Olet täällä

07/01/2015 - 13:21

Juho Appelin vieraskynä Sijoitustiedossa

Rohkaisen kanssasijoittajia tutustumaan pörssilistojen suurimpien osakkeiden ohella pieniin osakkeisiin. Niiden joukosta on mahdollista löytää helmiä, joita kukaan muu ei osaa arvostaa (vielä!)

Niin sijoittamisessa kuin pokerissakin paras tuotto tulee siitä, että pystyy tekemään onnistuneempia päätöksiä kuin vastustaja. Esimerkiksi pokerissa oikean pelipöydän ja vastustajien valinta on erittäin tärkeää tuloksenteon kannalta. Pelasin itse joskus historiassa menestyksekkäästi pokeria pienemmissä pöydissä (NL 100-400), joissa sain systemaattisella strategialla hyviä lopputuloksia. Pelikassan kasvaessa nousin askeleen kerrallaan kohti suurempia pöytiä. Tiettyyn pisteeseen asti (NL 400), tulokset eivät vielä laskeneet dramaattisesti pelipöydän koon noustessa. Lopulta huomasin ottaessani shottia NL 1000 –pelipöytään, että omat rahkeet eivät enää riittäneet kestävän tuloksen tekemiseen. Vastustajat olivat jo niin kehittyneitä, että systemaattisella strategialla ei enää pärjännyt ja tulokset tippuivat kuin lehmän häntä. Voitot, joita olin saanut alemmissa pöydissä, olivat muisto vain. Myöhemmin myös pienemmissä pöydissä voittojen tekeminen vaikeutui, kun pokeribuumin laantuessa fisut katosivat pöydistä ja jäljelle jäivät oikeastaan vain pöytiä päivästä toiseen harjanneet vakiokasvot. Tässä leikissä en halunnut enää olla mukana, vaan sijoittaminen tuntui paremmalta vaihtoehdolta tuoton tavoittelemiseen.

Kilpailemaan ammattilaisia vastaan?

Sijoittamisessa kehitysprosessi lähtee usein liikkeelle hieman nurinkurisesti verrattuna pokeriin. Aloitteleva sijoittaja ostaa ensimmäiseksi tunnetuimpia ja suurimpia yrityksiä, kuten Nokia, Fortum & Coca Cola kuvitellen saavuttavansa yliluonnollisen analyysinsa perusteella lisäarvoa. Näin tein myös minä. Pokerissa tämä vastaisi kävelyä suoraan high stakes –pöytiin ja kuvittelua, että pystyy parempiin peliliikkeisiin kuin maailman menestyneimmät pelaajat. Näinhän ei kukaan vähänkään järjissään oleva henkilö tekisi. On nimittäin 100-varmaa, että tällainen henkilö häviäisi kaikki pelimerkkinsä, kunhan istuisi tarpeeksi kauan pelipöydässä.

On tunnettu tosiasia, että tunnetuimpia ja suurimpia yrityksiä seuraa lauma huippupalkattuja analyytikoita ja sijoitusalan ammattilaisia maailman johtavista pankeista, rahastoyhtiöistä ja analyytikkotaloista. Mitä etua piensijoittajalla voi olla suhteessa näihin ammattilaisiin? Ehkä aikahorisontti voi olla yksi etu, kun sijoittajan ei tarvitse keskittyä lyhyen aikavälin tuottoon pelko perseessä oman työpaikan menettämisestä, jos tuotot jäävät indeksistä. Muuten edut ovat vähissä. Ammattisijoittajilla ja analyytikoilla on käytettävissään laajat resurssit tiedon hankintaan ja analysointiin sekä vuosien varrella kerääntynyt korkea tietotaito alalta. Piensijoittajan mahdollisuudet voittaa alan ammattilaiset heidän omassa pelissään ovat siten erittäin rajalliset, kun otetaan vielä huomioon se seikka, että myös ammattilaisetkin häviävät todistetusti suurella todennäköisyydellä passiivisesti hallinnoiduille vertailukohdilleen. Siten voidaan sanoa markkinoiden olevan niin tehokas hinnanmuodostukseltaan, että ylituottojen hankkiminen on erittäin vaikeaa etenkin suurten yhtiöiden joukossa. Mitä piensijoittaja sitten voi tehdä, jos haluaa yrittää saavuttaa keskimääräistä parempaan tuottoa omalla sijoitustoiminnallaan?

Niin pokerissakin kuin myös sijoittamisessa voi sijoittaja valita itse vastustajansa. Kun suurissa yhtiöissä vastassa on alan ammattilaiset, pienissä yhtiöissä vastaan asettuvat lähinnä yrityksen pienomistajat ja yrityksen henkilöosakkaat. Tämä korostuu varsinkin small-, micro- ja nanocap-luokissa, joissa instituutio-omistajat ja suuret sijoittajat loistavat poissaolollaan. Suurille sijoittajille on mahdotonta sijoittaa pieniin yhtiöihin, koska niihin ei voida sijoittaa suuria summia yhtiön markkina-arvon ja likviditeetin rajoittaessa ostokohteita. Esimerkiksi yrityksessä, jonka markkina-arvo on 30 M€ vastaa 5 % prosentin omistusosuus vain 1,5 M€ sijoitettavaa varallisuutta. Edellä mainittu luku on monelle ammattimaiselle sijoittajalle kuin pieru Saharassa verrattuna heidän sijoitettavaan varallisuuteensa. Lisäksi ko. yrityksen osakkeen päivävaihto saattaa olla vain noin 50 k€. Näin ollen 1,5 M€:n position rakentamiseen menisi 30 päivää olettaen, että sijoittaja ostaisi kaikki markkinoilla tarjolla olevat osakkeet 30 päivän ajan. Tämä on tietysti täysin mahdotonta, koska ostot ajaisi osakkeen pörssikurssin vääjäämättä ylös pienentäen osakkeen potentiaalisen aliarvostuksen hyödyntämismahdollisuuksia. Piensijoittajalla näitä ongelmia ei ole. Monella meistä on sijoitettavaa varallisuutta pikemminkin tuhansia tai kymmeniä tuhansia euroja kuin miljoonia euroja. Tätä seikkaa tuleekin arvostaa, koska se mahdollistaa ainakin teoriassa suurempien tuottojen metsästämisen. Samaa mieltä on muuan Warren Buffett.

https://www.youtube.com/watch?v=i1zP2xxFgYs

Lisäksi on mahdollista, että pieniä yhtiöitä ei seuraa kuin muutama analyytikko, tai parhaassa tapauksessa ei yksikään. Tämä johtaa potentiaalisesti tilanteeseen, jossa pienyhtiön osakekurssi ei vastaa alla olevan liiketoiminnan tilaa informaation kulkeutuessa hitaasti yhtiön pörssikurssiin. Saattaa olla, että yhtiö on tiedottanut merkittävästä yhteistyösopimuksesta jo viikkoja sitten, mutta kukaan markkinoilla ei ole noteerannut muutosta. Toinen esimerkki on se, että yritys on jo voinut tehdä pitkään voitollista tulosta, mutta kukaan ei ole kiinnittänyt siihen huomiota aiemmin tehtyjen tappioiden tai puutteellisen analyytikkoseurannan vuoksi. Näissä yhtiöissä piensijoittajan etu onkin jo huomattavasti suurempi kuin suurissa monikansallisissa yrityksissä, joita seuraa bisnesmaailman älykkäimmät ammattilaiset. Pienten yhtiöiden kohdalla tarvitsee sijoittajan analyysin, yritysseurannan ja/tai systemaattisen sijoitusprosessin enää olla parempi kuin keskimääräisen piensijoittajan, jotta voidaan tavoitella keskimääräistä parempaa lopputulosta.

Mainittakoon vielä, että piensijoittajan pelikenttä on huomattavasti laajempi pienyhtiöiden kohdalla kuin suurten yhtiöiden osalta. Jo lukumääräisestikin pieniä yhtiöitä on huomattavasti enemmän kuin suuria. Lisäksi tällä hetkellä maailmassa on listattuna noin 40 000 yritystä, joilla ei ole lainkaan esimerkiksi analyytikkoseurantaa (Lähde: Bloomberg)! Eli ”pelien kuivumisesta kasaan” samalla lailla kuin pokerissa muutama vuosi sitten ei lie vaaraa.

Tutkimuksista

On olemassa myös useita tutkimuksia, joissa painotetaan pienten yhtiöiden tuottavan jo joukkona paremmin kuin suuret yhtiöt. Lisäksi osakkeiden likviditeetillä on havaittu olevan vaikutusta tulevaisuuden tuottoihin. En mene tässä artikkelissa tehokkaiden markkinoiden hypoteesin ja tuotto-riski –suhteen ikuiseen väittelyyn, mutta alla on yhteenveto yhdestä tutkimuksesta (Ibbotson et. al ” Liquidity As An Investment Style”).

Paras tuotto on siis löytynyt osakkeista, joihin nimenomaan piensijoittajilla on erityinen mahdollisuus sijoittaa! Pieni markkina-arvo yhdistettynä matalaan likviditeettiin on johtanut lähes 18 % vuosituottoon. On hyvä huomata, että useilla strategioilla on päästy pienosakkeiden joukossa vieläkin parempiin lopputuloksiin, joten piensijoittajan kannattaa uhrata aikaa sijoituskirjojen ja –tutkimusten lukemiseen. Totta kai minimilikviditeetti ja bid-ask-spreadi (ero osto- ja myyntilaidan välillä) pitää ottaa huomioon, jotta kustannus pienten yhtiöiden osakkeiden kaupankäynnistä ei käy kannattamattomaksi.

Yhteenveto

Rohkaisen kanssasijoittajia tutustumaan pörssilistojen suurimpien osakkeiden ohella pieniin osakkeisiin. Niiden joukosta on mahdollista löytää helmiä, joita kukaan muu ei osaa arvostaa (vielä!). Vaikka keskittyminen pieniin osakkeisiin ei ole millään lailla tae ylituottojen saavuttamisesta, ainakin kertoimet onnistumiseen ovat omasta mielestäni paremmat kuin läpikoluttujen, kaikkien tuntemien osakkeiden kohdalla.

Kirjoittaja on SijoittajaPROn toimitusjohtaja ja aktiivinen piensijoittaja. Kirjoittaja on myös tunnettu suositusta Osinkopuu-blogista. Tällä hetkellä salkusta löytyy lähinnä pieniä listattuja ja listaamattomia osakkeita, joiden avulla kirjoittaja ainakin kuvittelee pystyvänsä tavoittelemaan keskimääräistä parempaa tuottoa. Kirjoittajaa voi seurata Twitterissä (@JuhoAppel).