja ja keskittyessä potilaiden kliiniseen hoitoon. Yhtään projektia ei kuitenkaan ole keskeytynyt ja pahimmillaan projektit siirtyvät vuoden 2021 alkuun. Samalla kun yksittäisten projektien siirtyminen on aiheuttanut epävarmuutta, on kokonaisvaikutus liiketoiminnan näkymille erittäin positiivinen. 

Pandemia on lisännyt etälääketieteen ratkaisujen käyttöä huomattavasti ja pakottanut palveluiden tuottajat hakemaan uusia ja moderneja ratkaisuja. Medixinellä on huomattava määrä sopimusneuvotteluja menossa ja liikevaihdon kasvun ennustetaan olevan nopeaa, tosin realisoituvan vuoden 2020 lopussa tai 2021 aikana.

Yhtiön viimeisen 20 vuoden kehityksen tuloksena syntynyt tuote vastaa juuri nyt markkinoiden voimakkaaseen kysyntään. Tuote tukee asiakastarpeita ja antaa uniikin kilpailuasetelman. Koronavirusspesifit ratkaisut jäävät taka-alalle ja valmiit tuotantokypsät skaalautuvat ratkaisut vakiinnuttavat asemansa.

 

Medixinen markkina ja liikevaihtotavoitteet

Euroopan etälääketieteen (telehealth) markkinoiden on ennustettu kasvavan vuoden 2019 USD 9,93 miljardista USD 19,2 miljardiin 14,1 % vuosittaisen kasvun vauhdilla (Europe Telemedicine Market Analysis 2019 – 2024, Market Data Foroceast, elokuu 2019). Koronavirus on kuitenkin vaikuttanut kasvuun ja toteutuvat luvut voivat olla huomattavasti suuremmat. Euroopan etälääketieteen markkinat ovat erittäin voimakkaassa nousussa ja Medixinellä on todellinen mahdollisuus varmistaa merkittävä markkinaosuus lyhyessä ajassa.

 

Exit-skenaariot

Yhtiön pääosakkeenomistajien tavoitteena on ollut kasvattaa liiketoimintaa ja arviolta vuoden 2022 loppuun mennessä tehdä exit siten, että kaikki osakkeenomistajat pääsevät myymään omaa omistusosuuttaan vastaavan osuuden. Nykyinen markkinatilanne voi avata mahdollisuuden nopeammallekin exitille isojen toimijoiden pyrkiessä terveydenhuollon digimarkkinoille mahdollisimman nopeasti. Todennäköisimpänä exitin toteutumistapana Yhtiö pitää Yhtiön myyntiä suurelle kansainväliselle toimijalle, joka haluaa nopeasti ottaa markkinaosuutta etälääketieteen ratkaisuissa.

Exit-tilanteessa Yhtiön pääosakkeenomistajat odottavat valuaatiota tasolla 6-10 kertaa vuosittainen liikevaihto toistuvaislaskutuksen osalta, mikä on tyypillinen SaaS-yrityksen arvo. Esimerkkinä jos Yhtiön vuosittainen liikevaihto toistettavilla lisenssisopimuksilla saavuttaa tason 10 M€, on markkinoilta mahdollisesti saatava arvostustaso 60 M€:n ja 100 M€:n välillä. Markkinatilanne voi mahdollistaa korkeammatkin kertoimet.

 

Tiimin vahvuudet

Osa Medixinen tiimistä on ollut koossa jo vuodesta 2000 ja keskimäärin Medixinen 16 kokopäiväistä työntekijää on toiminut yrityksessä yli yhdeksän vuotta. Medixinessä on yhteensä yli sadan vuoden kokemus digitaalisesta terveydenhuollosta. Yhtiön toimitusjohtaja Lasse Rousi tuo yritykseen uusimman osaamisen digitaalisen

terveydenhuolln markkinoilta ja kansainvälisen liiketoiminan johtamisesta. Rousi on toiminut ennen Yhtiöön siirtymistä CGI:n terveydenhuollon digitaalisten ratkaisujen liiketoiminnan johtajana. Yhtiön johtoryhmän ja hallituksen jäsenet ovat kokeneita johtajia. Heillä on vankka kokemus ohjelmisto- ja mobiiliteknologioista ja heistä monet ovat johtaneet laajoja kansainvälisiä tiimejä.

 

 

– Mikko Sinivirta

Haluatko lisätietoa kierroksesta? Ole yhteydessä

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 5.6.2020 13.01

Multitaction Oy yleisöanti 3.6.-26.6.2020

 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=h6p8wUat7wY&feature=emb_logo

 

MultiTaction kehittää, markkinoi ja myy edistyneitä visualisointi- ja kommunikointiratkaisuja yrityksille ja organisaatioille maailmanlaajuisesti. Näillä ratkaisuilla ihmiset ja tiimit voivat luoda virtuaalisen työtilan, jolla pystyvät olemaan yhteydessä ajasta ja paikasta riippumattomasti, jakaa ideoita ja ratkaista liiketoimintaongelmia reaaliaikaisen datan avulla. Yhtiöllä on yli 600 asiakasta lähes 60 maassa ja tytäryhtiöt USA:ssa, Singaporessa ja Englannissa. Yhtiön ratkaisu koostuu kolmesta tuotteesta ja niihin liityvistä palveluista.

55” full-HD älykkäässä kosketusnäytössä on alan edistynein kosketustekniikka ja se on markkinoiden ainoa näyttö, joka tukee rajattoman määrän käyttäjiä ja kosketuspisteitä ilman suorituskyvyn heikkenemistä. Yhtiön LCD-näyttömoduuleilla voidaan rakentaa interaktiivisia pintoja missä tahansa koossa tai muodossa. Asennukset voivat sisältää kaarevia pintoja tai suoria kulmia ja samalla käsitellä rajoittamattoman määrän kosketuspisteitä, infrapunakyniä tai optisia 2D-viivakoodeja. Kosketusnäytön rakenne on ainutlaatuinen. Näyttöjen objektien tunnistus perustuu konenäköteknologiaan, jokaisessa näytössä on 32 infrapunasensoria paneelin takana.

Yhtiön Canvus ja Showcase -ohjelmistot mahdollistavat mm. informaation esittämisen rajoittamattomista tietolähteistä samanaikaisesti mm. suorat videolähetykset, tallennetut videot, asiakirjat, sovellukset, muistiinpanot ja käyttäjälaitteet. Ohjelmistoilla voidaan luoda myös helposti monimuotoista interaktiivista sisältöä (mm. myynti- ja tuote-esityksiä, yritysesittelyjä, oppimateriaalia), ja ne tarjoavat parhaimmillaan äärimmäisen multimediakokemuksen, joka vaikuttaa asiakkaaseen syvällisesti (ostopäätökset, oppimikokemukset, tuotekokemukset jne.). Yhtiön ohjelmistot mahdollistavat erittäin nopeiden ja lyhyen vasteajan omaavien käyttöliittymien toteuttamisen suurille interaktiivisille pinnoille. Samalla ohjelmistoja voidaan kuitenkin myös ajaa perinteisissä pöytäkoneissa ja kannettavissa tietokoneissa pienemmissä asennuksissa. Suorituskyvyn ja lyhyen vasteajan ansiosta ohjelmistojen käyttökokemusta kehutaan toistuvasti markkinoiden parhaaksi.

 

MultiTactionilla on asiakkaina Fortune Global 1000 -yrityksiä, asiakaspysyvyys on 100 %

MultiTactionin keskeinen asiakaskohderyhmä on Fortune Global 1000 -yritykset. Yhtiö on tähän päivään mennessä saanut asiakkaikseen lähes sata Fortune Global 1000 listattua yritystä. Asiakkaita ovat mm. Walmart, AT&T, Shell, Samsung, Gazprom, Citigroup, Johnson&Johnson, Tata Group, Accenture, KPMG, Oracle, Flex ja JLL. Tutkimusten mukaan juuri nämä kansainväliset yritykset investoivat todennäköisimmin ProAV -teknologioihin.  Suuret kansainväliset yritykset ostavat useihin toimipisteisiinsä MultiTaction-järjestelmiä saadakseen maksimaalisen hyödyn investoinnistaan. Yhtiön kannalta tämä on valtava lisämyyntimahdollisuus. Esimerkiksi KPMG on hankkinut MultiTaction -järjestelmän jo yli kahteenkymmeneen toimipisteeseen globaalisti. KPMG:llä on globaalisti yli sata toimipistettä. KPMG:n lisäksi Yhtiöllä on useita muita kansainvälisiä yrityksia asiakkainaan, jotka aikovat laajentaa järjestelmän useihin toimistoihin mm. Accenture, Deloitte, JLL, CityGroup. Tyypillisen asiakastoimituksen hinta vaihtelee alkaen n. 150t-500t euroa. Suurimmat järjestelmätoimitukset ovat arvoltaan yli 1 M€. Tämän lisäksi olemassa olevat asiakkaat ovat pysyneet 100 %:sti, eivätkä ole vaihtaneet ohjelmistoja muiden toimijoiden ohjelmistoihin.

 

Tiimin vahvuudet

Yhtiön johtoryhmän ja hallituksen jäsenet ovat kokeneita johtajia. Heillä on vankka kokemus ohjelmisto- ja mobiiliteknologioista ja heistä monet ovat johtaneet laajoja kansainvälisiä tiimejä. He ovat kasvattaneet aikaisemmin menestyksekkäästi kansainvälisiä kasvuyrityksiä ja puolella heistä on yrittäjäkokemusta.

 

Liiketoiminnan nykytilanne

MultiTaction-konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2019 n. 57 %. Covid-19 -pandemia on myös vaikuttanut MultiTactionin toimintaan. Yhtiö on ottanut laajat keinot käyttöön sopeuttaakseen toimintansa madaltuneen kysynnän vaikutuksiin. Yhtiö ei ole varsinaisesti menettänyt sopimuksia, vaan asiakkaat ovat siirtäneet tilauksiaan, kunnes Covid-19 – pandemiasta johtuvat rajoitukset lievenevät. Näkyvissä on jo merkkejä aktivoituvasta asiakaskunnasta erityisesti Aasian alueella. Näin ollen Yhtiö arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto tulee pienenemään n. 10 miljoonaan euroon. Hyvän kasvun strategiassa Yhtiö uskoo vuonna 2021 MultiTaction-konsernin liikevaihdon olevan n. 16,5 miljoonaa euroa ja vuonna 2022 tavoitellaan yli 22 miljoonan euron liikevaihtoa. 

 

Exit-mahdollisuudet ja arvonnousupotentiaali

Yhtiön pääosakkeenomistajien tavoitteena on viedä Yhtiö Nasdaq Helsinki First North -listalle H2 2022 aikana. Vaihtoehtona on myös tehdä exit toimialan sisällä myymällä Yhtiö esimerkiksi alan isolle, pörssiin listatulle yritykselle, joka toimii Pro AV -toimialalla. Yhtiö on kiinnostanut joitain alan toimijoita erityisesti Pohjois-Amerikan ja Kiinan suunnalla.

Yhtiön näkemyksen mukaan Yhtiön arvostus Osakeannissa on maltillinen ottaen huomioon aikaisempien rahoituskierrosten arvostukset. Yhtiö on panostanut aikaisempina vuosina vahvasti tuotekehitykseen ja viimeisenvajaan parin vuoden aikana pystynyt luomaan vahvan globaalin kysynnän ja onnistunut parantamaan merkittävästi käyttökatettaan. Exit-tilanteessa Yhtiön pääosakkeenomistajat odottavat arvostustasoa noin 2-3 kertaa kuluvan tilikauden vuosittainen liikevaihto. Esimerkkinä jos MultiTaction-konsernin vuosittainen liikevaihto saavuttaa tason 22,5 M€, kyseinen odotettu arvostustaso on 45 M€ ja 70 M€ välillä.

 

Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia ja mm. Suomen Teollisuussijoitus Oy osallistuu Osakeantiin

Yhtiöön ovat sijoittaneet useat merkittävät sijoittajat, kuten mm. Suomen Teollisuussijoitus Oy, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Innovestor Kasvurahasto I Ky.

Yhteensä Yhtiöön on sijoitettu oman pääoman ehtoisena rahoituksena (osakeannit) n. 20,7 miljoonaa euroa. Seuraavat sijoittajat ovat allekirjoittaneet ennakkositoumukset, joiden mukaisesti ne ovat sitoutuvat merkitsemään Antiosaketta seuraavasti:

 

– Mikko Sinivirta

Haluatko lisätietoa kierroksesta? Ole yhteydessä

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 23.4.2020 12.51

Paptic Oy yleisöanti 22.4.2020-29.5.2020

 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?time_continue=190&v=bkYDXVSMjXY&feature=emb_logo

 

Toimialan ongelmat

Sekä kuluttajat että kauppaketjut ja brändinomistajat heräsivät 2010-luvulla huomaamaan muovijätteen aiheuttamat ongelmat merissä ja sitä kautta sen aiheuttamat riskit ravintoketjuille. Euroopan komissio on arvioinut maailman meriin päätyvän vuosittain 13 miljoonaa tonnia muovia. WWF:n arvion mukaan jo nyt ihmiset nielevät ja hengittävät 5 g mikromuovia joka viikko. Se vastaa muoviämpärin syömistä kerran vuodessa. Maailmassa valmistettiin vuonna 2018 yhteensä 359 miljoonaa tonnia muovia (plasticseurope.org), josta noin 40 % käytettiin pakkaussovelluksiin. Pakkausmarkkinan haasteena on ollut sellaisten materiaalien puute, joilla voitaisiin nopeasti korvata muovia.

 

Papticin ratkaisu

Paptic Oy (Yhtiö) on vuonna 2015 perustettu VTT:een spin-off yritys, jonka missiona on vastata globaaliin muovijäteongelmaan kehittämällä ja tuomalla markkinoille puupohjaisia vaihtoehtoja muovikalvoille. Papticin tuote on uusi muovia korvaava pakkausmateriaali. Paptic-materiaalit perustuvat puun innovatiiviseen hyödyntämiseen, mahdollistaen sellukuidun käyttöalueen laajentamisen alueille, joilla muovi on dominoinut vuosikymmeniä.

Paptic-materiaalit on kehitetty yhteensopiviksi koko pakkausarvoketjun läpi: pakkausten valmistaja voi hyödyntää nykyisiä laitteistojaan, brändinomistajat ja kauppaketjut voivat siirtyä uusiutuvaan materiaaliin ja samalla parantaa asiakaskokemusta, ja materiaali on käyttöikänsä lopussa kierrätettävissä yhdessä pakkauskartonkien kanssa. Paptic Tringa on ensimmäinen teolliseen tuotantoon viety Paptic-tuoteperhe. Se on ollut markkinoilla vuoden 2018 joulukuusta lähtien ja sitä hyödynnetään mm. ostoskassien, nettikaupan lähetyskuorien ja erilaisten luksuspakkausten valmistuksessa. Paptic Gavia on kuumasaumautuva materiaali, joka tuodaan asteittain markkinoille vuoden 2020 aikana. Gavia on kehitetty yhteensopivaksi muovipakkauslinjojen kanssa ja sen pääkohde on erilaiset tuotepakkaukset. Tuotetta on kehitetty yhteistyössä vaate-, lelu-, pehmopaperi- ja makeisvalmistajien kanssa.

 

Papticin kaksi liiketoimintamallia

Sopimusvalmistusmallissa Paptic ostaa erikoispaperitehtailta vapaata tuotantokapasiteettia ja nämä valmistuskumppanit valmistavat Papticin teknisen ohjeistuksen ja kaupallisten tilausten mukaisesti Paptic-tuotetta. Malli sopii erinomaisesti Papticin ensimmäiseksi kasvuvaiheeksi, koska kumppani ylläpitää sekä raaka-aine- että valmistuotevarastot ja siten mahdollistaa Papticille kevyen pääomarakenteen.

Lisensointiliiketoimintamalli rakentuu Papticin suojaaman valmistusteknologian lisensoimiseen paperinvalmistajille. Yhtiö on kehittänyt omaa ainutlaatuista, resurssitehokasta Paptic-teknologiaa ja siihen perustuvia tuotteita Yhtiön perustamisesta lähtien. Patentoidulla Paptic-teknologialla tarkoitetaan käytännössä resurssitehokasta vaahtoteknologiaa, jossa hyödynnetään vaahtoa veden asemasta paperinvalmistuksessa. Näin saavutetaan hyötyjä, kuten parempi tuotteen tasalaatuisuus ja energiankulutuksen väheneminen.

Papticin lisensointiliiketoimintamallissa Paptic-materiaalin ja materiaalituotteiden valmistusoikeuksia lisensoidaan eri yrityksille ja markkinoille. Lisensointi on pääomatehokas tapa rakentaa Papticin valmistuskapasiteettia. Esimerkkejä yrityksistä, joiden kanssa Paptic käy keskustelua lisensseistä ovat laskevilla markkinoilla toimivat painopapereiden paperinvalmistajat, jotka tarvitsevat uusia tuotteita, ja pakkauspaperin valmistajat. Lisenssiliiketoiminta rakentuu spesifien Paptic-tuotteiden valmistusoikeuksien myöntämiseen, Paptic brändi- ja tuotemerkkilisensseihin, tuotekehitysyhteistyöhön sekä myyntilisensseihin. Yhtiö tulee skaalaamaan teknologian yhteistyössä valitun partnerin kanssa teolliseen mittakaavaan vuoden 2021-2022 aikana ja käynnistämään lisensointiliiketoiminnan vuonna 2022.

 

Liiketoiminnan nykytilanne ja tavoitteet

Yhtiö on käynnistänyt vuoden 2018 lopussa ensimmäisen sopimusvalmistus-kumppanuuden ja tällä hetkellä suorittaa teollisen mittakaavan koeajoja usean potentiaalisen sopimuskumppanin kanssa. Tällä kehitystyöllä Yhtiö varmistaa kapasiteetin ja tuotesortimentin laajentamisen sekä nopean kasvun ilman suuria pääomainvestointeja metsäteollisuuden olemassa olevaa infrastruktuuria hyödyntäen. Tämä ensimmäinen kumppani mahdollistaa Papticille ensimmäisessä vaiheessa noin 6.000 tonnia/vuosi valmistuskapasiteetin ja siten noin 20 miljoonan euron liikevaihtopotentiaalin.

Vuoden 2020 liikevaihdon tavoite on eri kasvuskenaarioiden mukaan 1,2–4,4 miljoonaa euroa. Perusskenaariostrategiassa Paptic tavoittelee sopimusvalmistusliiketoiminnalla 65 miljoonan euron liikevaihtoa vuodelle 2024 ja voimakkaan kasvun strategiassa liikevaihtotavoite on 90 miljoonaa euroa vuodelle 2024.

 

Markkinan koko ja exit-skenaariot

Pakkausmarkkinan koko on globaalisti lähes 800 miljardia euroa, ja joustopakkausmarkkina vastaavasti yli 100 miljardia Euroa. Paptic-materiaalien markkinapotentiaali yksinomaan Euroopassa on todella suuri. Vuonna 2019 metsäteollisuuden ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen johtava konsulttiyritys Pöyry esitti Market Due Diligence raportissaan mm. seuraavia esimerkkejä ja markkina-arvioita tutustuttuaan yksityiskohtaisesti Papticin tuotteisiin ja markkinasovelluksiin:

 • Papticin vähittaiskauppamarkkinaan (retail bags, take away pouches, gift bags) Euroopassa käytetään 555.000 tonnia paperia ja 3 miljoonaa tonnia muovia vuodessa ja nämä markkinat kasvavat. Tästä 5 %:n markkinaosuus vastaa Yhtiölle lähes 500 miljoonan euron liikevaihtoa (Paptic Tringa).
 • Nettikaupan pakkauksille Papticin relevantti Euroopan markkina vastaa 600.000 tonnia Papticin pakkausmateriaalia ja sen ennustetaan kasvavan 9 % vuodessa. Tästä 10 %:n markkinaosuus vastaa lähes 200 miljoonan euron liikevaihtoa (Paptic Tringa).
 • Tuotepakkauksissa, esimerkiksi pehmopapereiden pakkausten Papticille relevantin markkinan koko Euroopassa on 250.000 tonnia. Sen ennustetaan kasvavan 2,5 % vuodessa. Tästä 20 %:n markkinaosuus vastaa yli 200 miljoonan euron liikevaihtoa (Paptic Gavia).
 • Lelu- ja kulutuselektroniikkatuotteiden pakkausmarkkinan Papticille relevantin markkinan koko Euroopassa on 230.000 tonnia pakkausmateriaalia ja sen ennustetaan kasvavan 3 % vuodessa. Erittäin maltillinen 5 %:n markkinaosuus tavoite vastaa 50 miljoonan euron liikevaihtoa (Paptic Gavia).

Yhtiö on huolellisesti arvioinut useita vaihtoehtoisia exit-skenaarioita, joissa Paptic-liiketoiminta ja -teknologia voidaan myydä kokonaisuutena tai osina. Todennäköisimmät skenaariot voidaan jakaa a) sopimusvalmistuksen exitiin teolliselle ostajalle, b) koko Yhtiön teknologian myyntiin joko pääomasijoittajalle tai teolliselle ostajalle tai c) Yhtiön listaaminen.

 

Tiimin vahvuudet ja merkittävät sijoittajat konvertoivat vaihtovelkakirjalainoja osakkeiksi Osakeannin yhteydessä

Papticin johtoryhmän jäsenet omaavat pitkän kokemuksen metsä- ja pakkausteollisuuden eri johto- ja asiantuntijatehtävistä. Heillä on vankka kokemus pakkausmarkkinoista, valmistusprosesseista ja -teknologioista ja heistä monet ovat johtaneet kansainvälisiä tiimejä ja organisaatioita.

Yhtiön pääomasijoittajat ovat sijoittaneet Yhtiöön merkittäviä summia pääomaa. Yhteensä Yhtiöön on sijoitettu oman pääoman ehtoisena rahoituksena (osakeannit ja pääomalainat) noin 6,8 miljoonaa euroa. Yhtiön suurimmat julkistetut rahoittajat ovat VTT Ventures Oy, Besodos Investors, Fiber Holding AG ja Charlotta Björnberg-Paul. Yhtiön liikkeellelaskemaa vaihtovelkakirjalainaa on merkitty yhteensä 1.012.437,30 eurolla. Mikäli Osakeannissa ja sen yhteydessä järjestettävässä Private placement -osakeannissa saatavien merkintöjen yhteismäärä ylittää 1.000.000 euroa, vaihtovelkakirjalainan haltijoilla on velvollisuus muuntaa lainaosuutensa Yhtiön osakkeiksi 1,00 euron osakekohtaisella hinnalla.

 

Osakeannin lukuja
Osakkeen hinta: 1,0 €  (äänivaltainen osake)
Osakeannin koko: 1,0 meur minimi,  5 meur maksimi (18,3% omistusta tarjolla)
Yhtiön arvostus osakeannin alkaessa: n. 20 meur
Merkintäaika: 22.4.-29.5. (anti täytetään merkintäjärjestyksessä – ei ylimerkintää)

 

Linkkejä 

Paptic: not paper, not plastic, but a biodegradable alternative?

Uusiutuva, kestävä ja kierrätettävä materiaali, joka korvaa paperia ja muovia

www.Paptic.com

 

– Mikko Sinivirta

Haluatko lisätietoa kierroksesta? Ole yhteydessä

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 19.3.2020 8.57

TILT Biotherapeutics Oy yleisöanti 18.3.-17.4.2020

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=pZDJeKVHWKs&feature=emb_logo

TILT Biotherapeutics Oy on 2013 perustettu helsinkiläinen lääkekehitysyhtiö, joka kehittää uusia hoitoja syövän kiinteisiin kasvaimiin. Vuonna 2018 syöpään kuoli maailmassa yli 9,5 miljoonaa ihmistä. Kiinteät syöpäkasvaimet (eli muut kuin veren syövät) muodostavat yli 90 % kaikista syöpätyypeistä ja hoitokeinoja etenkin levinneisiin kiinteisiin kasvaimiin on rajoitetusti.

 

Teknologia

Yhtiön johtava lääkemolekyyli TILT-123 on onkolyyttinen adenovirus. TILT-123 on kehitetty käytettäväksi syövän hoidossa yhdessä joko immuunivasteen muuntajalääkkeiden tai T-soluhoitojen kanssa. Syövän immunoterapiat pyrkivät aktivoimaan kehon omaa puolustusjärjestelmää tunnistamaan ja tuhoamaan syöpäsolukkoa. 

TILT:in teknologia yhdistää toisiaan tukevia immunoterapiamuotoja: onkolyyttiset virukset tuhoavat itsenäisestikin syöpäsoluja, mutta hoidon optimoimiseksi ne muokataan tuottamaan T-soluterapiaa tai muita immunologisia hoitoja tehostavia sytokiineja. 

Monet suuret lääkeyhtiöt (Big Pharma) ovat viime vuosien aikana aloittaneet yhteistyön yritysten kanssa, jotka kehittävät onkolyyttisiä viruksia lääkkeiksi. Ne siis ennakoivat, että onkolyyttisellä immunoterapialla tulee olemaan tärkeä rooli syövän hoidossa tulevaisuudessa. TILT:in toiminta-ajatus on kehittää onkolyyttisistä viruksista lääkehoitoja, jotka ovat kiinteissä kasvaimissa yhtä tehokkaita tai tehokkaampia kuin uusimmat verisyöpien lääkehoidot.

 

Proof of concept

Eläinkokeissa on saatu 100 % hoitovaste; kaikki syöpäkasvaimet eläimistä on nujerrettu TILT-123:n hiiriversioiden ja immuunivasteen muuntajan yhdistelmällä. Vastaavanlaisia tuloksia ei Yhtiön tietojen mukaan olla saatu minkään muun sellaisen hoidon yhteydessä, jossa on käytetty onkolyytisia viruksia. Kilpailevalla Cavatac–tuotteella saatiin vastaavissa koeasetelmissa vain n. 50 % hoitovaste. Huomioitavaa on, että em. tuotteen kehittänyt yhtiö (Viralytics) myytiin vuonna 2019 Merck lääkejätille 400 miljoonalla dollarilla (USD) siinä vaiheessa, kun em. lääke oli edennyt kliiniseen faasi 2:een.

TILT-123 on testattu myös viranomaisten vaatimissa eläimillä tehtävissä GLP turvallisuus- ja toksikologiakokeissa eikä niissä ole ilmennyt poikkeavuuksia. 

TILT-123 lääkkeestä on tuotettu GMP-vaatimukset täyttävä erä, jolla voidaan toteuttaa ensimmäiset ihmisillä tehtävät tutkimukset. Ensimmäinen faasi 1 kliininen tutkimus TILT-123:lla on saanut tutkimusluvan Tanskassa ja ensimmäisen potilaan hoito on alkamassa. Tutkimuslupa-anomus on jätetty myös Ranskassa ja sen käsittely on käynnissä. 

 

Uniikki alkuvaiheen tutkimus

Yhtiön kilpailijoistaan selkeästi erotteleva tekijä on Akseli Hemmingin kokemus ja vuosina 2007-2012 organisoima kokeellinen onkolyyttisten virusten hoitojakso, ATAP, jonka puitteissa annettiin 821 hoitojaksoa 290 potilaalle 10:llä eri onkolyyttisellä adenoviruksella. Tyypillisesti bioteknologian kehitys alkaa laboratoriosta ja koe-eläimistä, jolloin matka markkinoille ja ihmisiin suoraan käytettävään hoitoon on vielä äärimmäisen pitkä. TILT:in teknologia perustuu 290 henkilöllä jo suoritettuun hoitojaksoon ja ihmisissä tehtyihin havaintoihin, joiden ansiosta TILT:in virus on pystytty paremmin suunnittelemaan ja mikä myös pienentää TILT:in tuotteeseen liittyviä mahdollisia turvallisuusriskejä huomattavasti. Kokeellisia hoitoja edelsi laaja laboratoriotutkimusjakso vuodesta 2000 alkaen. Vastaavaa hoitojaksoa ja kokemusta ei ole alalla kenelläkään muulla, eikä näin ollen millään muulla yhtiöllä ole vastaavaa kokemusta tuotekehityksensä taustalla.

 

Yhteistyö isojen lääkeyhtiöiden kanssa

TILT on aloittanut yhteistyön Merckin ja Pfizerin kanssa. Yhteistyön tavoitteena on selvittää TILT-123 lääkkeen toimintaa ja vaikutuksia, kun sitä annetaan yhdessä avelumabin (immunivasteen muuntajalääke) kanssa. Yhteistyösopimus on Yhtiölle merkittävä, sillä se osoittaa kansainvälisen lääkeyhtiön kiinnostuksen TILT:in teknologiaan ja uskon lääkkeen potentiaaliin yhdistelmäkäytössä. Merckin ja Pfizerin kliiniset tiimit osallistuvat tutkimussuunnitelman ja lääkeviranomaisten vaatimien asiakirjojen laatimiseen.

TILT on solminut lisensointisopimuksen kiinalaisen Biotheus -lääkeyhtiön kanssa. Sopimus koskee TILT-123:n kehitystä ja kaupallistamista suur-Kiinan alueella. Sopimuksen mukaan TILT on oikeutettu saamaan merkittävän etumaksun sekä myöhempiä etappimaksuja, jotka perustuvat lääkkeen kliinisen kehityksen etenemiseen. Etumaksu sekä etappimaksut ovat kokonaisuudessaan yli 50 miljoonaa dollaria, vaikka Kiinan lääkemarkkinat ovat vain noin 10 % maailman lääkemarkkinoista. Lisäksi TILT on oikeutettu tuotteen myyntiin perustuviin rojalteihin sen jälkeen, kun tuote on saanut myyntiluvan Kiinassa. Sopimus on tärkeä TILT:ille sekä taloudellisesti että lääkkeen maailmanlaajuisen kehityksen ja kaupallistamisen kannalta.

 

Tiimin vahvuudet

Yhtiöllä on kokenut hallitus ja alan maailman huippututkijoista koostuva Tieteellinen asiantuntijaneuvosto. Lisäksi TILT:illä on tiivis yhteistyö Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa. Jo pelkästään Yhtiön 10 hengen vakituinen henkilöstö on alallaan erittäin ansioitunutta. Tieteellisestä näkökulmasta TILT onkin globaalissa mittakaavassa erittäin korkealla.

Akseli Hemminki on kirjoittanut 263 ulkopuolisten asiantuntijoiden arvioimaa tieteellistä julkaisua. Hänen julkaisujaan on siteerattu 11902 kertaa tuottaen Hemmingille Hirsch-indeksin 58. Pidetään täysin poikkeuksellisena, että henkilön Hirsch- indeksi on ikää korkeampi, ja sellaisia oli Duodecim lehden tuoreessa selvityksessä Suomessa vain 5. Hemminki on kerännyt kansainvälistä huomiota ja tunnustusta. Hänet valittiin mm. “The Outstanding Young Person of the World” – henkilöksi kansainvälisessä Nuorkauppakamarissa vuonna 2006.

 

Markkina ja exit-skenaariot

Syövän lääkemarkkinat muodostavat suurimman ja nopeimmin kasvavan segmentin lääkemarkkinoilla. Vuosittainen syöpälääkkeiden myynti on yli 120 miljardia dollaria ja kasvuvauhti noin 10 % vuosittain (yleisesti lääkemarkkinoiden kasvu on n. 4 %). Immuunivasteen muuntajalääkkeet ovat jo yltäneet n. 15 miljardin dollarin vuosimyyntiin 2018 (Evaluate Pharma 2019, World Preview 2018) ja niillä on hoidettu yli 200 000 potilasta pelkästään USA:ssa. 

Mahdollisia exit-vaihtoehtoja TILT:ille ovat pörssilistautuminen ja yrityskaupat. Lääkekehityksen alalla yrityskauppojen arvo on usein satoja miljoonia dollareita. Esimerkkejä vastaavista yrityskaupoista ovat mm. vuonna 2011 toteutunut BioVex- yhtiön TVEC -tuotteen myynti ja 2018 toteutunut Viralytics-yhtiön myynti. Amgen osti Biovexin tuotteen faasi 2 jälkeen, faasi 3 juuri alettua. Kaupan etumaksu oli 425 miljoonaa dollaria, mutta kaupan kokonaisarvo oli arviolta noin 1,1 miljardia dollaria. Merck MSD puolestaan osti Viralytics-yhtiön faasi 2 kokeiden jälkeen noin 400 miljoonalla dollarilla. Myös TILT:in hanke on vastaava pienen lääkeyhtiön kehitysprojekti, josta on mahdollista saada markkinoilla vastaava kauppasumma edellyttäen, että kliinisissä tutkimuksissa saavutetaan riittävän hyvät tulokset.

 

Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia

TILT:in takana on merkittävä pääomarahasto, Lifeline Ventures, joka on sijoittanut Yhtiöön yhteensä n. 1,4 miljoonaa euroa ja Lisäksi Lifeline Ventures:illa on vaihtovelkakirjalaina (100.000 euroa), mikä on määrä konvertoida Osakeannin toteutuessa. 

 

Luvut
Osakeannin koko: 1,5 meur minimi,  4 meur maksimi (14,1% omistusta tarjolla)
Yhtiön arvostus osakeannin alkaessa: n. 24,3 meur
Osakkeen hinta: 1,68 €  (äänivaltainen A-sarjan osake)
Merkintäaika: 18.3.2020 – 17.4.2020 (anti täyttyy merkintäjärjestyksessä – ei ylimerkintää)

tiltbio.com 

 

– Mikko Sinivirta

Haluatko lisätietoa kierroksesta? Ole yhteydessä

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 1.12.2019 14.11

Kasvuyrityksen rahoituksen eri vaiheet – OSA 1: johdanto

 

Referoin Investopedian Nathan Reiffin artikkelia “Series A, B, C Funding: How It Works”. Artikkeli auttaa ymmärtämään yrityksen matkan eri vaiheita kun se etenee start-upista globaaliksi yritykseksi. Jotta tekstistä ei tule kertalukemiseksi turhan pitkä, jaan sen kahteen osaan. Tänään on vuorossa johdanto ja seuraavalla kerralla jatkan varsinaisiin vaiheisiin. 

Huikean bisnesidean keksineen start-upin tavoitteena on saada operaatio käyntiin. Alussa yhtiö pääsee liikkeelle ystävien, perheen ja etenkin yrittäjien omilla rahoilla. Ajan myötä yhtiön asiakaskunta kasvaa ja liiketoiminta laajenee. Ennen pitkää yhtiö on noussut kilpailijoidensa kunnioittamaksi toimijaksi ja sille avautuu mahdollisuudet avata uusia toimistoja, rekrytoida työntekijöitä ja jopa listautua pörssiin.

Kuulostaako liian hyvältä ollakseen totta? Se johtuu siitä, että yleensä se onkin. Vain murto-osa start-upeista kasvaa yllä mainitulla tavalla ilman suurempaa ulkopuolista apua ja suurin osa menestyneistä start-upeista onkin nähnyt paljon vaivaa kerätäkseen ulkopuolista rahoitusta useilla rahoituskierroksilla. Nämä rahoituskierrokset tarjoavat ulkopuolisille mahdollisuuden sijoittaa rahaa kasvavaan yritykseen ja saada vastineeksi omistusosuutta yrityksestä. Kun kuulet puhuttavan sarjan A, B tai C rahoituskierroksista, nämä termit viittaavat edellä mainittuun prosessiin kasvattaa yritystä ulkopuolisen rahoituksen avulla.

Myöhemmin käymme tarkemmin läpi eri rahoituskierroksia: mitä ne ovat, miten ne toimivat ja mikä erottaa ne toisistaan. Jokaisen start-upin matka on erilainen, jolloin myös rahoituksen aikajanat eroavat. Jotkut yritykset etsivät rahoitusta jopa vuosia, kun taas jotkut(erityisesti vallankumoukselliset ideat höystettynä menestyneellä tiimillä) saattavat edetä todella nopeasti.

Kun ymmärrät erot erilaisten kierrosten välillä, sinun on helpompi analysoida uutisotsikoita liittyen start-up- ja sijoitusmaailmaan, tiedät mitä rahoituskierros merkitsee yhtiön suunnalle. Sarjojen A, B ja C rahoituskierrokset ovat vain askeleita matkalla, jossa nerokkaasta ideasta tehdään vallankumouksellinen globaali yritys, joka on valmis exitiin. 

 

Kuinka rahoitus toimii

Ennen kuin mennään rahoituskierroksiin, on välttämätöntä tunnistaa sen osapuolet. Ensiksi, on olemassa henkilöt, jotka toivovat rahoitusta yritykselleen. Kun liiketoiminta muuttuu valmiimmaksi, tapahtuu eteneminen rahoituskierrosten kautta; tavallisesti aloitetaan siemenrahoituksella ja jatketaan A, B ja C rahoituskierroksiin. 

Toisella puolella ovat potentiaaliset sijoittajat. Vaikka sijoittajat toivovat, että yritykset menestyvät koska he tukevat yrittäjyyttä ja uskovat näiden yritysten syihin ja tavoitteisiin, he toki myös toivovat saavansa voittoa sijoituksillaan. Tästä syystä lähes kaikki sijoitukset eri vaiheiden rahoituskierroksista järjestetään siten, että sijoittajat saavat osaomistuksen yrityksestä johon sijoittavat. Jos yritys menestyy ja tekee voittoa, sijoittaja saa osansa menestyksestä.

Ennen kuin rahoituskierrokset alkavat, analyytikot tekevät kyseisestä yrityksestä arvonmäärityksen. Arvot johdetaan useiden eri tekijöiden perusteella, joita ovat mm. johto, todistettu track record, markkinan koko ja riski. Pääasioita, jotka erottavat rahoituskierroksia toisistaan ovat juurikin kohdeyrityksen arvonmääritys eli valuaatio, yrityksen kehityksen vaihe sekä kasvunäkymät. Vuorostaan nämä tekijät vaikuttavat siihen, minkä tyyppiset sijoittajat ovat todennäköisesti kiinnostuneita ja syyhyn, miksi yhtiö etsii rahoitusta.   

 

Tutustu Verto Analytics Oy:n rahoituskierrokseen, joka on käynnissä 19.12.2019 asti tai kunnes 8M€ tulee täyteen.

 

LÄHDE: 

https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/102015/series-b-c-funding-what-it-all-means-and-how-it-works.asp

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 9.11.2019 12.18

Verto Analytics Oy yleisöanti 5.11.-19.12.2019

 

VIDEO: https://youtu.be/TNFiP_toR78

 

Toimialan trendit ja ongelma

Yleisesti mediatoimialalla on meneillään iso murros. Kuluttajat eivät seuraa ainoastaan perinteistä televisiota, radiota tai printtimediaa, vaan mediakulutusta muuttaa ja kasvattaa erityisesti useat digitaaliset laitteet ja jakelukanavat. Mediatoimialalla tarvitaan itsenäistä nk. yleisömittausdataa ja tutkimuspalveluita moneen tarkoitukseen, jotta mainosmarkkina kokonaisuudessaan, ja digitaaliset tuotteet ja palvelut voivat kehittyä. Eri toimijat, kuten laitevalmistajat, Internet-palveluntarjoajat, operaattorit, ja mainostajat tarvitsevat tietoa markkinan koosta, kohderyhmien rakenteesta ja trendeistä. Uutta maailmaa, jossa kuluttajat käyttävät useita digitaalisia laitteita älypuhelimista tietokoneisiin, ja web-selaimesta sovelluksiin – television lisäksi – ei kukaan toimija ole pystynyt mittaamaan ennen Vertoa. Esimerkiksi Nielsen mittaa television katselua USA:ssa ja Finnpanel Suomessa. Perinteisessä TV-maailmassa Nielsen tarjosi TV-kulutukseen liittyvää dataa markkinoille ja rakensi yli 10 miljardin USD arvoisen liiketoiminnan mittaustutkimuksen ympärille.

 

 

 

Verton uniikki ratkaisu tarjoaa arvokasta tietoa monikanavaisen kuluttajan laitteiden käytöstä ja mediakulutuksesta

Verton liiketoimintamalli perustuu Verton omistamaan ja hallinnoimaan kuluttajapaneeliin, johon kuluttajat rekisteröityvät vapaaehtoisesti korvausta (esimerkiksi raha tai arvonnat) vastaan. Verton kehittämällä teknologialla voidaan sitten tästä paneelista kerätä softapohjaisesti tarkkaa tietoa mediakäyttäytymisestä täysin passiivisesti, ilman perinteisiä kyselytutkimuksia. Paneeliin on liittynyt USA:ssa, joka on Verton päämarkkina, yli 700.000 kuluttajaa. Verton teknologialla kyetään mittaamaan muun muassa eri laitteiden sisällä sovellusten käyttöä, pelaamista, verkkosisältöjen kuluttamista ja video- tai musiikkipalveluiden käyttöä. Verto on tällä markkinalla ensimmäinen toimija, ja Yhtiöllä on tuotekehityksessä muutaman vuoden etumatka kilpailijoihin.

 

 

Vertolla on asiakkaina maailman johtavia brändeja kuten Google, Facebook, Microsoft, Spotify, Twitter ja Netflix

Verton palvelut auttavat asiakkaita, kuten Google ja Netflix, ymmärtämään paremmin uusia trendejä ja kilpailijoita, ja esimerkiksi ohjaamaan tuotesuunnittelua ja yrityskauppoja. Asiakkaita kuten Microsoft, Pinterest tai Twitter, Verto auttaa ymmärtämään markkinaosuuksia ja markkinan segmenttien kokoa, ohjaamaan uusasiakashankintaa, yrityksen strategiaa ja markkinointia. Verto auttaa asiakkaita kuten Spotify, Disney ja CNN, validoimaan käyttäjämääriä ja laatua Verton puolueettomalla datalla, ja ne käyttävät Verton palveluita myös mainosmyynnin kiihdyttämiseen ja myynnin edistämiseen.

 

Suuri markkina

Maailman mainosmarkkinan koko (cross-platform advertising) on 530 miljardia EUR. Yksi sääntö on pätenyt jo 60 vuotta: n. 1 % mainosrahan käytöstä allokoituu markkinatutkimukseen, joka liittyy median käyttöön. Näin laskien Verton markkina globaalisti pitkällä aikavälillä on 1 % * 530 miljardia EUR = 5.3 miljardia EUR liikevaihdolla mitattuna. Lähde: Ibisworld 2016 Market Research in the US: Market Research Report ja johdon näkemykset

 

Tiimin vahvuudet

Verton ydintiimi on tehnyt yhdessä töitä vuodesta 2007 lähtien, ja tiimi on pitkälti sama kuin mobiilimittausta tehneessä Zokemissa (perustettu 2007). Johto myi Zokemin 2011 markkinatutkimusyhtiö Arbitronille (nyk. osa Nielseniä), joka on markkinajohtaja mm. TV- ja radiomediamittauksen alueella. Verton nykyinen johto toimi Arbitronin (pörssilistattu yhtiö) johdossa myynnin jälkeen, ja johti yrityksen mobiililiiketoimintaa globaalisti.

Ydintiimiin kuuluu myös mobiilimittauksen pioneereja sovelluskehityksen puolelta. Verton tuotekehitysinsinöörit ovat olleet rakentamassa maailman ensimmäisiä mobiilimittaussovelluksia, ja Yhtiö tunnetaankin asiakkaiden keskuudessa edelläkävijyydestään juuri mobiilissa. Johtavilla markkinatutkimusyhtiöillä ei ole teknologiaa mitata monikanavaista kuluttajaa, ja teknologian ytimessä on juuri mobiili, jonka käytön mittaaminen vaatii merkittävää osaamista jatkuvassa muutoksessa olevien mobiilialustojen ja erilaisten laitteiden valtavan määrän vuoksi. Verto panostaa myyntihenkilöstöön lisää, koska Yhtiö panosti vuoden 2019 laajalti uuden toiminta-alustan ja palveluiden rakentamiseen ja samalla myyntihenkilöstön palkkaamista päätettiin hieman viivästyttää. Tulevat rekrytoinnit tulevat painottumaan myyntiin.

 

 

Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia

Verton takana on useita merkittäviä pääomarahastoja, kuten Open Ocean, Conor, Suomen Teollisuussijoitus ja EQT Ventures. Yhteensä Yhtiöön on sijoitettu oman pääoman ehtoisena rahoituksena (osakeannit) n. 19,5 miljoonaa euroa. Yhtiön toimitusjohtaja Hannu Verkasalo on sijoittanut henkilökohtaisesti ja omistamansa Praxela Developments LLP:n kautta Vertoon yhteensä noin 1,1 miljoona euroa. Yhtiön tavoitteena on kuitenkin se, että tämä Osakeanti on viimeinen osakeanti (jossa otetaan uusia sijoittajia mukaan) ennen mahdollista exitiä.

 

Exit-mahdollisuudet

Vertolla on useita hyviä exit-vaihtoehtoja toimialalla (Vertoa on yritetty ostaa aikaisemmin), ja Yhtiö ennakoi, että näiden tilaisuuksien määrä nousee jatkossa. Vertolla on myös hyvä investointipankki (Pharus), joka kartoittaa näitä mahdollisuuksia. Vertolla on mahdollisuus tehdä pörssilistaus, riippuen hieman markkinasyklistä ja Verton liikevaihdon kasvusta, vuodesta 2021 eteenpäin. Vaihtoehtona on useampia hyviä mahdollisuuksia tehdä exit toimialan sisällä, myymällä esimerkiksi alan isoille pörssiin listatuille yrityksille (Nielsen, ComScore, GFK, Kantar Media jne.).

Exit-tilanteessa Verton johtoryhmä odottaa valuaatiota tasolla 6-10 kertaa vuosittainen liikevaihto standardipalveluihin liittyen. Jos Yhtiön vuosittainen liikevaihto toistettavilla ja softaan perustuvilla palveluilla saavuttaa esimerkiksi tason 30 M€, on markkinoilta parhaimmillaan saatava arvostustaso 300 M€. 

 

 

– Mikko Sinivirta

Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 18.9.2019 13.36

Desentum Oy yleisöanti 17.9.-25.10.

 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=swOB1JSYIHs

 

Maailma ilman allergioita 

Desentum on vuonna 2011 perustettu biolääketieteellinen yritys, jonka kehittämällä allergiarokoteella on potentiaali lyhentää siedätyshoito vuosista muutamaan kuukauteen. Ainutlaatuinen ratkaisu perinteisen siedätyshoidon ongelmiin – hitauteen, hankaluuuteen ja haitavaikutuksiin – perustuu VTT:n ja Itä-Suomen yliopiston molekyyliteknologian tutkimuksen läpimurtoihin. Desentumin rokotteen avulla allergiaoireita aiheuttava elimistön reaktio käännetään 3-6 kuukauden aikana suojaavaksi immuunivasteeksi. 

Allergia oli vielä sata vuotta sitten se oli harvinainen vaiva, mutta tätä nykyä allergioista kärsii jo miljardi ihmistä maailmassa. Euroopassa kolmanneksella väestöstä on vähintään yksi allerginen sairaus, ja määrä lisääntyy huimaa vauhtia. Allergioita hoidetaan nykyään etupäässä lääkkeellisesti, esimerkiksi antihistamiineilla ja kortikosteroideilla, jotka lievittävät oireita, mutta eivät vaikuta itse sairauteen.

 Desentumin ratkaisu voi onnistuessaan saada aikaan perustavanlaatuisen muutoksen allergioiden hoidossa: siirtymisen nykyisestä oireita lievittävästä lääkityksestä itse sairauden hoitamiseen. Pisimmällä on koivun siitepölyn hypoallergeeni DM-101 (rBet v 1 dm), jonka Yhtiö on lukuisissa in vitro –kokeissa todennut pystyvän vähentämään allergiaoireita aiheuttavan histamiinin vapautumista sekä indusoimaan suojaavien IgG-vasta-aineiden tuotantoa hiirimallissa.

 

Immunoterapian eli siedätyshoidon toteutus ja haasteet

Siedätyshoito eli immunoterapia on ainoa allergian hoitomuoto, jolla pystytään vaikuttamaan immuunijärjestelmään niin, että allergia lievenee ja lääkityksen tarve vähenee. Nykyisellään siedätyshoidossa on kuitenkin ongelmansa: hoito kestää 3–5 vuotta, siinä on vakavan allergisen reaktion riski, ja pistoshoitona toteutettuna se vaatii potilaalta lukuisia käyntejä terveydenhuollon toimipisteissä.

Siedätyksessä potilaan sitoutuminen hoitoon on hyvin tärkeää, koska vaikutus alkaa vähitellen, ja pitkäaikainen suoja muodostuu vasta riittävän pitkän hoitojakson jälkeen. Monet kuitenkin keskeyttävät hoidon, esim. saksalaisessa tutkimuksessa 32 % pistoshoidossa ja 39 % kielenalushoidossa olevista potilaista keskeytti. Suurin osa keskeyttäneistä lopettaa jo ensimmäisen vuoden aikana.

Desentumin allergiarokote perustuu allergeenin tarkasti suunniteltuun muokkaamiseen geeniteknologian avulla. Tuloksena on aiempia tuotteita tehokkaampi ja turvallisempi immunoterapiatuote. Se on ns. hypoallergeeni, joka ei laukaise allergista reaktiota siedätyshoidon aikana samassa suhteessa kuin nykyään käytetyt, luonnosta eristetyt allergeenit. Tämä parantaa siedätyshoidon turvallisuutta, ja hoitoa voidaan myös tehostaa antamalla allergeenia suurempana määränä ja nopeammalla aikataululla nykyisiin siedätysvalmisteisiin verrattuna. Desentumin tavoite on, että hoitojakso koostuisi 3–6 annoksesta 3–6 kuukauden aikana.

 

Onnistunut toksikologiatutkimus ja kliininen tutkimuslupa

 DM-101:n ensimmäinen GMP-erä on tuotettu syksyllä 2018, ja tuote on testattu viranomaisten vaatimissa, eläimillä tehtävissä turvallisuus- ja toksikologiakokeissa keväällä 2019. Kokeissa ei tullut ilmi mitään huolestuttavaa edes annoksilla, jotka olivat suhteessa moninkertaisia ihmisille kaavailtuihin annoksiin nähden.

Keväällä 2019 Yhtiö on keskittynyt kliinisen tutkimuksen ja tutkimuslupahakemuksen valmisteluun. Kesäkuussa 2019 hakemus jätettiin sekä eettisen toimikunnan (TUKIJA) että Fimean arvioitavaksi. Elokuussa kummaltakin taholta saatiin puoltava lausunto, joten tutkimus voidaan aloittaa heti, kun kaikki sen valmistelut on saatu vietyä loppuun. Ensimmäiseen kliiniseen tutkimukseen tähdätään koivun siitepölyn muokatulla allergeenilla syksyllä 2019.

 

Tiimin vahvuudet

Desentumin johtoryhmä ja hallitus koostuu kokeneista bioteknologian ja lääkekehityksen ammattilaisista. Yhtiön perustajaosakkaiden, hallituksen ja johtoryhmän piirissä on pitkällinen kokemus vasta-aineiden tutkimuksesta ja tuotannosta, rekombinanttiproteiinien tutkimuksesta ja tuotannosta sekä lääkekehityksestä. Tutkimusryhmä on työskennellyt yhdessä jo ennen Desentumin perustamista. Hypoallergeenitutkimusta on tehty yli 10 vuoden ajan ryhmän toimesta.

Yhtiön toimitusjohtajalla Pekka Mattilalla on noin 30 vuoden kokemus bioteknologisen liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä. Lisäksi hänellä on kokemusta startup –vaiheen yrityksistä, niihin liittyvistä haasteista sekä niiden ratkaisemista. Yhtiön toimitusjohtaja on myös toteuttanut aiemmin bioteknologiayhtiön exitin erittäin korkealla arvostustasolla.

 

Iso markkinapotentiaali ja exit-skenaariot

Desentum on houkutteleva kohde lisensoinnille tai yritysostolle. Lääkekehityksessä on tavallista, että isot yritykset täydentävät portfoliotaan ja hankkivat uutta teknologiaa yritysostoin. Desentum on jo käynyt keskusteluja maailman johtavien, AIT-alan (allergen immunotherapy) yritysten kanssa. Mikäli tulokset alkuvaiheen kliinisistä kokeista ovat hyviä, Desentumin teknologia on varmasti erittäin kiinnostava AIT-alan yrityksille (esim. ALK tai Stallergenes) ja mahdollisesti myös muille isoille lääkeyrityksille, joilla on allergiaan liittyviä tuotteita portfoliossaan. 

Käytännössä Desentumin ensisijainen tavoite on solmia lisensointisopimus alalla toimivan suuremman yrityksen kanssa. Se on nopein tie markkinoille ja tulee mahdolliseksi, kun kliinisistä tutkimuksista on saatu riittävästi tietoa tuotekonseptin toimivuudesta ihmisillä. Lisensointisopimuksen myötä Yhtiön tuotto perustuisi saataviin ennakko-, etappi- ja lisenssimaksuihin.

Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia ja Yhtiön toimitusjohtaja sijoittaa lisää Osakeannin yhteydessä järjestettävässä Private placement –osakeannissa.

 

Uutta osakeantia ei välttämättä tarvitse järjestää ennen mahdollista lisensointisopimusta

Jos Springvestin kanssa järjestettävä rahoituskierros yhdessä Private placement -osakeannin kanssa tuottaa syksyllä 2019 vähintään 4 miljoonaa euroa, Yhtiö kykenee todennäköisesti niiden avulla suorittamaan sekä FIH-kokeen (First-in-Human) että seuraavan kliinisen tutkimuksen. Siinä tapauksessa, ja olettaen, että FIH-kokeessa ja sitä seuraavassa kliinisessä tutkimuksessa ei tule negatiivisia yllätyksiä, uutta rahoituskierrosta ei ennen mahdollista lisensointisopimusta tarvittaisi. 

 

Luvut

1-4 meur osakeanti / n. 17,4% omistusta 

Merkintäaika 17.9.-25.10. 

Äänivaltainen A-sarjan osake 

 

 

– Mikko Sinivirta

Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä

 

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net

 

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 18.8.2019 14.17

Cerenion Oy – Yleisöanti 15.8.-13.9.2019

 

Cerenion on tuomassa markkinoille tekoälyä hyödyntävän C-Trend lääkintälaiteohjelmiston, joka mahdollistaa aivosähkökäyrän (EEG:n) jatkuva-aikaisen seurannan tehohoitopotilailla. 

Sen sijaan että lausunto monimutkaisesta EEG -datasta täytyy tilata neurologian erikoislääkäriltä, C-Trend tulkitsee datan reaaliajassa selkeiksi parametreiksi potilasmonitoriin. Tämä korjaa nykyisen tehohoidon suuren puutteen: sydämen ja keuhkojen toimintaa seurataan jatkuvasti, mutta aivotoiminta jää rutiinimonitoroinnin ulkopuolelle. Aivotoiminnan häiriöitä ilmeneen kuitenkin jopa 50-80 prosentilla tehohoitopotilaista, esimerkisi sydänkohtauksen jälkeen tai onnettomuudessa päähän kohdistuneen iskun seurauksena. Muun muassa epileptistä purkaustoimintaa voidaan helposti hoitaa lääkkeillä, mutta hoitamattomana se on haitallista aivoille jo 5 minuutin jälkeen. 

 

Toimialan haasteet

EEG:n eli aivosähkökäyrän avulla aivotoimintaa voidaan siis seurata jatkuva-aikaisesti, mutta sen hyödyntämistä on rajoittanut sekä helposti potilaalle asennettavien mittalaitteiden puuttuminen sekä eritoten mittaustulosten tulkinnan hitaus. Toimistoaikojen ulkopuolella mittauksen käynnistämisen viive voi olla useita tunteja, koska EEG-myssyn asentamiseen koulutettu sairaanhoitaja joudutaan tyypillisesti hälyttämään kotoa. Lisäksi EEG-mittausdatan tulkitseminen vaatii aina EEG:n tulkintaan erikoistuneen lääkärin, jota ei ole kaikissa sairaaloissa edes saatavilla.

 

Cerenionin tarjoama uniikki ratkaisu

Yhtiön päämäärä on, yhdessä omien asiakkaidensa kanssa, tarjota helppo ja jatkuva-aikainen aivotoiminnan seuranta teho-osastoilla ympäri maailmaa.

C-TrendTM on pitkäjänteisen tieteelliseen ja kliiniseen tutkimukseen pohjautuva teknologia, joka tiivistää koneoppimista ja tekoälyä hyödyntäen EEG-mittausdatan helposti tulkittavaan muotoon. Tehohoitolääkäri saa tietoa tehohoitopotilaan aivojen tilasta jo viiden minuutin mittauksen jälkeen ja pystyy heti reagoimaan potilaan hoidollisiin tarpeisiin.

Menetelmä on uniikki eikä vastaavanlaista Yhtiön tiedon mukaan löydy markkinoilta. C-TrendTM -teknologiasta onkin jätetty maailmanlaajuisesti yhteensä jo 12 patenttihakemusta.

Alla vasemmalla kuvattu nykyinen toimintamalli ja oikealla Cerenionin mahdollistama uudistus, jonka seurauksena lääkärin reagointiaika on kahden tai kolmen tunnin sijaan viisi minuuttia. 
(1-2h+1h /  5+5 min.)  

 

 

Liiketoiminnan nykytilanne ja viimeaikainen kehitys

C-TrendTM -lääkintälaiteohjelmiston CE sertifiointi saataetaan loppuun syksyn 2019 aikana SGS:n toimesta,  minkä jälkeen se voidaan integroida Yhtiön asiakkaiden EEG-tuotteisiin ja tuoda Euroopan markkinoille. Kattavan kliinisen testauksen ansiosta Cerenion uskoo sertifioinnin läpäisyyn ongelmitta. 

Yhtiön potentiaalisia asiakkaita ovat EEG-mittalaitteita sekä potilasmonitoreita valmistavat yhtiöt, kuten GE Healthcare, Philips Healthcare, Medtronic, Mindray, Natus ja Masimo. Loppuasiakkaita ovat kaikki sairaalat ympäri maailman, joissa harjoitetaan nykyaikaista tehohoitoa. Cerenion on jo nyt yhteistyössä suomalaisen pörssiyhtiö Bittiumin ja japanilaisen suuryritys Nihon Kohdenin kanssa, jotka molemmat ovat hiljattain tuoneet markkinoille uuden sukupolven langattoman ja helposti asennettavan EEG-mittalaitteen. 

 

Kokonaismarkkinapotentiaali 650M€ vuodessa

Tilastoihin perustuvan arvion mukaan moderneja tehohoito-osastoja on maailmalla yli 20.000 kappaletta (mm. EU 7000, Yhdysvallat 6000), joissa jokaisessa on keskimäärin 10 potilaspaikkaa. Yhtiö arvioi, että keskimäärin yksi tehohoito- osasto tarvitsee vähintään 5 kappaletta yhdenaikaisia käyttöoikeuksia C-TrendTM -lääkintälaiteohjelmistolle, jotta se pystyy tarjoamaan parasta mahdollista hoitoa potilailleen.

Arvioitu vuosittainen kokonaismarkkina laskettuna hinnoittelumallin alarajan mukaisesti: 
20.000 tehohoito-osastoa * (1 vuosilisenssi + 3 lisälisenssiä) 
= 20.000 * (17.500 € + 3 * 5000 €) = 650 M€/v.

 

Exit-skenaariot

Yhtiö arvioi, että todennäköisin exit-skenaario on Yhtiön myynti suurelle EEG-mittalaite- tai potilasmonitorivalmistajalle, joka haluaa saada merkittävän kilpailuedun EEG- ja potilasmonitorimarkkinoilla ja/tai rajoittaa kilpailijoidensa toimintaa. 

Ajallisesti exit voisi toteutua vuosien 2022-2025 aikana.

Vuonna 2024 liikevaihtotavoite on 25 M€ ja käyttökate 10 M€ (41%). 

Terveysteknologia yhtiöden exit arvostukset ovat Healthtechexits.com tilastojen mukaan olleet 15-25 x käyttökate. (http://healthtechexits.com/valuations)

Yhtiön arvostus osakeannin alkaessa on 5,6 M€, osakeannin koon ollessa 1-2M€. 

 

Tiimin vahvuudet

Yhtiön johtoryhmän muodostavat neljä Yhtiön perustajaa, Timo Koskela (KTM, TkT), Jukka Kortelainen (LL, TkT), Eero Väyrynen (TkT) ja Ilkka Juuso (DI). 

 • Kauppatieteiden maisterin opintojensa ja yli 10 vuoden projektijohtamiskokemuksen ansiosta, Timo Koskelalla on vahvat edellytykset johtaa Yhtiötä kohti yhdessä asetettuja tavoitteita.
 • Lääkärin koulutuksen ja usean vuoden kliinisen työkokemuksen ansiosta Jukka Kortelainen tarjoaa korvaamatonta tietoa Yhtiön loppuasiakkaiden ja loppukäyttäjien tarpeista, toimintamalleista sekä hoitoprotokollista. Kortelaisella on erinomaiset suhteet Suomen lisäksi useisiin ulkomaisiin sairaaloihin ja erityisesti siellä toimiviin tehohoito- ja kliinisen neurofysiologian lääkäreihin. 
 • Eero Väyrynen tuo Yhtiön käyttöön yli 20 vuoden kokemuksensa signaalinkäsittelystä, koneoppimisesta ja tekoälystä, jotka ovat keskeisessä roolissa Yhtiön tulevien tuotteiden kehityksessä. 
 • Poikkitieteellisen taustansa ansiosta Ilkka Juuso vahvistaa Yhtiön osaamispohjaa lääkintälaitestandardien ja lainsäädännön tuntemuksellaan sekä kokemuksellaan käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelusta, viestinnästä ja markkinoinnista.

 

Butterfly Ventures ja Icebreaker vc sijoittavat lisää Osakeannissa

Butterfly Ventures ja Icebreaker vc (Cerenionin nykyiset sijoittajat) ovat sitoutuneet sijoittamaan Osakeannissa edellyttäen, että Osakeannin Vähimmäismäärä täyttyy. Butterfly Ventures on sitoutunut sijoittamaan Osakeannissa 150.000 euroa ja Icebreaker vc 108.000 euroa. Näin ollen uusilla sijoittajilla on mahdollisuus osallistua Osakeantiin samoilla ehdoilla kuin Butterfly Ventures ja Icebreaker vc. 

 

LUVUT

1-2 Me kierros / 23,7% omistusta tarjolla optio-ohjelmat huomioiden (josta 258k tulee pääomasijoitusyhtiöiltä Icebreaker & Butterfly Ventures)

Merkintäaika: 15.8.-13.9.19

Merkintäpalkkio: 3% 30.8. klo 16 saakka, sen jälkeen 4%

Osakesarja: äänivaltainen B-osake, etuoikeutettu likvidointitilanteessa

 

 

– Mikko Sinivirta

Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä

 

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 26.6.2019 9.03

Ductor Oy – Yleisöanti 24.6.-13.8.2019

 

Toimialan ongelmat, trendit ja Ductorin tarjoama ratkaisu

Perinteisesti biokaasuteollisuus ei ole pystynyt käyttämään korkeatyppisiä raaka-aineita (kuten esimerkiksi kalajätteet, teurasjätteet ja siipikarjan lanta) hyväkseen, sillä näiden sisältämä typpi muuttuu biokaasuprosessissa ammoniakiksi. Ammoniakki puolestaan katkaisee energiantuotannon prosessin, eli tuhoaa biokaasun muodostumisen. Tästä syystä tyypillisesti runsaasti tarjolla olleet raaka-aineet, kuten kananlanta, eivät ole aiemmin soveltuneet käytettäväksi biokaasun tuotannossa.

Ductorin teknologialla prosessista pystytään poistamaan liika typpi, mikä mahdollistaa kananlannan sekä muiden korkeatyppisten raaka-aineiden (esim. kalajätteet) käytön. Innovaation merkitys on valtava niin biokaasuntuotannon nopeuden ja kustannusten kannalta kuin myös sen ekologisuuden kannalta. Lisäksi prosessissa typpi eristetään omaksi tuotteekseen, jolloin siitä syntyy myytävä ja kierrätettävä sivutuote eli lisätulonlähde biokaasulaitokselle. Nopeutumisen lisäksi teknologian taloudelliset vaikutukset ulottuvat näin ollen itse energiantuotannon kustannusten alentamisesta uusien tuotteiden ja myynnin muodostumiseen.

 

Ductorin teknologian toimivuus todistettu ulkopuolisen konsultin toimesta

Ensimmäinen Ductorin teknologiaa hyödyntävä biokaasulaitos sijaitsee Meksikossa. Laitos rakennetaan yhteistyössä maailman toiseksi suurimman kananmunantuottajan (Proan S.A., liikevaihto yli 1mrd. USD) ja paikallisen insinööritoimiston kanssa. Laitos käynnistettiin toukokuussa 2019 ja Ductor on saanut johtavalta yhdysvaltalaiselta biokaasualan konsultilta (Cavanaugh & Associates) raportin Ductorin typenpoistoteknologian teknisestä toimivuudesta. Päähavainnot prosessin käynnistymisestä ovat seuraavat:

 • Ductor-prosessiin syötettiin 100 % kananlantaa, jonka sisältämästä orgaanisesta typestä Ductorin bakteerikanta konvertoi kuudessa päivässä suunnitellun määrän epäorgaaniseen muotoon ammoniakiksi.
 • Tämän jälkeen epäorgaanisesta ammoniakista tuotettiin suunnitelman mukaisesti ammoniakkivettä.
 • Jäljelle jääneessä, biokaasuprosessiin syötettävässä materiaalissa ammoniakin määrä väheni merkittävästi (kahden eri laboratoriotuloksen perusteella 37-55 % verrattuna alkuperäiseen), mikä Cavanaughin arvion mukaan mahdollistaa prosessin ammoniakkimäärän pysyvän selkeästi biokaasuntuoton riskirajojen alapuolella.
 • Loppuyhteenvetona Cavanaughin arvio on, että testituloksiin perustuen Ductorin fermentointiprosessi ja typenpoistoteknologia toimivat suunnitellun mukaisesti. Huomioitavaa on myös, että tulemme jatkamaan Meksikon laitoksen prosessin optimointia, ja uskomme tulosten paranevan kun prosessin eri osia saadaan kalibroitua käynnistysvaiheen jälkeen.Proanin kanssa solmitun aiesopimuksen mukaisesti tavoitteena on, että ensimmäisen laitoksen 30 päivän stabiilin biokaasutuotannon jälkeen Proan allokoi kanafarmeiltaan 1 miljoonaa tonnia kananlantaa vuosittain Ductorin laitoksiin. Näiden laitostoimitusten kokonaismyyntipotentiaali Ductorille on lähivuosina noin 400 M$ ja toisen, suuremman kokoluokan laitoksen (20-55 M$ liikevaihtoa Ductorille) rakentaminen on tarkoitus käynnistää vielä tämän vuoden aikana. Meksikon laitos toimii myös tärkeänä referenssinä uusille asiakkaille eri puolilla maailmaa.

 

Suuri markkinapotentiaali

Esimerkki kananlannan markkinapotentiaalista. Lähde: Ductor Oy

Ductor Oy – Markkinointiliite 3/34

 

Viimeaikainen kehitys

Potentiaali Ductorin Add-On –teknologialle pelkästään Saksassa on erittäin merkittävä. Yhtiö on mitannut markkinapotentiaaliaan tarkasti, saksalaisten konsulttien kanssa ja näiden ammattiarvioiden mukaan Yhtiön innovaatiolle on pelkästään Saksassa kysyntää noin 2.000 laitoksessa, maan kaikista 8.000 laitoksesta. Näille 2.000 laitokselle Ductor pystyy tuomaan välittömiä etuja heti, sillä niiden on helppo vaihtaa tuotannossa käyttämänsä maissi halvempaan kananlantaan Ductorin Add-On -lisäosan avulla. Add-On -integraatiolla varustetun laitoksen laskennallinen liikevaihtopotentiaali Ductorille on noin 1.500.000 € laitekauppana ja 50.000 € vuodessa biologia- maksuina. Näiden 2.000 laitoksen myyntipotentiaali Ductorille on yhteensä 4,0 miljardia euroa laitekauppana ja 100 M€ vuosittaisina biologiamaksuina.

 

Liiketoiminnan nykytilanne ja tavoitteet

Ductor on panostanut myyntiaktiviteetteihin Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa, minkä seurauksena myyntipipeline kokonaisten biokaasulaitosten osalta on kasvanut merkittävästi. Tällä hetkellä Yhtiön aiesopimusvaiheessa olevien neuvottelujen kokonaismäärä on 167 M€ ja lisäksi neuvottelussa on kauppoja yli 400 M€:n arvosta. Asiakkaat eri puolilla maailmaan ovat olleet ratkaisusta äärimmäisen kiinnostuneita ja kaiken kaikkiaan biomassojen hyödyntämiselle on maailmanlaajuisesti valtavasti kysyntää.

Vuosien 2019-2020 tavoitellusta liikevaihdosta (yhteensä n. 235 M€) yli 75 % koostuu nykyisistä asiakkuuksista ja Tier 1-projekteista. Vuoden 2019 liikevaihtotavoitteen taustalla on seuraavia pääasiallisia oletuksia:

 • Catawba-projektin käynnistyminen aiemmin kuvatulla rahoitusrakenteella elokuun loppupuolella (liikevaihto n. 10 M€)
 • Kahden muun Yhdysvalloissa pisimmällä olevan projektin ja Proan-projektin vaiheittainen käynnistyminen vuoden toisella puoliskolla (tälle vuodelle jaksotettava liikevaihto n. 19 M€)
 • Loppuosan liikevaihdosta oletetaan koostuvan Puolassa ja Aasiassa loppuvuodesta käynnistyvistä projekteista sekä pienemmässä määrin Add-On -segmentin vaiheittaisesta myynnin käynnistymisestä loppuvuodesta 2019.
 • Vuoden 2020 liikevaihdossa on yllä kuvattujen projektien loppuunsaattamisen lisäksi uutena myyntinä Add-On – segmentin uusmyyntiä sekä neljä nimeämätöntä kokonaista biokaasuprojektia kokonaisarvoltaan 64 M€.

 

Tavoitteita vuosille 2019-2022, miljoonaa euroa. Tavoitteet on esitetty kirjanpitoperusteisesti sisältäen oletuksia liikevaihdon ja kustannusten jaksottamisesta lineaarisesti toimitusprojektin ajalle.

Ductor Oy – Markkinointiliite 4/34

 

Tiimin vahvuudet

Yhtiö on viimeisen kahden vuoden aikana vahvistanut johtoaan ja muuta organisaatiota merkittävästi. Yhtiön johdolla on vahvaa, toisiaan tukevaa osaamista kansainvälisestä liiketoiminnasta kaikilla kohdemarkkinoilla. Myös tavoitellun kasvun tukemisessa olennaiset osaamisalueet (mm. teknologian konseptointi, projektien johto ja liiketoiminnan rahoitus) ovat globaalisti toimivan yhtiön vaatimusten tasolla. Yhtiö on myös vuosien varrella panostanut vahvasti tuotekehitykseen rekrytoimalla huippuluokan tieteilijöitä mm. Helsingin yliopistosta.

 

Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia ja nykyiset sijoittajat sijoittavat lisää Osakeannin yhteydessä järjestettävässä private placement -annissa

Yhtiön pääomistajista ja avainhenkilöistä Lifeline Ventures Fund I Ky, Holdix Oy, Ari Ketola ja Joonas Kettunen (yhtiönsä Viafor AB:n kautta) ovat sitoutuneet sijoittamaan Osakeannin yhteydessä järjestettävässä Instituutioannissa Yhtiöön yhteensä 360.000 euroa. Kaikki pääomistajat ovat osallistuneet myös aiemmin järjestettyihin sijoituskierroksiin siitä lähtien kun ovat sijoittaneet Yhtiöön ensimmäisen kerran. Näin ollen Antiosakkeiden merkitsijöillä on mahdollisuus sijoittaa Yhtiöön samoilla ehdoilla kuin pääomistajat.

 

Projektien rahoitus

Muiden rahoituslähteiden hyödyntämisen lisäksi Yhtiö toteuttaa Osakeannin. Ductor pyrkii kasvattamaan liiketoimintaa ns. asset light –periaatteella (kuvattu Sijoitusmuistiossa), jolloin projekteihin rahoittamiseen ei ole tarkoitus sitoutua pääomia. Mikäli saamme liiketoimintamallin toimimaan odotusten mukaisesti, tavoitteemme on, ettei uutta oman pääoman ehtoista rahoitusta Osakeannin ja samaan aikaan järjestettävän Instituutioannin lisäksi ole välttämätöntä tulevaisuudessa kerätä.

 

 

Exit-skenaariot

Yhtiön tavoitteena on vallata nopeasti globaalit biokaasumarkkinat ja kasvaa energiatalouden yhdeksi markkinajohtajaksi lähivuosien aikana. Mahdollisia EXIT-skenaarioita Ductor Oy:lle ovat Yhtiön näkemyksen mukaan esimerkiksi Yhtiön listautuminen pörssiin tai myynti pääomasijoitusyhtiöille. Myös energia-, lannoite- tai kemian alan suuryrityksien kiinnostuksen Yhtiötä kohtaan uskotaan kasvavan liiketoiminnan kehittyessä.

 

Vastuunrajoitus

Edellä todettu pohjautuu Sijoitusmuistion tietoihin eikä ole Springvest Oy:n antama suositus sijoittaa Yhtiöön. Sijoittaja toteuttaa sijoituksen luottaen Yhtiön laatimaan Sijoitusmuistioon sekä omiin Yhtiötä koskeviin selvityksiinsä. Sijoittaja ymmärtää, että kasvuvaiheessa oleviin yhtiöihin, jollainen Yhtiökin on, sijoittamiseen liittyy erittäin korkeita riskejä, joiden toteutuessa sijoittaja voi menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan. Yhtiö eikä Springvest Oy anna mitään takuuta sijoituksen kannattavuudesta.

 

 

– Mikko Sinivirta

Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä

 

Blogi on luettavissa myös sivustolla osakeanti.net

Sijoittaminen listaamattomiin kasvuyrityksiin - 27.5.2019 21.33

Tervehdys!

Tässä vielä tiivistelmä Tamturbo Oyj:n osakeannista. Anti on saanut innostuneen vastaanoton, 1 meur minimi on jo ylitetty ja tätä vauhtia päästään 4,6 meur maksimiin. 3% merkintäpalkkio ensi perjantaihin 31.5. klo 16 saakka, sen jälkeen 4%, anti sulkeutuu 20.6. tai heti jos merkitään täyteen.

 

Tamturbo Oyj. tiivistelmä osakeannista

Paineilman tarve on teollisuudessa 14 mrd kokoinen markkina, joka kasvaa automaation lisääntymisen myötä. Useat teollisuudenalat, kuten elintarvike- ja elektroniikkateollisuus, tarvitsevat öljytöntä eli öljyhiukkasista puhdasta paineilmaan. Tätä tuotetaan “öjyttömillä” ruuvikompressoreilla, joiden painekammion ruuvit ovat teflonpäällysteisiä eivätkä tarvitse voiteluöljyä. Ongelmana ovat kuitenkin korkeat käyttö- ja huoltokustannukset, huoltokatkokset, sekä vaihdelaatikon huohottimesta koneeseen sekä paineilman joukkoon pääsevä öljysumu. Myös jäteöljy sekä öljyisen kondenssiveden käsittely aiheuttavat kustannuksia ja ympäristövahinkoja.

Tamturbo on edelläkävijä täysin öljyttömien teollisen mittakaavan kompressorien valmistamisessa teollisuuden keskipainealueelle 3-9 baaria. Tuoteperhe kattaa yleisimmät kapasiteettitarpeet (10–60 m3/min /90–350 kW). Kompressorin moottorin akseli sekä turbosiivekkeet ovat magneettilaakeroituja, joten ne eivät tarvitse voitelua, eivät kulu, ja ovat käytännössä huoltovapaita. Keskeisiä asiakashyötyjä ovat huomattavasti parempi energiatehokkuus, 100% öljytön paineilma, sekä mittavat kustannussäästöt.

Tamturbon tavoitteena on ottaa merkittävä osa öljyttömien kompressorien markkinasta, joka alkavan teknologiamurrosen myötä jaetaan uudestaan muutaman toimijan kesken. Tähän mennessä vastaavan tekniikan on saanut toimimaan vain ruotsalainen Atlas Copco, ruuvikompressorien markkinajohtaja. He ovat kuitenkin viivyttäneet uuden teknologian markkinoille tuomista, suojellakseen erittäin kannattavaa huoltoliiketoimintaansa.

Öljytöntä paineilmaa tuottavien kompressorien määrä on n. 134 000 konetta, joista n. 13 000 vaihdetaan vuosittain. Tämä tarkoittaa reilun 2 mrd euron markkinaa, jonka ennustetaan kaksinkertaistuvan seuraavan kymmenen vuodena aikana. Yhden laitetoimituksen arvo Tamturbolle on keskimäärin 200 000 euroa, riippuen kompressorin koosta. Eli 10 meur liikevaihto edellyttää n. 50 kompressorin vuosimyyntiä. Lisäksi yhtiö myy paineilmaa palveluna käytön mukaan veloitettuna, joka on erittäin kannattava liiketoimintamalli alhaisten elinkaarikustannusten ansiosta.

Kasvustrategia rakentuu suoramyyntiin kotimaassa sekä suurille kansainvälisille konserneille, joita tällä hetkellä jo viisi asiakkaina tai pilottivaiheessa (s. 39 sijoitusmuistio). Näillä on tarve uusia kymmeniä kompressoreja vuosittain. Lisäksi Tamturbo on valinnut 17 aktiivista jakelijaa, Euroopassa, Kaakkois-Aasiassa, sekä USA:ssa, jonne on perustettu myös tytäryhtiö. Iso edistysaskel on myös viime vuonna solmittu kumppanuus Sulzer:n kanssa, joka on nyt aloittamassa Tamturbon valmistamien kompressorien myynnin oman brändinsä alla.

Tamturbo tavoittelee listautumisvalmiutta jo tämän vuoden loppuun mennessä Boreniuksen avustamana. Liikevaihdon kasvun jatkuessa vahvana, listautuminen voi tapahtua jo 2020 aikana (Liikevaihto: 2017 /158k, 2018 /554k, 2019 /5 meur tavoite, 2020 /40 meur - käyttökate plussalle 2021). Myös ulkomaiset instituutiot sekä pääomasijoittajat ovat osoittaneet kiinnostuksensa yhtiöön; tj. Timo Pulkki oli juuri analyytikkoyhtiö Redburnin vieraana New Yorkissa heitä tapaamassa. https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6536639865142947840

Osakeannin pre-money valuaatio on n. 21 meur. Yhtiöön on sijoitettu yht. 11 meur, jota 1,5 meur nykyisten omistajien toimesta tämän kevään aikana tällä valuatiolla. Suurimmat omistajat ovat EAKR (1,4 meur), Sami Somer hpj., KWH-yhtymä (1,8 meur).

 

Osakeanti

 • Äänivaltainen osake, liitetty arvo-­osuusjärjestelmään

 • Osakehinta 21€/kpl, merkintä 50 osakkeen portaissa

 • Valuaatio 21M€, kierroksen koko 4,6 M€ maksimi /19,1% omistusta

 • 3% merkintäpalkkio 31.5 klo 16.00 saakka, sen jälkeen 4%

 • Kierros päättyy 20.6. tai heti jos merkitään täyteen

 

Osakeannista uutinen:

https://www.tekniikkatalous.fi/talous_uutiset/yritykset/10-teollisuuden-sahkonkulutuksesta-maailmassa-menee-paineilman-tuotantoon-tamperelaisyhtio-kerannyt-1-5-miljoonaa-sen-tuotantoon-oljyttomasti-ja-havittelee-lisaa-6764529

 

Esittelyvideo:

https://youtu.be/LhHEBFdoYx4

 

 

Mikko Sinivirta